Miljon rullningen inom Karlskrona Socialförvaltning.


                  14.628.508:-

FJORTON MILJONER SEXHUNDRATJUGOÅTTA TUSEN FEMHUNDRAÅTTA KRONORKarlskrona socialtjänst köpte år 2016 in tjänster av Stafettsocionomer för 

14.628.508 kronor !!

Trots ett underskott på 12.4 MILJONER fortsätter Karlskrona Socialförvaltning köpa in tjänster av stafettsocionomer fast det är högst tveksamt om det är lagligt. För vissa uppdrag som innebär myndighetsutövning är helt olagligt anlita stafettsocionomer.

VARFÖR ÄR STAFETTSOCIONOMER OLAGLIGA ?

Tänk följande situation:
Tänk dig om vi hade privata poliser som drev egna fängelser ? Dessa poliser får ta betalt för varje fängelseplats och får själva bestämma vilka som ska fängslas ? 

Det vore inte bra.

Exakt denna situation har genom slapphet skapats för barn.
Om ett stort bolag driver massor av vårdhem, barnhem och institutioner för barn vore det väldigt lönande att ha egna utredare som ser till att dessa vårdhem ALLTID är fulla med barn så dyra vård kostnader kan faktureras.

Oavsett om barnet behöver vården eller ej.

Svensk lag har inte förtydligat ansvar för privata utredare för enligt lagen ska privata poliser och utredare inte finnas. Dock får ingen utredare straffansvar, alla glider undan och här har skapats en märklig lucka som lagstiftare duckat för i många år.

Länk Lagrum stafettsocionomer

Myndighetsutövare som bestämmer över människors liv bör vara lämpliga, de bör regelbundet kollas att de inte har andra intressen än människors bästa. Poliser har speciell legitimation för att bevisa de är lämpliga. Poliser får göra brottsutredningar om vuxna människor men så fort en person är under 18 år råder total laglöshet.

En utredare som utreder ett barn behöver inte bevisa annan kunskap än socionomexamen eller motsvarande men det finns undantag här också. En utredare av barn kan idag vara i stort vilken galning som helst, en skrämmande laglöshet har växt fram här där privata affärsintressen mutor och brottslighet grasserar fritt till högstbjudande.

På samma sätt som vi har krav på poliser som utreder vuxna människor måste det finnas krav på de som utreder barn och ungdomar. Myndighetsutövare måste lämplighetsprövas och inneha en licens för de avgör människors liv.

För en privat utredare finns ingen skyldighet att göra sanna utredningar, de får skriva ihop vilken skit som helst utan att bli straffade, här pågår olagliga adoptioner, kidnappningar och bortförande av barn för ingen bryr sig om att ha koll, det är bara barn.

En falsk utredning får konsekvenser, det beslut om barn som grundas på ett vinklat beslutsunderlag / utredning blir väldigt fel för barn, vårdgivare och skattebetalare.

Bokstavligt avgör de liv och död för familjer, anhöriga och barn : lexnoxa/snart-far-ett-barn-dodsbud


Miljonrullningen
Året 2016 köpte Karlskrona kommun in tjänster av Stafett Socionomer för 14.628.508:-.
idag 2017-10-19 finns 26 lediga kandidater för uppdrag som Socionom. Jag är övertygad minst hälften är intresserade och lämpliga för anställning inom Karlskrona socialtjänst.

En socionom med 35.000:- i månadslön kostar ca 55.000:-/månad för en arbetsgivare, det blir 660.000:-/år. (jag gör några förenklingar, avrundar ändå nedåt sedan)

För 14.628.508:- hade Karlskrona kommun kunnat anställa MINST 20 Socionomer.
Fördelen med anställda socionomer är att flera av dem troligen är lokalt bosatta och betalar tillbaka det mesta av lönen till kommunen i skatt och avgifter genom att bara bo och leva där. Ingen av de stafettsocionomer som Karlskrona kommun idag anlitar är baserade i kommunen, all ersättning till stafettsocionomer försvinner ut från kommunen.

