Skyddar Polisen brottslingar ?


Skyddar polisen brottslingar ?

SEGER !!!!  TREDJE GÅNGEN GILLT =0)


De avslöjanden jag gör om Karlskrona Socialtjänst och Socialnämnd är oerhört besvärande för politiker och tjänstemän som ljuger för att plåga och mörda barn i Karlskrona.

Ett av försöken att stoppa mig var att polisanmäla mig och i media påstå att jag är "hotfull", "störande" och "tjänstemän känner sig otrygga". Som ni ser i polisens förhör uppger samma person att jag är en "lågmäld person" som inte är "hotfull på något sätt" och "stör inte mötena". Alltså en helt annan version än vad som uppgetts i media. 

Journalister på SVT och SR hängde snabbt på. Märkligt nog klarade inte en enda journalist på SVT eller SR ställa frågan :

- HUR HAR PERSONEN STÖRT OCH HOTAT ?

Istället har SVT och SR valt att publicera falska nyheter, fake-news, och framfört lögner som dessa :

"- I Karlskrona kan socialnämndens möten stängas. I måndags bojkottade tjänstemännen nämndens öppna möte efter incidenter med hotfulla åhörare och ifrågasättande från politiker. Nu överväger man att stänga nämndens möten.

Det var förvaltningschefen Claes Wiridén som stoppade tjänstemännen från att delta i socialnämndens möte.

Han berättar för SVT nyheter att flera av tjänstemännen under en längre tid känt sig otrygga och mått dåligt av stämningen på sammanträdena".Lögnerna.
När jag började gräva i Karlskrona Socialförvaltnings ärenden trodde jag först de hade gjort misstag, många misstag. I rättsärenden om barn som till exempel vårdnadstvister anlitas socialtjänsten av domstolar för att skriva en utredning där de ska klarlägga fakta.

I merparten av dessa utredningar hittade jag konstiga lögner och påståenden. I några ärenden hittade tjänstemän på diagnoser och incidenter, i andra fall ljög utredarna om kvinnomisshandel, barnmisshandel etc. När jag började spåra vilka som låg bakom ärendena hittade vi alltid ett "kompis-nätverk", ett korruptionsnätverk där man hjälper varann genom att ljuga och begå bedrägerier. Dessa lögner får ibland oerhörda konsekvenser, barn placeras hos våldsbrottslingar eller blir mördade som till exempel Yara.

Polisanmälan
Ett sätt försöka tysta mig var en polisanmälan om ofredande. I anmälan påstods att jag mejlar hotfulla mejl frekvent dygnets alla timmar. 


- "Socialnämndens ordförande i Karlskrona, centerpartisten Ingrid Hermansson – polisanmäler en person som hotat flera politiker i nämnden. Personen är inte nöjd med socialförvaltningen arbete och skickar varje vecka flera hotfulla mail. Bland annat heter det att det kan ”hända saker” om inte nämnden ändrar sina beslut.

– Det här är inte alls trevligt, och den här personen har fått en del beslut som han menar har gått emot honom, säger Ingrid Hermansson (C).

Vid två tillfällen har hon träffat polisen, som hon upplever tar ärendena på stort allvar. Ärendet är rubricerat som förtal".Hemligstämplad polisanmälan.
Polisen fick bråttom begrava anmälan för det informationen visade sig oriktig. I förhören med polisen ges en helt annan version än vad som påståtts i media. Jag skickade cirka 20 mejl under 6 månader, 3 mejl per månad, det senaste kl 22.16 på kvällen. Egentligen spelar det väl ingen roll NÄR ett brev SKICKAS, det är upp till mottagaren NÄR de läser sin post ?

Cirka 20 mejl under 6 månader varav det senaste kl 22:16 är varken ofredande eller förtal. Mejlen innehåller bilagor med konkreta bevis som utredningar, lagparagrafer, rättsfallsintyg och domslut som visar hur utredare ljuger och förfalskar uppgifter till domstolar, graverande bevis om bedrägeri av tjänstemän inom Karlskrona Socialförvaltning inför domstol. Om de inte följer lagen lovade jag publicera sanningen på internet, här på lexnoxa. Även Lagman Dan Sjåstad vid Blekinge Tingsrätt informerades men chefen för domstolen valde ej ta någon åtgärd mot den information han visste var falsk i sin domstol. Att publicera uppgifterna på internet blev för dessa tjänstemän och politiker hotfullt och där har de faktiskt rätt, att avslöja sanningen är HOTFULLT mot BROTTSLIG verksamhet.

Polisen bestämde sig för att skydda Socialnämndsordföranden, anmälan stängdes och hemligstämplades

- Varför får jag som polisanmälts inte veta vilket brott jag anmälts för ? 
Alltihop luktar luktar mygel, lögn och bedrägeri. Efter tre överklaganden i Stockholm kammarrätt fick jag till slut ut nästan hela förhör nummer 2, se nedan, självklart kommer jag överklaga igen, som ni ser är nästan hälften fortfarande hemligt, undrar varför ? Som ni ser i förhöret med polisen stämmer inte en enda av de uppgifter Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson uttalat i media.

