Medlingsbolaget

Medlingsbolaget.


Antonija Andersson
Medlingsbolaget är vad man kallar Stafettsocionomer.

Ett bolag som säljer utredningar om barn.

Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin som via olika korsvis konstruktioner äger och styr bolaget har mörk historia. De har av olika skäl fått lämna Lunds Socialförvaltning 2010, Helsingborg 2014. De har haft halvtidstjänster vid Malmö kommun utan att Malmö Kommun kunnat redovisa deras bisysslor. 

Medlingsbolaget är i stort sett helt bannade från att göra utredningar om barn i Skåne län, detta efter ett beslut av IVO 2014 som belade Östra Göinge Socialförvaltning med BÖTER utifall de fortsätter anlita Medlingsbolaget.


Therese Kumlin
Flera av Medlingsbolagets utredningar har visat grava brister och ignorerar helt barnens perspektiv för att istället elda på konflikter och undergräva förtroende. Utredarna har visat stor oskicklighet i sitt utredningsarbete där de tillåter sig gissa och spekulera utan fakta eller hänsyn till verklighet. Utredarna har stor bristande kunskap om svensk lagstiftning i området barn och unga som de påstår ska vara deras specialitet. Det förekommer indicier utredarna kan vara korrupta och säljer sina utredningar, alltså en form av barnhandel.

Medlingsbolaget förekommer i flertal IVO (3st) och JO (4st) anmälningar och erhåller kritik med jämna mellanrum.

IVO beslut 8.2-326-2014-18 :
IVO hotar i beslut 8.2-326-2014-18 med böter för Östra Göinge Kommun utifall de fortsätter använda Medlingsbolaget, se nedan. Vi har inte första hands information i detta ärende men enligt uppgift var barnen ej nöjda med Medlingsbolaget. Barnen som ska hämtas med Polis flyr och hittas flyende på en mörk väg utsatta för stor risk.Detta är typiskt Medlingsbolaget. Medlingsbolaget ignorerar i sina utredningar helt barns vilja och rättigheter utan väljer istället förstärka de konflikter som finns.

Ett exempel på vårdnadsutredning :
Utredarna som enligt lag ska vara sakliga, opartiska och redliga, (se kapitel 1, §9 i Svensk grundlag ) beslöt i en vårdnads utredning ta parti för en förälder och försöka hjälpa denna förälder klämma ur mer bidrag ur den andra föräldern och samtidigt smutskasta betalnings föräldern inför myndigheten Försäkringskassan. Då utredarna är så extremt inkompetenta föll alltihop platt fall men det ger tydliga indicier på utredarnas korruption och tydligt bevisat dessa utredare är långt ifrån opartiska. Utredarna gör dessutom ett falskt läkarutlåtande om ena föräldern, så kallat kvacksalveri.

Bakgrund:
Pappan Peter byggde ett hus. Mamman Anna var inte nöjd med husets lantliga läge då det låg 15 minuter från storstad och vägrade därför bidra. Paret enades om ett varannan dags schema så Anna ej skulle påverkas av husbygget utan skulle varannan dag passa barnen när Peter bygger på huset och varannan dag träffa kompisar när Pappan hade barnen. Anna vägrade bidra med tjänster eller ens betala sina egna boendekostnader trots att pappan byggde ett växthus till henne, reparerade och tvättade hennes bil samt höll ordning. Anna bidrog ej heller med hjälp med tvätt och städning, Anna var ingen piga, städ, tvätt och matlagning delades lika, hushållet var jämställt avseende genusfrågan. Skilsmässa uppstod då Peter ej orkade bli mer utnyttjad av Anna. Vårdnadstvist uppstår. 

Här begär plötsligt mamman Anna få behålla Peters hus, Anna har aldrig betalat material eller bidragit med arbete, inte ens betalat sin egna boendekostnad men begär ändå huset. Detta blir orimligt för Peter och en konflikt uppstår. Peter får till slut behålla sitt hus efter att blivit utpressad på en lösensumma. Då barnen är små bor de hos mamman och spenderar varannan helg hos pappan. När barnen ber om att få bo mer hos pappan lyssnar pappan och arbetar för barnens önskemål, modern motsätter sig barnens vilja helt utan tvingar nu barnen mot deras vilja göra som hon begär. 