Som ni ser i ovan faktura från Medlingsbolaget är de baserade i Lund. Varje utredningsdag i Karlskrona kostar 500:-/timme restid och 38:-/mil för att två utredare åker från Lund till Karlskrona. 

I exemplet ovan, Medlingsbolaget, är totala kostnaden för uppdraget utan moms 151.230:-.
Av dessa är 24.810:- resekostnader, alltså 16% av kostnaden för uppdraget ligger enbart på valet av stafettsocionom från Lund.

VARFÖR VÄLJER MAN STAFETT SOCIONOMER FRÅN LUND ?

Flera av dessa bolag är kända ljuga ihop falska utredningar, de levererar det resultat som beställs, det är som att leja en mördare, vill du "avrätta" en familj finns det bolag som gör det.

Det är exakt av denna orsak Karlskrona Socialförvaltning fortsätter köpa in stafett socionomer fast många kommuner upphört helt. Brottsligheten inom Karlskrona Socialförvaltning är så utbredd att få Socionomer orkar jobba kvar. Mer än hälften av de som anställs slutar inom ett år eller blir sjukskrivna med symptom som stress-syndrom, utmattning, depression etc.

Kom ihåg att de personer som valt detta yrke har gjort det av en anledning, deras avsikt är att hjälpa människor i nöd, det är deras intresse att få göra livet bättre för utsatta barn, våldsutsatta personer, missbrukare etc.

Tänk vilken chock att plötsligt bli beordrad istället sabotera livet för någon ?

Karlskrona socialförvaltning styrs av tre kvinnor som dikterar villkoren. Dessa tre kvinnor hemlighåller våldtäkter på barn, skyddar pedofiler, förhindrar utredningar, startar falska utredningar, hämnas på en barnfamilj som klagade på brorsans byggfirma, ställer falska psykiska diagnoser (så kallat kvacksalveri). 

Brottsligheten är omfattande, både Claes Wiriden och Ingrid Hermansson är väl insatta i vad som pågår och ett försök tysta all information om brottsligheten var att försöka utmåla mig som brottslig med falska anmälningar och förtal, det blir besvärligt med någon som avslöjar vad som pågår. 

svt.se/socialen-anmalde-inte-valdtakt-pa-ensamkommande-flicka
svt.se/kommunen-kritiseras-efter-emmelis-dod
svt.se/man-i-karlskorna-far-bo-med-barnbrudar
blt.se/karlskrona/krismote-om-utsatta-barn/
expressen.se/kvallsposten/yara-8-flydde-kriget--slogs-ihjal-i-sverige/


Det är stora pengar i omlopp 
Socialnämndens ledning samt ansvariga chefer har ett elände hemlighålla brottsligheten, det kostar mycket pengar och gentjänster i mutor. Om personal anställs som vill göra ett gott arbete enligt svensk lagstiftning blir det ett jätteproblem för Brottsnätverket. De personer som vill följa lag och göra rätt måste stukas och formas till att passa in genom mobbing, förtryck och härskarteknik.

De flesta slutar fort, några hittar ett sätt överleva och göra gott när de kan, några anpassar sig.

expressen.se/konsultjatten-uppmanar-kommunen-att-morka/


Hur mycket vet våra förtroendevalda ? Revisorer, Socialnämnd ?
Det är oklart vad som sipprar ner till de som ska se till att allt sköts som det ska. Se tex nedan faktura om 167.914:- attesterad av Avdelningschef Nina Bjelke.

Nina Bjelke är enligt Karlskrona.se Avdelningschef.

Alla beslut som tas i Karlskrona Socialförvaltning är Socialnämnden ansvariga för.

För att ta beslut i en Förvaltning kan Nämnden delegera ut rätten att ta beslut enligt en Delegationsordning. Delegationsordningen listar exakt vem som får ta vilket beslut.

Enligt Karlskrona socialnämnds delegationsordning finns inga Avdelningschefer :
Däremot finns det Delegering för Sektionschefer(Fc) och de får ta beslut om inköp upp till en miljon kronor inom budget ram. 


Undra vem som godkände 14,6 miljoner ?


LexNoxa 2017-10-20.