Källdata jämställdhet myndigheter.


Källdata till artikel lexnoxa.com/Jämställdhet för alla utom män.Jag postar data till torsdagens artikel då reaktionen på denna skandal uteblev. Förhoppningsvis beror det på misstro av en ny liten site så jag redovisar allt källmaterial så läsare själva kan verifiera och bedöma. Först nedan kopior av förfrågningsunderlag och sedan sammanställning av den data som erhölls. Siffrorna är rykande färska från förra veckan och de flesta siffror speglar antal anställda och fördelning manliga / kvinnliga anställda Oktober 2017. Klicka på bilderna för att få större och tydligare bilder. Det är google / blogger.com som komprimerar bilderna och gör dem lite suddiga, inte jag. Allt material mejlas på förfrågan och finns tillgängligt i facebook gruppen lexnoxa.

Först ut åklagarmyndigheten:
 Riksrevisionen
MFOF (Ger till exempel ut direktiv för utredningar i vårdnadstvister )
 http://mfof.se
Justitieombudsmannen.
Socialstyrelsen. Justitiekanslern ( Tillsynsmyndighet för Domstolar )


Inspektionen för Vård och Omsorg.


DiskrimineringsOmbudsmannen.


Domstolsverket 

Försäkringskassan.


Sammanställning Förvaltningsmyndigheter.
Sammanställning Rättsinstanser.Sammanställning Tillsynsmyndigheter.


Ställ ovan data med lagförslaget om minst 40% kvotering kvinnor i privata bolagsstyrelser. Som synes är kravställarna själva inte i närheten av samma jämställdhet. Fråga gärna etablerad media som SVT, SR, Aftonbladet och Dagens Nyheter om liknande källredovisning. En sådan redovisning skulle helt avsluta deras möjligheter publicera Fake news. Jag kommer under veckan redovisa vilka effekter detta har fått på svensk rättssäkerhet.


LexNoxa 2017-11-12.
redigeras