Hycklande Feminister

Hycklande FeministerVAR ÄR FEMINISTERNA NÄR DE BEHÖVS ?

Sverige utsätts just nu för en massiv våldsvåg och bland de största offren i denna våldsvåg är svenska kvinnor, många svenska kvinnor får idag massor med stryk.

- Varför pågår det fortfarande ? 
- Varför tillåts de brottslingar som våldtagit svenska kvinnor fortfarande uppehålla sig i Sverige ?

- Varför gör "Världens första feministiska regering" ingenting för att skydda kvinnor ?

Feminism är idag en bekväm täckmantel. Att ifrågasätta feminism i Sverige kan ruinera hela tillvaron som karriär, säkerhet och ekonomi. Feminism kan idag användas för falska anklagelser utan bevis och utpressning av chefer och företagsledare:


Feminism får inte ifrågasättas, du är antingen för eller emot feminism. Men vad finns under ytan ? Vilka styr bakom feminismen i Sverige ? Sverige har "världens första feministiska regering" men ändå är otryggheten för svenska kvinnor bland de sämsta i världen, under vår feministiska regering har antalet våldtäkter ökat till nivåer med länder i krig. 

Varför ? Sverige har väl inte krig ? 

Feminism är i grunden en klasskamp för rättvisa. Rättvisa är nödvändig för ett fungerande samhälle, om orättvisa villkor råder sjunker tillförlitligheten, effektiviteten i samhället sjunker. Om löner blir orättvisa måste medborgare stjäla mat för att överleva, stölder blir ett vanligt inslag i tillvaron, vem ska du lita på ? Ska kattägare ges straffimmunitet och tillåtas tömma kattlådor var som helst på trottoarer ? Ska bilägare få parkera hur som helt var som helst ? Ska en trumpetspelare alltid få öva på sin trumpet när som helst på dygnet ? Om olika grupper undgår straff kommer dessa grupper kunna agera hur de vill och får röva och härja utan hänsyn till andra människor. Rättvisa är absolut nödvändigt för att samhälle ska fungera, rättvisa är balans, ordning, trygghet, utan rättvisa kommer du inte sova gott. Det är fullständigt självklart att kvinnor måste ha rättvisa, lika självklart som för alla grupper. 

Behövs Feminism i ett fungerande samhälle ? Om vi har ett rättvist normalt fungerande samhälle behöver då grupper höja rösten för sina rättigheter ? Feminism är inkluderad i normal medmänsklighet och rättvisa, att feminism existerar är ett tecken på att samhället inte fungerar, någonting är trasigt, samhället är i obalans.

Argumentationen om feminism i Sverige styrs av personer som tjänar på våld, olycka och elände. Vi har aktörer i Sverige som i skydd av feminism agerar för att förvärra brottslighet och otrygghet istället för att sköta sitt uppdrag. Det är bisarrt att de mest tongivande personerna i Sverige i akt och mening aktivt motarbetar svenska kvinnors säkerhet och trygghet. Personer som påstår sig vara feminister använder stora vackra ord men gör i skymundan ALLT de kan för att öka våldet mot kvinnor i Sverige. Dessa falska feminister vill skapa problem och elände för att flytta ditt fokus, om du slåss för din överlevnad ser du inte vad som pågår bortom horisonten.

Vilka är dessa aktörer som skapar och förvärrar problemen för kvinnor i Sverige ?

Några exempel :

1. Sveriges farligaste lögnare, Justitieminister Morgan Johansson :

Morgan Johansson använder sig av olagligt ministerstyre för att hindra BRÅ ta fram verklig  fakta om varför kvinnors otrygghet ökar lavinartat i Sverige. Det är inga diskreta styrmedel Morgan använder sig av, han uttalar ett direkt förbud för BRÅ ta fram färska data som beslutsunderlag för att öka kvinnors trygghet. Morgan hävdar att en 13 år gammal rapport från 2005 är lika aktuell idag och duger som beslutsunderlag för regering, domstolar, polis och lagstiftare.