Pappan betalar underhållsbidrag enligt Föräldrabalken (eller egentligen lite mer) och gör avdrag för barnens boende hos honom (Föräldrabalken kap7, §4). Pappans avdrag retar modern och Medlingsbolaget bestämmer sig mitt i vårdnadsutredningen ta parti för modern och hjälpa henne : 

Utan att ha lyssnat på pappan berättar utredare Antonija för Försäkringskassan att det finns en konflikt mellan föräldrarna. Hade Antonija lyssnat på pappan hade hon fått reda på att barnen måste tvingas in i bilen när de ska köras tillbaka till sin mamma när de varit hos pappa och busat. Pappan har inte hjärta tvinga barnen utan föreslår att föräldrarna ska dela lika på umgänges resor så som Föräldrabalken föreskriver i kapitel 6, §15b :

Alltså, enligt lag ska föräldrar dela på resor om de har lika ekonomisk förmåga. Dock, i detta fallet är det för att undvika tvinga barnen mot deras vilja till modern. Det är bättre om mamman hämtar så får de glatt följa med henne hem utan att tvingas till något mot sin vilja.

Pappan berättar detta för utredarna.

Utredarna Antonija och Therese skiter fullständigt i barnen, moderns ekonomi är viktigare.
Antonija Andersson som dessutom är en kompetent och erfaren utredare får nu utbildning av Försäkringskassan i det Antonija redan vet och kan men ändå råkade få lite fel:

Komiskt nog visar det sig att pappan (BS=Betalnings Skyldig) haft rätt hela tiden, tvärtemot de kompetenta utredarna Therese Kumlin och Antonija Andersson som kan det här :
Försäkringskassan beslutar att pappan gör rätt och betalar det underhåll modern ska ha, Moderns krav om mer pengar avslås (pappan betalar egentligen mer än han ska).

Avslaget gör alla så upprörda att Advokat Carolina Sandekjer vid Amber Advokatbyrå engageras för att smutskasta pappan. Pappan som är helt ostraffad och helt utan anmärkningar i belastningsregistret hängs nu ut som grovt kriminell. Advokat Sandekjer påstår inför myndigheten Försäkringskassan att pappan hotat Advokat, Domare, Socialutredare och sin egna mor. Dessutom anklagat Advokat, Domare samt socialutredare för brottsliga gärningar. I Tingsrätt hävdar Advokat Sandekjer att Försäkringskassan missuppfattat henne. I nedan journalutdrag finns inte mycket att missuppfatta.

Som redovisas på LexNoxa har Advokat Sandekjer svårt med sanningen, ganska ofta.

Medlingsbolaget glömmer förnya sitt avtal med kommunen så pappan polisanmäler utredarna för brott mot sekretesslagen och falsk myndighetsutövning.


Gamla kontraktet som upphör 2016-07-01 :Nya Kontraktet som gäller från 2016-11-09:Som synes i kontrakten hade Medlingsbolaget inget kontrakt under perioden 2016-07-01 till 2016-11-09, den period de träffade Peter och Anna. Medlingsbolaget har inget avtal om sekretess för barnen utan är fria berätta vad de vill om Peters barn för vem de vill. 
Medlingsbolaget har ej heller inga krav om hur de ska hantera sina dokument. Vem som helst får inte utge sig vara polis. Det är samma sak för en myndighetsperson, du får inte säga du är utredare om du inte är utredare. Eftersom Medlingsbolaget inte hade kontrakt utgav de sig för att vara utredare fast de inte var utredare. I Brottsbalken kallas detta föregivande av allmän ställning, BrB kap 17, §15.

Det blir olagligt för pappan att lämna ut uppgifter om barnen till någon som ej har sekretessavtal så pappan polisanmäler utredarna för att skydda barnen när pappan upptäcker de ej har giltiga avtal. 

Detta gillar inte utredarna Antonija och Therese men det blir besvärligt för utredarna hämnas. Eftersom pappan Peter fattat misstankar mot utredarna så spelar han in allt. Utredarna vet att allt bandas eftersom Peter berättat det. Utredarna blir tvungna hålla sig till sanningen i rapporten vid beskrivningen av hembesöket:
I Januari 2017 släpper utredarna rapporten. Märkligt nog tillåts utredarna färdigställa en utredning om den person som polisanmält dem. Det är nog svårt hitta en större intressekonflikt än så här. Tänk vilken underbar sits att få hämnas på en person som polisanmält dig.

Utredarna har inte träffat barnen eller pappan sedan september 2016 eftersom de är under polis utredning misstänkta för brott. Pappan har förbjudit kontakt tills vidare då barnen inte ska behöva träffa misstänkta brottslingar.

