Kände Regeringen till skandalen på Transportstyrelsen ?


twitter.com

Med enkel logik finns svaret här, det har det gjort hela tiden. Märkligt nog har ingen av de media jag pratat med velat koppla ihop de faktiska händelserna. 

- Du inser nog varför snart.


Till fakta. Så här skriver Säpo på sin site :

Lite fakta i ärendet från Säpo :Källa : 2017-07-26-sakerhetspolisens-tillsyn-av-transportstyrelsen.html


Statssekreterare Emma Lennartsson entledigades på följande grund :

– "Jag har närvarat vid minst två möten i justitiedepartementet där företrädare för säkerhetspolisen nämnt att det pågår en tillsyn mot Transportstyrelsen. De har nämnt det i precis så övergripande ordalag", säger Emma Lennartsson.

Källa : svt.se/lovfens-statssekreterare-avgar


Notera : Både säpo och fd Statssekreteraren vittnar om möten på Justitiedepartementet !


Hur är Justitiedepartementet organiserade och vad gör Justitiedepartementet ?
Justitiedepartementet upprätthåller alltså lag och rättssäkerhet i Sverige. 

Till sitt förfogande har Justitiedepartementet följande enheter :Källa : regeringen.se/justitiedepartementet

Tillbaka till Säpos redovisning av ärendet, vi fokuserar på följande enstaka punkter :

Om ärendet
  • Med anledning av det undersökte Säkerhetspolisen uppgifterna och inledde sedan tillsyn av Transportstyrelsens säkerhetsskydd i september 2015.
  • Säkerhetspolisen informerade uppdragsgivaren Regeringskansliet om ärendet i september 2015.
  • I november 2015 skrev Säkerhetspolisen ett särskilt brev till Transportstyrelsen, adresserat till generaldirektören, avseende "Rekommendationer om omedelbara säkerhetsskyddshöjande åtgärder".
  • En förundersökning inleddes den 26 januari 2016 om vårdslöshet med hemlig uppgift. Förundersökningen leddes av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  • Säkerhetspolisen genomförde ett särskilt samtal med dåvarande generaldirektören i februari 2016.
  • I maj 2016 meddelade Säkerhetspolisen sina slutsatser av tillsynen till Transportstyrelsen.
  • Säkerhetspolisen avslutade formellt tillsynen i juni 2017.

Två olika enheter, Polisenheten(PO) och Åklagarenheten (Å) inom Justitiedepartementet samarbetar plötsligt och granskar en myndighet. Polisenheten har fått i uppdrag inleda tillsyn av myndigheten Transportstyrelsen.


- Vem gav säpo i uppdrag inleda tillsyn av en myndighet ?

* I November 2015 skriver säpo ett brev till myndigheten Transportstyrelsen med "Rekommendationer om omedelbara säkerhetshöjande åtgärder".

* I Januari 2016 inleds en förundersökning ledd av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Varför är detta viktigt ?

Transportstyrelsen ligger under Näringsdepartementet !

Som ni minns fick ju infrastrukturminister Anna Johansson sparken.

Källa : infrastrukturminister-anna-johansson-s-talar-ut-om-transportstyrelsens-it-skandal


Vi kikar på regeringens organisation ( regeringen.se/regeringskansliet/organisation/ ) :Flera enheter inom Justitiedepartementet har alltså beslutat om tillsyn, skrivit skarpa brev, beslutat inleda förundersökning etc av en ANNAN myndighet under ett ANNAT departement.

Om dessa enheter inom Justitiedepartementet inlett tillsyn, skickat brev med skarpa rekommendationer, inlett förundersökning etc utan att departementschefen på Justitiedepartementet, Justitieminister Morgan Johansson, varit informerad kan tillsyn, förundersökning etc vara olaglig, aktiviteterna har varit osanktionerade.

Är det troligt att två enheter inom Justitiedepartementet agerar så kraftfullt mot en myndighet inom en kollegas departement utan att Justitiedepartementets chef Morgan Johansson vetat vad som pågått ? 

Två av Morgans minister-kollegor fick ju senare sparken som ett resultat av dessa undersökningar ?

Visualisering :Resultat IT-skandalen :

-En generaldirektör och två ministrar fick sparken.

* Transportstyrelsens GD, Maria Ågren, under Näringsdepartementet, fick böter och sparken.

* Inrikesminister Anders Ygeman ersattes av Justitieminister Morgan Johansson. 

* Infrastrukturminister Anna Johansson ersattes av Tomas Eneroth. 

Detta efter att två enheter inom Justitiedepartementet helt på eget initiativ och självsvåldigt beslutat om tillsyn, skickat skarpa rekommendationer per brev och inlett förundersökning som resulterat i straffansvar.

Allt utan att departementschef Morgan Johansson visste ett skit.


Verkar det troligt att Morgan Johansson inget visste ?


Vad är konsekvenserna ?

1. Morgan J visste inget ? :
Justitiedepartementet som ska upprätthålla lag och ordning i Sverige har på eget initiativ undersökt och straffat en annan myndighet. Bara själva förundersökningen kan vara olaglig om den inte var sanktionerad.

2. Morgan J visste hela tiden men har ljugit ? :
Har Sveriges Justitieminister ljugit för Regeringen och Svenska folket ?


Bildkälla Sveriges Radio

LexNoxa 20170907.