Karlskrona Socialnämnds ordförande ursäktar olagligt barnsamtal.


Karlskrona Socialnämnds ordförande ursäktar olagligt barnsamtal.
Karlskrona Socialnämnds ordförande Ingrid Hermansson till höger i bild.


.
Jag har i två artiklar redogjort bakgrunden när lilla 8-åriga Yara mördades. Karlskrona Socialförvaltning påstod sig vara alldeles för upptagna för att under nästan två veckor ej hinna kolla det fax polisen skickar där det tydligt uttalas oro om den flicka som de flera gånger under senaste året hanterat, i flera utredningar.

Länk del 2 : lexnoxa.com/sanningen-bakom-mordet-pa-yara-del-2.html?m=1

Så vad gjorde Karlskrona Socialförvaltning som var så mycket viktigare än att bevaka barns säkerhet ? Som ni ser i del 2 lade personal mycket tid på att ljuga om ett förhör med ett annat barn om 7 år. Förhöret var olagligt och 5 medarbetare försökte nu mörka fakta.

Är förhör med barn olagliga ?
Under vissa former kan förhör med barn vara lagligt. Vid vissa brott med viss strafflängd kan åklagare eller domstol kalla till förhör men om barnet är under 15 år ska båda vårdnadshavare godkänna förhöret, annars är det olagligt. Det finns i extremfall utrymme för polis ta till tvångsåtgärder vid förhör med barn men då ska stor hänsyn till barnets tas.

Kevin-fallet, Arvika.
Kevin fallet i Arvika visade stora brister i förhören, detta uppmärksammades redan 2014 av Åklagarmyndigheten som gav ut Rättspm 2014:3 :.

Som ni ser vill gärna åklagaren böja lite på lagarna, riktigt så olagligt ska det väl inte vara med förhör av barn ? Vi kan väl göra det lite lagligt ?

Barn i Sverige har extremt dålig rättssäkerhet.

För vuxna medborgare över 18 år finns tydlig lagstiftning exakt hur, var och när förhör får ske samt vilka som får förhöra. För barn finns tydlig lagstiftning också men det är här vi kommer in på juristers specialitet. 

Stor-lögnare.
En jurists huvudsakliga uppgift är inte att tolka lagtext.
En jurist söker möjligheter att misstolka lagen så de kan ljuga till sin fördel. Det är detta som betraktas som juridisk kompetens hos till exempel Rådmän och Lagmän, ju större lögnare desto högre position.

År 2017 vågar ingen klart slå fast att det är olagligt plocka in ett barn om 7 år som inte ens kan uttala juridiskt ombud än mindre veta varför barnet behöver ett juridiskt ombud till förhör. Det är väl känt i Sverige hur bra denna metod fungerade i "Kevin-fallet", två oskyldiga barn pressades erkänna ett mord och den verkliga mördaren gick fri.


- Så vet ni vad, jag gör jobbet åt alla fega lagvrängare, ni kan krypa tillbaka in under stenen :

DET ÄR FÖRBJUDET TA IN BARN PÅ FÖRHÖR I SVERIGE UTAN OMBUD OCH VÅRDNADSHAVARES GODKÄNNANDE.

- kallas civilkurage.


Åklagarmyndighetens rekommendationer i Rättspm 2014:3 :


- Hoppsan, lite olagligt är det visst i alla fall med godtyckliga barnförhör ?


Socialnämnden i Karlskrona.
Socialnämndens ordförande i Karlskrona, Ingrid Hermansson, anade att något inte gått rätt till. hon skickar en ursäkt till föräldern för att de höll förhör med ett 7-årigt barn.
I mejlet kallas förhöret för "samtal" då man vill ge intryck av att det var en stödinsats. Problemet är att på Familjerätten där "samtalet" med barnet hölls utförs inga stödinsatser, på Familjerätten gör man utredningar.


.  
Åklagare och media.
Allt material i dessa artiklar har givetvis sänts till Åklagare Anna Boijmarker men än idag 2017-11-02 har ingen hört av sig och ingenting sker i ärendet.

Att mörka oegentligheter inom myndigheter är lätt så länge ingen publicerar vad som pågår och här får journalisterna Anna Börje och Martin Hult Ogenblad ett särskilt hedersomnämnande för att de hemlighåller vad som pågår i Karlskrona. 

Anna Börje och Martin Hult Ogenblad publicerar endast vad de blir tillsagda publicera utan att ställa kontrollfrågor som lätt avslöjar fejk news.

Nyhetskanalerna SVT och SR är idag en garant för lögner, desinformation och fejknews.Eller som vi säger på LexNoxa:
- Är det sant eller hörde du det på SVT ?


LexNoxa 2017-11-02.