Låt mig ge lite perspektiv vad som hänt under 13 år :

- 2005 : BRÅ rapport 2005:17 - Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet.
- 2005 : GPS släpps tillgängligt för allmänheten.
- 2005 : Facebook som grundas 2004 införs på 22 universitet.
- 2005 : Youtube startar.
- 2005 : Google maps uppfunnen.
- 2007 : Första smarta telefonen, iPhone.
- 2007 : Spotify.
- 2010 : Första surfplattan, iPad.

Du har alltså haft tillgång till touchscreen på datorer kortare tid, elva år nu, än den rapport Justitieministern tycker vi ska basera våra lagar och insatser. Det är inte konstigt SAMTLIGA insatser misslyckas. Enligt Justitieminister Morgan Johansson HAR INGENTING hänt under 13 år som kan föranleda att BRÅ uppdaterar sin data om brottslighet mot kvinnor, 
- inte ens live-sändning av våldtäkter över Facebook....

Det är inget misstag av Justitieministern när han förbjuder verklighetsbaserad fakta, han gör det två gånger, först Januari 2017 : 

Länk : https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-blankt-nej-till-att-fora-statistik-over-misstanktas-ursprungAndra gången sker det den 6 Februari 2018 :


Länk : https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aktuellt-515


2. Anne Ramberg, Generalsekreterare Advokatsamfundet :
Advokatsamfundet är en märklig halvstatlig sammanslutning. Det är ett samfund som har rätt beröva jurister deras yrkestitel utifrån påhitt och godtycke samtidigt som de skyddar brottslingar och lögnare. Eftersom Advokatsamfundet är ett samfund finns inga skyldigheter följa offentlighetsprincipen som myndigheter åläggs följa utan Anne Ramberg är fri straffa folk som hon vill utan att behöva redogöra för någonting. Advokatsamfundet är också organisatören av Sveriges farligaste korruptionsnätverk "Hilda" och "Ruben" där de enda tillsynsmyndigheterna i Sverige som Justitieombudsmannnen, Lagrådet, Justiteknalsern etc  som ska övervaka att Sveriges lagar fungerar sitter och super tillsammans med de som ska övervakas. Tänk på det nästa gång du häcklar en banan-republik, korruptionen i Sverige är nog värre än sämsta bananrepublik du kan komma på.

Anne Ramberg som påstår sig vara feminist och kämpa för kvinnors rättigheter gör allt hon kan för att hindra fakta komma fram om våldsbrott mot kvinnor. Anne Ramberg skriver så här på sin blogg :


" Om vi för ett ögonblick bortser från bristen på saklighet när det gäller gruppvåldtäkterna anser jag det vara anmärkningsvärt att en polisman som är förundersökningsledare och har våldsmonopol, oaktat han uppger sig tala som privatperson, ger uttryck för diskriminerande åsikter av den karaktär som han gör. Även om yttrandefriheten är långtgående i Sverige strider dessa uttalanden mot den statliga värdegrunden för statsanställda. Legitimiteten för statsförvaltningen är central. Den bygger på medborgarnas förtroende. Polisens uttalandena riskerar att  allvarligt urholka tilltron till myndigheten."


Anne Ramberg försöker med lögner och falska brottsanklagelser tysta en erfaren polis, Peter Springare. Peter Springare har jobbat som polis i Örebro sedan 1975, han är idag en erfaren utredare med 43 år i yrket och han har valt uttala sig för han bedömer läget är illa i Sverige. Vi bör nog kunna lita på en polis som arbetat med detta i 43 år. Peter har i flera  uttalanden refererat sina arbetsuppgifter där han varnar för en ny typ av brottslighet som vuxit fram de senaste åren : 

 –" Det är nya brott, grövre utförda, och visar en annan inställning till kvinnor. Man hör ju hur det låter i förhören. De pratar på ett annorlunda sätt, säger att “horor behandlas som horor”. De rycker på axlarna åt offren, till och med skrattar, det är en kvinnosyn vi inte är vana vid".VAD ÄR DET ANNE RAMBERG OCH JUSTITIEMINISTER MORGAN JOHANSSON FÖRSÖKER MÖRKA ?

