Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-02-02

Nedan är det infomejl jag skickade till Karlskona Socialnämnd 2017-02-02:Kära Socialnämnd.
Ni erhåller denna info för att det är nämnden som ytterst är juridiskt ansvariga. Om ingen i Förvaltningen informerar om de lagbrott och oegentligheter som pågår blir jag tvungen göra det.

Idag handlar det om två inkompetenta utredare som mitt under utredning plötsligt tar ställning för en part, agerar i en ekonomisk fråga och sedan avslutar utredningen och påstår den är opartisk. En liten knorr på avslutet hur Karlskrona Social förvaltning helt slutar ge ut information när deras lagbrott med olagliga läkarbedömningar uppdagas.

**********************************************************************************************

Mitt under min vårdnadsutredning får utredarna iden att hjälpa modern ekonomiskt. Jag betalar hela tiden underhållsbidrag till barnens boende enligt Föräldrabalken, Svensk lag.

Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin som påstår sig vara erfarna, kompetenta och OPARTISKA utredare föreslår modern att kontakta Försäkringskassan (FK) och begära att underhåll betalas via FK.

Detta är en delikat finess som kan missbrukas.

Underhåll via Försäkringskassan är en skyddslagstiftning, det kallas underhålls-stöd. Underhållsstöd är till för de föräldrar som inte får rätt eller ingen ersättning alls från den andra föräldern. Försäkringskassan beslutar då om ett betalningstvång. Underhållsstöd lyder under Socialtjänstlagen och denna lag MEDGER EJ avdrag för barnens resor till den andra föräldern eller avdrag för de dygn barnen övernattar hos den som betalar underhåll, trots att själva kostnaden för barnen ej belastar boende föräldern eftersom barnen är hos umgänges-förälder.

OM föräldrarna (som i mitt fall) sköter ekonomiska biten kallas det underhållsbidrag och följer Föräldrabalken med olika avdrag beroende på vem som har barnen.

Sammanfattning. Utredarna Antonija och Therese tycker det är för jävligt pappan ska få göra avdrag för de dygn han har barnen. FK kontaktas mitt under vårdnadsutredning med begäran om underhållsstöd.

Ingen räknar med att Peter kan lagen bättre än Försäkringskassan själva. Det visar sig att Peter har gjort rätt hela tiden och utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin har noll koll, igen.

I bifogad journal från FK ser ni på första sidan beslutet om avslag om begäran av underhållsstöd.

Antonija blir då så hämndlysten att hon 2016-11-23 till FK väljer att smutskasta Peter, hon gör en utläggning om ekonomisk konflikt. Det Antonija inte berättar är att konflikten orsakas av modern som vägrar följa Svensk lag.

Nästa som uttalar sig till Försäkringskassan är Advokat Carolina Sandekjer.
Hon påstår till en handläggare på myndigheten Försäkringskassan att jag hotat advokater, domare, socialutredare och min egna mor. Som ni själva sett har jag inte hotat någon, detta har vi avhandlat i mejlet i Fredags.
Man måste fråga sig vad Advokat Sandekjer håller på med här.

För att vara Advokat så är Advokat Sandekjer pinsamt okunnig om lagen, det hon just gjorde är troligen ett brott.

De erfarna, kompetenta och OPARTISKA utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin är nu så hämndlystna att något måste göras, Peter måste plattas till. Sagt och gjort. Nu ska Peter utmålas psykiskt labil, det är svårt bevisa och svårt motbevisa, vem är egentligen galen ?

Nu författas en orosanmälan med en olaglig läkarbedömning av Ylva Prahl som aldrig någonsin träffat varken mig eller barnen med följande text:
"Fadern bedöms vara starkt påverkad av den familjerättsliga process som pågår och det finns en oro att han inte klarar att skydda barnen utan drar in dem i konflikten och påverkar dem utifrån sin kamp och sitt eget mående.
Han uppfattas alltmer hotfull och agerar inadekvat och verklighetsfrämmande.
Det finns en stor oro att faderns förhållningssätt utgör en risk för barnen och deras moder".

Denna text författas samtidigt som barnen är hos mig, de var hos mig den veckan och ville inte åka till mamma, de trivs bättre i sitt gamla hem hos pappa. På juldagen fick jag övertala barnen följa med mamman och fira jul med henne. Detta är ju självklart inspelat =0)

Jag har i mer än tre veckor nu begärt Ylva Prahls bedömningsunderlag av min hälsa samt namnet på vem som anmält, denna begäran ser ni YlvaPrahlAnmälanBedömning.pdf.
Det är information jag har rätt till. Offentlighetsprincipen kallas det, stavas som det låter.

Ingen information ges mig och som ni ser följer JO roat med, jag har två ärende öppna hos JO just nu gällande Karlskrona Socialförvaltning. Förra veckan fick Karlskrona Socialtjänst ett brev signerat av JO byråchef, det tror jag inte det är många som får.

Jag anser mig högst måttligt galen, mest för husbehov, men jag blir ganska arg när två extremt inkompetenta utredare under pågående utredning väljer assistera den förälder som redan bryter mot svensk lag, dessutom baktala mig inför en myndighet ? Det är pinsamt låg nivå på utredare.


Två frågor:
- Är det socialnämndens avsikt straffa de föräldrar som sköter sig ?
- Är detta ett agerande Karlskrona Socialnämnd förväntar sig av utredare vid Karlskrona Socialförvaltning ?


Imorgon nytt mejl med nya lagbrott.

//Peter