Karlskrona Social förvaltning, Claes Wiriden. Demokratins förespråkare eller sabotör ?

Claes Wiriden tar i lokal nyhets media den 28/3 2017 stora ord i sin mun. Lite för stora :

"Vi behöver alla resonera om hur vi bemöter varandra, både tjänstemän mot politiker och politiker mot tjänstemän så att vi på ett gott sätt kan föra demokratin vidare och framåt"
(Källa : http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tjansteman-uteblev-fran-mote)
Claes Wiriden bör nu göra som han säger.


Claes Wiriden har länge varit väl informerad om grava missförhållanden inom Socialförvaltningen men väljer att mörka sanningen och vägra allmänheten svar.

Senast idag begärde LexNoxa ut handlingar gällande hanteringen av en lagvidrig vårdnadsutredning. Claes Wiridens alldeles egna hantlangare Jesper Björnson ställer dessa krav för att lämna ut begärda handlingar :LexNoxa beklagar de dåliga bilderna men då Karlskrona kommun olagligt hindrade oss få ut de dokument vi begärde var enda alternativ att fotografera.


De villkor Jesper Björnson dikterar ovan är inte enligt Svensk lag.
Så här säger Offentlighetsprincipen (regeringen.se) :

Vilka handlingar är offentliga ? Tryckfrihetsförordningen 1949 : 105 :
Varför krånglar nu Claes Wiriden så här mycket ?

Ledamöter av socialnämnden har ställt frågor. Om frågorna besvaras kommer troligtvis korruption avslöjas. Frågorna måste begravas till varje pris. Attack är bästa försvar så Claes påstår frågorna, frågeställaren, samt åhörare är hotfulla.

-"Det ligger i deras natur".

Nedan frågor till tjänstemän inom Socialförvaltningen upprepas i epost till Claes Wiriden flera gånger under hösten.Frågorna gäller Medlingsbolaget. Medlingsbolaget hittar du här :

lexnoxa / medlingsbolaget


Medlingsbolaget gör extremt undermåliga utredningar. Här är ett exempel och det är exakt denna vårdnadsutredning Claes Wiriden vill skydda, enligt Claes Wiriden är detta en bra utredning utan problem.

En riktigt lagvidrig vårdnadsutredning


Det är inte första gången Claes Wiriden påstår någon är hotfull. Till min förvåning visade det sig att jag själv var hotfull som tyst åhörare vid ett Socialnämndsmöte hösten 2016. Som åhörare tillåts du ej yttra ett ord eller på annat sätt visa din närvaro, telefonen ska vara tyst, åhörarna ska vara tysta även om Ledamöterna ställer direkta frågor till åhörarna, som i Måndags 2017-03-27 när min närvaro uppmärksammades. Jag hade gärna berättat vem jag var men tilläts ej av ordföranden på vänlig förfrågan.

Claes Wiriden har bestämt att tysta åhörare är HOTFULLA. Vakt blev tvungen att kallas in men ändå lyckas inte Cales Wiriden redogöra VARFÖR en vakt behövs vid öppna Socialnämndsmöten. Inte vid ett enda möte har någon åhörare yttrat sig, inte vid ett enda möte har åhörare synts, hörts eller märkts på något vis. Ändå är åhörare som inte märks eller hörs "hotfulla". 

Kan det vara något annat ?

Först tillfrågas Säkerhetschefen Ulla Nelson. Hon vet inget:


Säkerhetschefen vet alltså inget. Då är det något Claes Wiriden själv hittat på. 

Dock verkar inte Claes Wiriden heller veta varför han anser en vakt behövs, nedan svar är det enda svar vi får, endast svammel och nonsens :


Hela historien är en skenrättegång. Claes Wiriden hävdar utan att kunna ange hur eller varför en person som tyst och diskret närvarit vid öppna Socialnämndsmöten är hotfull.

Orsaken är att information om missförhållanden, oegentligheter och korruption måste mörkas, tystas och gömmas. Frågor måste lämnas obesvarade, handlingar måste hindras lämnas ut.


Eller som Claes Wiriden uttrycker det :
"Så att vi på ett gott sätt kan föra demokratin vidare och framåt"

Tyvärr stannar det inte vid detta. Här finns värre saker.
Stay tuned.

LexNoxa 2017-03-28.