För att hämnas kommer utredarna till följande beslut : 
Eftersom utredarna försökt hjälpa modern med att plocka pappan på ännu mer bidrag än hon har rätt till och samtidigt smutskastat pappan inför Försäkringskassan så tycker de att pappan verkar lite arg. Denna ilska tror utredarna ska riktas mot barnen och barnen måste då skyddas mot pappan som anser att utredarna måste följa lagen så till den grad att utredarna blev polisanmälda av pappan. 

Snurrigt ? Jajjamensan. 

Redan vid första mötet med utredarna Antonija och Therese blev pappan misstänksam. Alla möten spelades in och det gick fort konstatera att utredarna ej hade kunskap om Svenska lagar och regler. Utredare Therese Kumlin började dessutom under pågående intervju debattera med pappan om Svensk lagstiftning, pappan hade rätt och Therese hade fel.


Tillbaka till Medlingsbolaget och utredningen :
Så här ser riktigt vidrig maktutövande ut, utdrag från vårdnads utredningen :

Lärdom. Om du i Sverige 2017 misstänker brott mot barn som korruption eller pedofili inom social tjänst bör du inte agera för då kommer du troligen förlora dina barn.

Utredarna har en svår sits. De är tvungna hämnas och såga en bra förälder. De måste skriva i rapporten vad pappan kan bevisa med sina ljudupptagningar, men bortom det kan de ljuga fritt. Beslutet blir att barnen måste fråntas sin älskade pappa som de helst vill bo hos och istället placeras hos den mamma utredarna själva beskriver som psykiskt labil.

Pappan ska alltså fråntas vårdnaden om barnen DÄRFÖR att pappan följer lagen och visar gott omdöme. Dessutom bör barnen nu träffa sin pappa ännu mindre, kom ihåg att barnen vägrade åka till mamman redan innan. Dessutom bör barnen bara träffa pappan om någon annan bevakar.

Trots att pappan vid hembesök framstår som en god förälder ???

Om utredarna undrar hur barnen har det hade man ju kunnat fråga honom ??  

Medlingsbolaget är idag aktiva i Blekinge län där bland annat Karlskrona Socialförvaltning och Ronneby Socialförvaltning tecknat kontrakt med Medlingsbolaget. Medlingsbolaget är baserat i Lund, bara i reskostnad betalar dessa Förvaltningar 500:-/restimme och 38:-/mil. I Karlskrona ger det en kostnad om ca 4500:- per utredningsdag bara i resa. Per timme är taxan 980:- per utredare. Det räcker till en ganska bra lön om Karlskrona Socialförvaltning anställer egna Socionomer. 

En lite extra ful finess är vittne vid Tingsrätt. Utredarna Antonija och Therese är gärna vittne i en vårdnadstvist för det ger bra betalt.

Vittna en dag i Karlskrona kommer kosta Karlskronas skattebetalare ca 16.000:- om allt flyter på bra i Tingsrätten. Detta är totalt bortkastade pengar eftersom Medlingsbolaget inte visat någon respekt för fakta, sanning eller verklighet. 

Medlingsbolaget tjänar på konflikt, lite som diktatorer och krigsherrar.

Det finns ganska mycket dessa skattepengar bättre kan användas till.

Argumentet i Blekinge är att det är svårt hitta Socionomer för anställning. LexNoxa har kontakt med tre Socionomer som alla säger samma sak. De vägrar arbeta på Karlskrona Socialförvaltning pga den oärlighet som råder inom förvaltningen och de därmed riskerar sin Socionom-auktorisation i de uppdrag verksamhetsledarna kräver. Kvar blir avlägsna konsultbolag.

På tal om Socionom auktorisation. (länk till Socionomauktorisation.se, krav )

Socionom Auktorisation kontaktades och har blivit tillfrågade huruvida Antonija Andersson och Therse Kumlin uppfyller kompetenskravet samt agerar i linje med socionom auktorisations etiska regler. Vi väntar fortfarande på svaret men det står ganska klart att Socionom auktorisations etiska riktlinjer förmodligen bara är skit snack. 

I utredningar om barn finns i verkligheten inga krav på lämplighet. Det finns inte ens krav på att utredningen måste vara sann. Utredare får "uppfatta", "anse" och "tycka" i utredningar. Det är inte som hos polisen där saker måste bevittnas eller bevisas utan när det gäller barn får vem som helst hitta på vilka jävla dumheter som helst.

Som Medlingsbolaget.

Anekdoten om att få körkort i ett cornflakes paket passar in väldigt bra på Socionom auktorisation.

LexNoxa 2017-02-28.