Justitiemnister Morgan Johansson och Generalsekreterare Anne Ramberg försöker med lögner och bedrägerier tysta ned vad som VERKLIGEN sker i Sverige. 

Patrik Jonasson, en vanlig svensk kille som en dag fick nog gjorde det jobb som BRÅ förbjudits utföra :


Länk : https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/


OM DU ÄR FEMINIST BÖR DU FRÅGA DIG VEM SOM LJUGER OCH VARFÖR ?

Det effektivaste sättet avslöja en lögnare är att sluta lyssna till vad som sägs och istället se på vad som görs. Om vi ser till vad Morgan Johansson verkligen gör avslöjas lögnerna enkelt. På Engelska finns bevingade uttryck som uppmanar till att genomskåda lögnare: "Talk is cheap", "Put your money where your mouth is". 

Säger :
Morgan johansson : "Jag är representant för en feministisk regering"
Gör:
Morgan Johansson : - Förbjuder BRÅ sammanställa fakta om brott mot kvinnor.

Säger :
Morgan Johansson : "Lagstiftaren ska stå på kvinnors sida"
Gör :
Morgan Johansson : - Använder 13 år gammal data som underlag för lagar.

Säger :
Morgan Johansson : "Regeringen ska verka för kvinnor"
Gör :
Morgan Johansson : - Förbjuder verklighetsbaserad fakta och gissar istället.

Säger :
Anne Ramberg : - "Vi ska verka för kvinnors rätt"
Gör :
Anne Ramberg : - Peter Springares fakta-redogörelser är ett brott mot värdegrunden.


800 år av svensk kvinnofrid.
I Sverige instiftades de första nationella lagarna om kvinnofrid för 800 år sedan. "Feminister" påstår ofta att det som nu pågår i Sverige har alltid varit. 

Det är lögn. 

Justitieministern är den första regeringsrepresentant på 800 år som med bedrägeri bryter kvinnofriden för svenska kvinnor. Aldrig tidigare har en representant för svensk regering orsakat så många medborgares död och skada som sittande Justitieminister. Morgan Johansson är de facto idag det enskilt största hotet mot svenska medborgare.

Svensk kvinnofrid instiftades på 1200-talet "Edsöresbalken"de första skrivna landslagarna :Edsöresbalken var Sveriges första nationella lag sammanställd av flera landskapsbalkar som Västgötalagen (Magnus Eriksson "Land skall med lag byggas"), Gutalagen, Ölandslagen, Tiohäradslagen med flera. Att påstå kvinnofriden i Sverige var sämre förr är orimligt, om vem som helst utan straffpåföljd tilläts döda en våldtäktsman är jag rätt säker de flesta män behöll byxorna på. Att bevisa brotten var nog det dåtida största hindret utan tillgång till identifiering av DNA eller fingeravtryck men vi kan nog helt utesluta det med dessa lagar kunde ske 2 överfallsvåldtäkter per dag i stadsmiljö som sker idag.

Vår nuvarande Justitieminister Morgan Johansson och Generalsekreterare Anne Ramberg försöker nu aktivt rasera 800 år av svensk Kvinnofrid för att skydda brottslingar som inte ens kommer från Sverige, brottslingar som inte har laglig rätt vistas i Sverige, brottslingar som ljuger om sin ålder, ursprung och identitet. Det är ett märkligt faktum att dessa "feminister" argumenterar för att olagliga brottslingar ska få  större rättigheter och beskydd än svenska medborgare.


Världens första feministiska regering.
Sveriges regering påstår sig vara världens första feministiska regering :
Länk : http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/


Feministiska bedragare.
Som representant för "Sveriges första feministiska regering" borde väl justitieministern GÖRA ALLT för att bekämpa brott mot kvinnor ? Myndigheten BRÅ sammanställer data om brottslighet i Sverige, det är deras uppdrag för att underlätta effektiva välriktade insatser mot brottslighet där de behövs men svenska myndigheter får inte ens arbeta i fred utan att  Justitieministern aktivt STOPPAR normal verksamhet.

