Hovrätten som lurade sig själv.


Hovrätten över Skåne Blekinge, Malmö.

Det är bara korkade människor som blir kriminella, Hovrätten Skåne blekinge bevisar detta med ett litet elegant rekord 

- Mindre än 24 timmar efter en Hovrätts dom blev domstolen själv motbevisad.

Hovrätten Skåne Blekinge beslutade ge en mamma ensam vårdnad i en vårdnadstvist trots att mamman upprepat försökt ljuga och sabotera för barnen, hon bevisar dåligt omdöme genom att till exempel förfalska flyttanmälan för barnens förskola med avsikten att undanhålla barnen från pappan genom att i hemlighet byta barnens förskola :

- Notera ett litet diskret kryss över pappans del med förklaringen "har egen vårdnad".

Så var inte fallet, mamman hade inte egen vårdnad utan försökte sabotera barnens kontakt med sin älskade pappa.

När barnen återigen byter förskola råkar den nya förskolan skicka delad faktura till båda föräldrarna. För att inte krångla med krediteringar och försenade fakturor betalar pappan fakturorna och drar summan på underhållet till mamman, slut summan blir samma som att mamman betalar fakturan och får fullt underhåll. Mamman tar nu chansen anmäla pappan för fusk med underhållet till Försäkringskassan men eftersom pappan gjort rätt avslår Försäkringskassan begäran om underhållsstöd istället för underhållsbidrag :

Den felaktiga fakturan som pappan försöker lösa smidigt blir plötsligt en "gåva" till den förälder som inte betalar ett öre själv för att försörja sina egna barn.

Allt detta stök för barnen är hela tiden "små misstag".

Mamman lurar flera gånger barnen på de överenskommelser mamman gör med sina barn, pappan som inte tycker att man ska ljuga för barn protesterar men en man som protesterar mot en kvinnas agerande är brott mot feminism och därmed ett brott mot Sveriges inofficiella lagstiftning, den "rosa" lagboken.

Till skillnad från pappan så får mamman skicka in diverse mejl och dokument som registreras i vårdnadsutredningen, dock råkar vårdnadsutredarna glömma ta med lite olika dokument i vårdnadsutredningen som till exempel mammans förfalskade flyttanmälan / byte av förskola för barnen. Utredarna glömmer också redovisa en utredning om mammans misstänkta misshandel av barnen.

Vårdnadsutredarna föreslår att mamman ska begära begränsat umgänge med umgängesstöd för barnen. Umgängesstöd är en metod som ska användas där det är problem med umgänge mellan barn och förälder och det finns behov övervaka när en förälder träffar sina barn. Idag används umgängesstöd uteslutande av korrupta socialtjänster för att hitta på förfalskade bevis och sabotera för barnen så de ledsnar försöka träffa en förälder. Umgängesstöd har idag blivit så missbrukat att det är ett bevis för korrupta socialtjänstemän och säger ingenting om en förälders förmåga. Umgängesstöd används aldrig där det är påkallat, till exempel om en förälder är våldsam.

Mamman framför sin begäran men då pappan kräver att begäran ska motiveras med bevis eller orsak får Socialtjänsten kalla fötter och avslår begäran diskret. 


Även denna förfalskade begäran råkar vårdnadsutredarna glömma ta med i vårdnadsutredningen.

Trots att mamman förfalskat ansökningar till förskola, kommit med falska anklagelser till Försäkringskassa och socialförvaltning anses det bäst för barnen om mamma ges ensam vårdnad enligt hovrätten. Pappan framför en omfattande bevisning hur barnen tjatat till sig få vara hos sin pappa på sina födelsedagar och andra dagar samt hur mamman hela tiden med små "misstag" lurar barnen.

Hovrätten ändrar Tingsrättens dom om gemensam vårdnad utan att ange orsak och beslutar det är bäst för barnen med ensam vårdnad för mamman :NU SÄTTS ETT NYTT REKORD I SVENSK HISTORIA !!
-  mindre än 24 timmar efter Hovrättens domslut begår mamman EXAKT det umgänges-sabotage pappan påtalat skulle ske om mamman får ensam vårdnad.
Större nederlag för en Hovrätt har förmodligen aldrig skett tidigare, att en hovrätts omdömesförmåga blivit motbevisad mindre än 24 timmar efter domslut måste vara ett nytt svenskt rekord. Det är oerhört tillfredsställande när korruptionen i våra Domstolar slår sig själva på tummarna.

Just Hovrätten Skåne Blekinge är en högst märklig inrättning vid sidan om svensk lagstiftning.


LexNoxa 2018-02-19.