"Brottet går uppenbart inte att utreda ".


Att polisanmäla "fel" person för brott i Sverige är omöjligt.

Oavsett brott eller brottsling kommer Poliser, Åklagare, Rådmän, Tingsrättsnotarier, Lagmän och Justitiekansler göra allt de kan för att skydda en "kompis". Oavsett vilka brott personen begår kommer olika individer göra absolut allt i sin MAKT för att förhindra lagens gång. 

Om "fel" person är anmäld kommer denna person ej lagföras. 

Några få undantag finns, fall som fått stor uppmärksamhet i media har inte gått att mörka och dessa måste hanteras korrekt men allt som undgår stor medie uppmärksamhet undgår också Svensk lagstiftning.

LexNoxa kommer redovisa flera fall där personer inom Socialtjänst, Socialnämnd, Polis, Åklagare och Tingsrätt i Sverige har åtals-immunitet, skälen kan vara att polis slängt bevisen och sedan lägger ner "i brist på bevis", en annan favorit är att stänga allt med motiveringen "brott som faller under allmänt åtal kan inte hittas", här glömmer man dock redovisa om man syftar på brott enligt Svensk brottsbalk och Rättegångsbalk eller Eritreansk lagstiftning, fantasin kan vara stor inom brottsbekämpande myndigheter när det gäller att undvika lagföra "fel" person. Tillämpad fantasi utreda brott är helt obefintlig, ofta finns inte ens fantasi nog öppna Brottsbalken och läsa.

Precis som Maffia- och Gangster- organisationer beskyddar sina "kompisar", beskyddar polis och åklagare sina kompisar.


Idag har vi ett nytt rekord, vi har fått en ovanligt innovativ motivering stänga en anmälan : 

"Det är uppenbart att brottet inte går att utreda".

Som redovisas i denna artikel LexNoxa : Polisanmälan av en Advokat är brottet, bevisning och brottsrubricering helt uppenbar.

Kort rekapitulering :
I en vårdnadstvist kontaktar plötsligt mamman Försäkringskassan och begär att det underhållsbidrag som pappan betalar ska ändras från Underhållsbidrag till Underhållsstöd. 

Mamman får avslag på detta ärende då pappan hela tiden gjort rätt enligt Svensk lag.

Försäkringskassans beslut retar upp en Advokat så pass att denna Advokat ringer upp handläggaren och påstår att pappan begått flera brott.

Försäkringskassans Journalkopia :Advokatens lögner faller under Brottsbalken 15 kapitel §7 :Advokaten påstår inför myndigheten Försäkringskassan att en pappa begått brott han ej begått, påståendet är sanningslöst.

Advokaten nöjer sig inte med detta. Inför Blekinge Tingsrätt ljuger Advokaten och påstår att Advokaten ej gjort detta påstående inför Försäkringskassan. I sin förnekelse av den falska tillvitelsen av pappan inför Försäkringskassan begår Advokaten en NY Falsk tillvitelse i en domstol :
Brottet polisanmäls som Falsk Tillvitelse :- Bevis och Vittnen.

Det här ärendet är enkelt och tydligt. Skriftlig bevisning består av myndighetsdokument, journaler och utskrifter. Dessa dokument går ej ifrågasätta, de är ej heller otydliga. Vittne till händelsen i Blekinge Tingsrätt är rådman Krister Maxedius, alltihop är inspelat i en ljudupptagning. 

Brottet är uppenbart, bevisen enkla och tydliga.

Det här blir mycket besvärligt att mörka... 
- Vad göra ? -Hur skydda Advokaten ? 

Inga problem, vi hittar på ett nytt märkligt skäl som motivering stänga en anmälan :


Beslut : Förundersökning inleds inte.

SKÄL : "Det är uppenbart att brottet inte går att utreda".

Polisinspektör Johansson har helt rätt : "Det är uppenbart att brottet inte går att utreda", att detta brottet inte går att utreda beror inte på bevis, vittne, brottsrubricering eller lagrum.

Här avgör UPPENBART helt andra faktorer än Svensk Lagstiftning. 

Jag kan endast spekulera vilken påverkan Polisinpektören utsatts för eller om det handlar om ersättning.

Det är uppenbart att detta inte går att utreda, ännu en seger till korruptionen.

Med alla bevis jag har fått är mönstret UPPENBART, Svensk lag gäller inte alla, somliga har friheten begå vilka brott de vill.


LexNoxa 2017-06-22.