Varför gör han det ?

Slöj-upproret i Iran. I bland annat Iran pågår nu ett "slöjuppror", kvinnor i Iran protesterar mot att de inte får klä sig hur de vill eller röra sig fritt som de vill, kvinnor tar av sig slöjan i protest mot kvinnoförtryck :

Kvinnorna som protesterar mot alla förbud mot att få klä sig som de vill, cykla som de vill, resa och gå som de vill straffas. 
De straffas hårt. 

Här är en tjej som fick 80 piskrapp för att ha tagit av sig slöjan :
En annan tjej, Atefeh Sahaaleh, hängdes för att hon "låtit sig våldtas" :


Länk : https://en.wikipedia.org/wiki/Atefeh_Sahaaleh
VAD GÖR SVERIGES REGERING ?
Sveriges regering visar i sitt görande att de stöttar Irans Regering, Sverige visar i sitt agerande på alla sätt att de tycker förtrycket av Iranska kvinnor är finfint och rent av förbannat bra. En delegation för Sveriges regering besöker Irans regering iklädda slöjor och nojsar lite med de iranska gubbar som spöar skiten ur Iranska kvinnor :Här står "Sveriges första feministiska regering" på plats i Iran och "kämpar" för Iranska kvinnors rätt att få klä sig som de vill.

Feminismens heliga lögner.
Som jag bevisat handlar svensk massmedial feminism ingenstans om kvinnors rättigheter. Feministiska svenska förespråkare som Morgan Johansson, Anne Ramberg, Alice Bah Kunke, Gudrun Schyman med flera SKITER FULLSTÄNDIGT i kvinnors rättigheter.

Så vad handlar det om egentligen ? Pengar ? En svensk "feminist" gödslas med pengar, skriv några böcker och debattartiklar så kan du göra en välbetald karriär på att hålla föredrag resten av ditt liv, det gäller att framföra de rätta lögnerna, vad du gör är ingen som noterar.

De Svenska hycklande feministerna har god hjälp av till exempel journalistkåren, av Sveriges 11.000 journalister 2015 är 53% kvinnor :
 ,   


Det är självklart ingen som vill avslöja och slakta den guldkalv som generar så mycket arbetstillfällen och pengar för så lite arbete, det enda de behöver göra är att mörka och förneka fakta. Just faktaresistensen ÄR det enklaste sättet avslöja hycklande feminister, en svensk "feminist" har ALDRIG ett enda bevis för sina påståenden, svensk feminism är helt baserad på att "tycka" och "känna". Till exempel Anne Ramberg ovan påstår en polis med 43 år erfarenhet i yrket har fel, Anne Ramberg refererar en "värdegrundsanalys" av Sveriges grundlagar, det vill säga, några skojare har satt sig och läst Sveriges grundlagar och bajsat fram någon form av rättesnöre som Anne Ramberg anser Svenska statsanställda tjänste-hen ska rätta sig efter som lag. Anne Ramberg, Svenska juristers Generalsekreterare, refererar alltså inte ens lagar för sina falska anklagelser mot en erfaren polisman utan framför som en av landets högst uppsatta jurister återigen samma fluffiga "tycka / känna"-smörja.


En faktor som ofta refereras av feminister är mäns våld mot kvinnor. Detta är den största  bluffen av dem alla. "Feminister" påstår ofta ALLA svenska män är våldsamma för att de är just män, de påstår ofta ALLA svenska män ALLTID genom världshistorien misshandlat svenska kvinnor men ingen av dessa feminister har lyckats visa underlag för detta. Att ett fåtal män beter sig illa är korrekt och jag är den första förespråka hårdare straff men framförallt långt högre skadestånd till brottsoffer. Jag tror kastrering är en bra lösning.