- Såväl Ingrid Hermansson som journalister på SVT och SR avslöjas härmed som lögnare.


Polisens förhör nummer 2.Förstoring, Förhör 2.Varför mörklägga ?
Ni som läst mina artiklar ser att jag är en stor sak på spåren :

- Ska det vara lagligt med privata poliser som utreder barn ? 

Här ligger mycket pengar i mutor. För medborgare över 18 år har vi ett strikt regelverk med legitimerade poliser som utreder händelser och ger förslag för straff och skydd till offer. Vi har domstolar som ska besluta vad som är rimligt.

För medborgare under 18 år råder total laglöshet. För barn tillåts plötsligt utredare utan kompetens, lämplighet eller ens krav om sanning ljuga ihop vilken skit som helst. 

Eftersom åklagare underlåter följa svensk lagstiftning har det blivit tillåtet med privata poliser mot barn. Dessa privata poliser tillåts ljuga och hitta på fullständigt bisarra utredningar om barn, de tillåts dessutom ge märkliga förslag på lösningar som inte är bra för någon annan än de som fakturerar. Barn blir sålda, bort-adopterade eller satta i vinstdrivande privata fängelser, så kallade barnhem, fosterhem etc i utbyte mot chef-tjänster, resor och andra mutor.

Konsekvenserna är fruktansvärda, exempelvis har nu på kort tid har två flickor, 13 och 14 år som dömts till isolering på obestämd tid, "Josefine" (Flickan bakom pansarglas) och Jasmine, avslutat sina liv då de hellre dör än fortsätter sitta i isoleringscell på obestämd tid.

"Josefines" sorgliga meddelande :Jasmine :
Jasmines sista ord:
     "Nu orkar jag inte mera, 
      jag är inte stark nog för att kämpa mig igenom detta, 
     det räcker nu”


Olaglig barnhandel.
Den barnhandel i Sverige som nu pågår är högst oetisk och drabbar barn fruktansvärt, de barn som överlever får sina liv förstörda. Det finns inga tvivel om att den är olaglig :

Länk lagrum : lexnoxa.com/slaget-om-jo-beslut-6865-2016

Den smutsiga industrin med barnhandel i Sverige skyddas av höga befattningshavare, det är mycket märkligt att åklagare som Marianne Ny, Anna Boijmarker, Anders Perlklev och Justitiekansler Anna Skarhed inte följer svensk lagstiftning utan istället tillåter denna smutsiga industri. Lagar finns och lagarna är tydliga, det är viljan som saknas. Vi har till och med en grundlag, Regeringsformen 12 kapitel, §4 som förbjuder överlämnande av "Myndighetsutövning" 


4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner.
Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag. Lag (2010:1408).

Det finns inget lagrum som tillåter överlämnande av Myndighetsutövning. Det går böja lagen att per delegation överlämna uppdrag men detta kräver ett flertal personliga avtal för ansvar, lämplighet, hantering, sekretess och agerande. Uppdragstagaren måste uppfattas "som offentlig tjänsteman" med ansvar för tjänstefel. 

Det heter Myndighets-utövning, inte "Företags-utövning", inte "Hitta-på-utövning", uppdraget bör och ska skötas av kunniga lämpliga, legitima myndigheter. 

Hur skulle det kännas om vi "out-sourcar" vår militär ? Om vi lämnade över uppdraget att försvara Sverige till ett privat företag i ett skatteparadis som Malta eller Cypern ? Skulle det kännas tryggt ? Om någon attackerar Sverige så hänger försvaret av Sverige på vem som betalar mest pengar till de som ska försvara oss ? Är inte en grundförutsättning för trygghet att Sverige förvaras av Svenskar ?


Jasmine.
Jasmine var bara 13 år när hon avslutade sitt liv i Juli i år. En av Jasmines texter på väggen i hennes isoleringscell skär så djupt i mitt hjärta, texten är direkt pinsam för mänskligheten, vilka odjur behandlar ett barn på detta vis ?

- "Jag tänker jag är grym ändå".
- "De värsta månaderna i mitt liv har jag klarat mig själv".

- "Ingen har tröstat mig".Till alla korrupta SVIN som åklagare, rådmän, lagmän, justitiekansler, riksåklagare, stafettsocionomer, socilanämndsordförande, förvaltningschefer, sektionschefer, utredare :
- Det räcker nu, korruptionen är över. Ni ska inte få plåga eller döda fler barn för att ni vill tjäna pengar. 

- Klarar ni inte er uppgift ska ni fara åt helvete.


LexNoxa 2017-10-28.