En Socialnämnds nyttiga idioter.


Om lögner i en socialnämnd ska lyckas behövs nyttiga idioter. Idioter som inte granskar kritiskt, idioter som inte klarar tänka själva, idioter som inte ställer besvärliga frågor, - eller ens frågar överhuvudtaget.

Tyvärr finns det gott om lydiga idioter på SVT, ofta kallar de sig journalister. I artiklarna om Karlskrona Socialnämnd skrevs hur Socialnämndens möten måste hållas stängda pga hot och störningar. Så här skriver SVT den 24 April 2017 :

länk till SVT nyheter Blekinge

Hela tiden hänger en fråga i luften : - Hur har besökare uppträtt påträngande och hotfullt ? 

Anledningen att de nyttiga idioterna inte frågar är för att tjänstehenen på Socialförvaltningen ljuger, som vanligt. Hade frågan ställts hur dessa möten störs med hot och "påträngningar" hade de blivit tvungna ljuga öppet och blivit föremål för åtal, korthuset hade blåst omkull. 

Inga störningar eller hot har förekommit. Flera ledamöter i Socialnämnden har tillfrågats, ingen har uppfattat någon störning eller hot. Den enda incident som inträffat var när en ledamot av Socialnämnden nyfiket frågade en åhörare om dennas namn men då åhöraren ej fick uppge sitt namn för ordförande Ingrid Hermansson så besparades Socialnämnden även denna störning.

"Stängningen" av Socialnämndens möten beslutades efter en uppgörelse mellan förtroendevalda politiker från Centern och Socialdemokraterna, dessa sitter i majoritet och genom detta majoritetsbeslut kunde locket läggas på, ingen kan längre enkelt uppdaga vad Karlskrona Socialförvaltning ljuger om.

Vad ska mörkas ?

Ett av problemen är att Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson fått mejl där hon informerats om kvinnomisshandel, djurmisshandel och barnmisshandel. Ingrid har till och med fått bevis. Dessa bevis och mejl var så pass besvärliga att de måste tystas så Ingrid försökte använda nyttiga idioter inom presskåren och polisen :Länk till SVT nyheter Blekinge

Märkligt nog visade sig ingenting vara sant i Ingrid Hermanssons polisanmälan. Antalet mejl var inte i närheten av den mängd Ingrid försökte påskina. När Ingrid väljer läsa sina mejl på dygnet kan nog bara Ingrid själv ta ansvar för, ska vi skälla på tidningsbuden för att de levererar tidningar på natten ? Innehållet i mejlen var så pass besvärligt och problematiskt att allt fort hemligstämplades och förundersökningen lades ner, sopades under mattan.

VARFÖR ?

Enligt Svensk lag, Föräldrabalken 6 kapitel, §19, femte stycket är Ingrid skyldig berätta för Blekinge Tingsrätt vad hon vet.

Föräldrabalken, 6 kap §19, 5e stycket :


De mejl Ingrid har fått bevisar att flera utredningar av Karlskrona Socialtjänst som sänts till Blekinge Tingsrätt är gravt felaktiga. Utredningarna utelämnar helt kvinnomisshandel, djurmisshandel och barnmisshandel. Det kan till och med vara bevisförfalskning enligt Brottsbalken. En tjänsteman på Karlskrona socialförvaltning, Jesper Börjesson undanröjde mejlen med en ganska komisk förklaring : "-Eftersom Ingrids mejl är diarieförda så går det ej finna dem så vi kan sända kopia".

Orsaken till att mejl diarieförs är just för att mejlen ska sparas, arkiveras och kunna hittas och sändas på begäran. Här blev det tvärtom, diarieföringen blev ett verktyg för att undanhålla information.

Ingrid har bevisligen "UPPLYSNINGAR SOM KAN VARA AV BETYDELSE FÖR UTREDNIGEN", hon har ju fått upplysningarna i mejl, som Ingrid polisanmälde. Sedan "försvann" mejlen i "Diarieföringen".

När bevisen undanröjts måste man försöka oskadliggöra informationskällan, till exempel genom en polisanmälan, sedan misskreditera genom att påstå källan hotfull. Slutligen begränsa informationen, om ingen får reda på att Karlskrona Socialförvaltning mörkar misshandel av barn, djur och kvinnor blir ju inga problem, de kan ljuga i lugn och ro, Blekinge Tingsrätt kan fatta domslut i lugn och ro utan att någon bevisar vad Rådmännen vet...

Gustaf Wallinder och Anna Börje på SVT kan vara stolta. De har hjälpt till mörka grava missförhållanden, de har hjälpt en Socialnämnd ljuga inför domstol och bistått tjänstehen inom Karlskrona Socialförvaltning med korruption och kriminalitet.

Bra där Gustaf och Anna.

Undra hur de barn, djur och kvinnor som får stryk känner sig ? Om de inte får hjälp av de som ska hjälpa, vart vänder man sig då ? ingår det i SVt's uppdrag hjälpa värnlösa bli misshandlade ?

Ingrid Hermansson är polisanmäld och nu är det besvärligt, bevis försvinner, saker "glöms" bort i utredningen, saker misstolkas och förminskas till förmån för Socilanämndens ordförande, det utredningsarbete som pågår nu är ytterst märkligt, plötsligt vill ingen ha reda på vad som kan bevisas. "Diarieförda" mejl ska ej kunna hittas.

Vad kan skälen vara att journalister och tjänstehen inom Socialförvaltning, Polis och Åklagare vill tysta och begrava allt detta så diskret som möjligt ? 

Vad är det alla vill mörka ?


LexNoxa 2017-09-21.