Fakta tyder på att våld bör kopplas till personlighetstyp, inte kön :

BRÅ-rapport 2014:8 (Länk : bra.se/-lika-mellan-konen ):
 – "Cirka 7 procent av både kvinnor och män uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Det handlar om såväl psykiskt som fysiskt våld".

Göteborgs Universitet (Länk : biomedcentral.com/1471-2458/12/945):
- "Män rapporterar en större utsatthet för fysiskt våld i relationen än vad kvinnor gör. Däremot får våld i relationen svårare hälsokonsekvenser för kvinnor".

Rapporterna från BRÅ och Sahlgrenska är besvärliga för feministiska bedragare, det går inte koppla våld i nära relationer till kön som män / kvinnor utan det handlar om personlighetstyp, oavsett man eller kvinna. Debatten borde möjligen handla om vem som slår hårdast men då blir feminister tvungna erkänna att även kvinnor slåss.

För att lyckas i sitt bedrägeri måste regeringen nu lansera ett eget propaganda projekt :
Regeringen satsar i ett JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT 900 miljoner kronor på kartläggning av MÄNS våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten (Länk : regeringen.se//regeringen-avser-att-inratta-en-jamstalldhetsmyndighet) :
" De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor".

Vi vet idag ingenting om kvinnors våld mot barn och ingen får forska om kvinnors våld mot män heller. Om man kommer till rätta med mäns våld mot kvinnor kommer det ALLTID finnas minst 7% män som utsätts för våld av kvinnor. Är det bra ?

Vad handlar Svensk feminism om egentligen ?
Svenska bedragare som använder "feminism" till skydd mot insyn i sina bedrägerier ska inte kopplas samman med verkliga feministers arbete för rättvisa. Dessa bedragare som utan etik och moral drar vinst och fördelar på andras misär och olycka har inget med jämlikhet och rättvisa att göra, det är smutsiga brottslingar som skor sig på elände och som genererar större vinster med ökad misär. Med förnuft och logik går det koka ner alltihop till några relevanta frågor :

- Varför argumenterar svenska företrädare för feminism för att de som begår brott mot kvinnor ska få större beskydd än de kvinnor som utsatts för brotten ? 

- Varför arbetar svenska företrädare för feminism för att världens våldsammaste religion, Islam, som idag dödar, misshandlar och förtrycker flest kvinnor någonsin ska etableras i Sverige ?


- Varför arbetar svenska företrädare för feminism för att utövare av Islam i krigsför ålder i strid med svensk lag ska etableras i Sverige och garantera otrygghet för svenska kvinnor ? 
Svar: För att det är lönsamt för några få individer och ger ålderstigna "feminister" tillgång på lammkött.


Systemet :
Systemet hänger ihop, som jag bevisade i min artikel om svenska myndigheter och rättsinstanser styrs inte Sverige av något "patriarkat", Sverige styrs möjligen av ett moderskap, "Mitrotita" men varför kriga män mot kvinnor om vi vill skapa bättre framtid ? 

Krigar vi för en framtid utan män respektive kvinnor ? Vill vi ha det ?

Fakta :
- Svenska myndigheter och rättsinstanser har 78% kvinnor anställda :

Länk : http://www.lexnoxa.com/p/jamstalldhet-for-allautom-man.html
- På kommunal nivå är fördelningen i stort samma :


Länk : https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefspositioner/

Patriarkatet ?
Vad är det för skitsnack om Patriarkat ? Ofta används argumentet löner, fler män har högre löner. Så är det nog men hur drabbar det kvinnor ? Med svensk lagstiftning som Grundlagarna och diskrimineringslagen är det ett direkt lagbrott ge en kvinna sämre lön för samma arbete som en man, orättvis lönesättning kan vi utesluta. Ett intressant faktum som saknas i debatten är att jämställdheten bland rörmokare och brunnsborrare är förfärlig, det finns inte en enda kvinnlig brunnsborrare enligt statistiken. Varför bråkar "feminister" om chefsposter men inte ett ord om det inte finns en enda kvinnlig brunnsborrare ? Lögnaktiga feminister framför hela tiden att "Patriarkatet" förtrycker kvinnor, "Patriarkatet" är skyldiga till kvinnors dåliga löner, villkor och milda straff för brottslingar mot kvinnor. Patriarkat är halv-grekiska och betyder "faderskap", det är alltså män som är skyldiga till kvinnors dåliga löner och villkor. 

