Internmejl Karlskrona Socialtjänst, erkännande av fel.


Karlskrona Socialtjänst har med en dåres envishet hävdat man gjort rätt när man hyrde in Stafettsocionomerna "Medlingsbolaget".

Detta internmejl avslöjar något annat. Här redogörs de juridiska kraven vid anlitande av Stafettsocionomer. Man har nu internt kunskapen att det förmodligen inte blivit rätt avseende Medlingsbolaget.

(Vi ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten på bilderna, detta kommer uppdateras.)