Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-02-07.

Nedan är det infomejl jag skickade till Karlskrona socialnämnd 2017-02-07.Kära Socialnämnd.
Ni erhåller denna info för att det är nämnden som ytterst är juridiskt ansvariga. Om ingen i Förvaltningen informerar om de lagbrott och oegentligheter som pågår blir jag tvungen göra det.

Först vill jag vill meddela glada nyheter och förklara varför ni inte fått några mejl på några dagar som utlovat.
De mejl jag skickat verkar ha varit bortkastat arbete, de personer jag namngett är fortfarande i tjänst och raserar fortfarande livet för barn i Karlskrona kommun. För att spara mig tid har vi nu sökt och funnit samarbetspartners för att sprida mitt material till en bredare publik. Vi hoppas kunna göra flera lokala tjänstemän och politiker till coola kändisar på helt egna meriter med frekvent närvaro på många platser =0)

Läs gärna Socialtjänstlagen kapitel 3 om en Socialnämnds ansvar och plikt, att sitta still och göra inget trots ansvar åligger kommer meritera er till samma kändisvärld. I fortsättningen kommer jag nu mest skicka något mejl sporadiskt för att bevisa att ni blivit informerade löpande då jag behöver använda tiden till intressantare arbete. Ni har väl bekräftat ni är till freds med de lagbrott som begås inom ert ansvarsområde men ni förvånar när ni väljer mörka kvinnomisshandel, detta kommer ej passera obemärkt.

Idag ett ärende om vägran lämna ut handlingar.
Då och då påstås jag vara en säkerhetsrisk. För en brottsling är jag ju självklart en risk för brottslingens gärning då jag spelar in samtal och påminner vilka lagar olika tjänstehen vid Karlskrona social förvaltning helst borde respekterat i sin utövning.

Claes Wiriden gjorde en bedömning att det behövs säkerhetsvakt vid Socialnämndens möten utifall jag själv närvarar. Risken att jag råkar höra något är förmodligen stor. Detta löste ordförande Ingrid vid senaste mötet genom att hemligstämpla allt. Ett ytterst fegt beteende och en bekräftelse att Ingrid själv har god kännedom om oegentligheter, annars hade hon inte valt dölja allt för allmänheten.

Ni finner bifogat min dialog där jag önskar Claes delar med sig av sitt bedömningsunderlag så jag kanske kan hjälpa till med den felaktiga bedömningen som gjorts men som synes duckar Claes frågan på ett ganska löjligt sätt. 


Jag har ännu ej fått veta orsaken till denna negativa bedömning av en person som är helt ostraffad och inte har några anmärkningar i något register förutom en fortkörning 2004.

//Peter.