HUR ÄR DET MÖJLIGT ?

Kan någon bland alla svenska feminister sluta ljuga och redovisa fakta ? Det är dags för svenska feminister lyfta sig ur "tycka / känna" träsket och presentera fakta och data, det är dags bevisa vad allt snack om "patriarkatet" handlar om. 

- Om det är nästan 80% kvinnliga chefer i kommuner och landsting, hur kan det vara mäns fel kvinnor har dåliga löner och villkor inom kommun och landsting ? 

- Om det är mer än 70% kvinnor inom myndigheter och rättsväsende hur kan det vara mäns fel att brott mot kvinnor straffas lindrigt ?

Det är dags för verklighet, nu, idag : 
Den Svenska feminismen är inget annat än en elegant fasad av skitsnack, lögner och bedrägeri. Bedrägerierna av "Svenska feminister" som Morgan Johansson, Alice Bah Kunke, Anne Ramberg med flera har skapat en mycket farlig situation i Sverige, det absolut största hotet mot kvinnofrid i Sverige är dessa bedragare som skor sig på kvinnors elände, de raserar snabbt lagar, regler och fungerande system för att själva tjäna pengar på kvinnors bekostnad.

Svenska feminister bör lägga ner sin kamp mot svenska...."Mänister" ?? och istället samarbeta för medmänsklighet, rättvisa och trygghet. Även om det är väldigt kul och bekvämt att inte behöva förhålla sig till fakta är det absolut nödvändigt sluta "tycka" och "känna" och leva i verkligheten i Sverige, nu, idag. Grovt uttryckt är det hög tid dra huvudet ur arslet, ta några friska andetag och släppa vanföreställningarna, det är dags använda sunt förnuft, klokhet och logik istället för "känna / tycka". Tänk efter, vad blir konsekvenserna av att romantisera alfa-hannar ? En alfa-hanne är en dominant hanne vars enda mål är att leva i bekvämlighet och föra sina gener vidare, reproduktion. En alfa-hannes karaktärsdrag är dominans, våld, lathet och lojhet, den vanligaste missuppfattningen är att en alfahanne vårdar sin flock, så är inte fallet, läs på, en alfahannes enda avsikt är sin egna dominans, i djurvärlden dödar en alfahanne de flock medlemmar som hotar alfahannens ställning, möjliga alfahannar jagas bort. Det första en ny alfahanne gör i en flock är att döda den gamla alfahannens barn. Vad händer om du letar upp djungelns argaste och vildaste lejon ? Kommer du överleva ? Varför vill du ha djungelns argaste lejon i ditt vardagsrum ? 

Det är dags för "feminister" låta intelligens gå före köttslig lusta. Att svenska batik-häxor använder krigsföra Islamister som boy-toys är en farlig situation. Om dessa batik-häxor dessutom sitter i maktställning, i vissa kommuner mer än 80%, och i sin chefsställning kan generera stora bidrag och ekonomiska medel för sina boy-toys som öppet deklarerar de vill döda "otrogna" svenskar blir det farligt på allvar.

Det är dags för "feminister" att tänka till och ställa rationella verklighetsbaserade frågor :

- Vilka är det som våldtar ?
- Vilka är det som skyddar de som våldtar ?
- Varför vill svenska män ha ett otryggt samhälle med våldsutsatta kvinnor ? 
- Hur kan det vara bra för svenska män att halva Sveriges befolkning lever i osäkerhet ?
- Vad tjänar svenska män på att svenska kvinnor är våldsutsatta ?

- VILKA har de senaste fem åren skapat nuvarande katastrof-situation i Sverige ?


2018-02-22, Peter Martinsson, LexNoxa.