Olagliga barnsamtal.

Karlskrona Socialtjänst genomför olagliga barnsamtal.Christina Olsson på socialförvaltningen i Karlskrona har sannolikt genomfört olagliga förhör med minderåriga barn. Förhören genomfördes troligen på uppdrag av dåvarande Advokat Margaretha Lewenhagen, numer Rådman Margaretha Lewenhagen.


Rådman Margaretha Lewenhagen  (bild SR.se)
Advokat Margareta Lewenhagen representerar i en vårdnadstvist en penningstark klient. Det går inte bra för Advokat Lewenhagen, alla utredningar och fakta är emot dem. Lewenhagen är desperat, vad göra ? Om man kan få barnet uttala sig i saken blir det ett starkt argument i tvisten. Problemet är att barnet gillar båda sina föräldrar och vill ha båda sina föräldrar i sitt liv. Detta är mer än självklart för en normal person med normal etik.

Så vad göra ?

Barnet som bara är 7 år bör inte förhöras, barnet är för litet, det är olämpligt. Förhör med barn är mycket kontroversiellt, det blev mer än tydligt i Arvika fallet hur det går när små barn pressas, det blir fel och barnen skadas. Förhör med barn ska användas med försiktighet, inga barnsamtal får hållas utan vårdnadshavares medgivande om det inte föreligger särskilda skäl. Här finns inga särskilda skäl, Advokat Lewenhagen vill att barnet ska baktala en förälder för att vinna sitt mål, det är inget godtagbart skäl.

Så här säger Föräldrabalken 6 kapitel, §19, sista stycket :Advokat Lewenhagen försöker med ett framställande få Blekinge tingsrätt besluta att barnet ska förhöras trots sin ringa ålder, utan vårdnadshavares medgivande.

Domaren Per-Anders Toresten avslår Advokat Lewenhagens begäran :Advokat Lewenhagen som är desperat är missnöjd, hon bryr sig inte det minsta om barnet, här är ett mål som måste vinnas.

Advokat Lewenhagen gör EXAKT samma begäran i blekinge Tingsrätt IGEN några månader senare, Domare Per-Anders Toresten står fast vid sin bedömning, barnet är för ungt och ska ej höras.

Rådman Per-Anders Toresten : - Det är inte förenligt med *barnets* bästa att utsätta *barnet* för ytterligare ett sådant samtal.

Nu kommer det obehagliga. Det visar sig att barnet har förhörts i alla fall under tiden mellan de två yrkandena av Advokat Lewenhagen trots att Domare Per-Anders Toresten bedömt detta som olämpligt. Barnet gav aldrig samtycke till detta förhör men oavsett samtycke är det ytterst klandervärt av 1e Socialsekreterare Christina Olsson att förhöra ett barn på 7 år.

EN DOMARE HAR AVSLAGIT BEGÄRAN OM FÖRHÖR TVÅ GÅNGER MED BARNET

Barnet var där för stödsamtal, en form av vårdinsats för att låta barnet få diskutera sina funderingar, känslor och frågor i vårdnadstvisten. Eftersom det är en vårdinsats är samtalen hemliga inom patientsäkerheten.

Så vad gör Christina Olsson ?

Christina Olsson föser över barnet till Familjerätten inom Karlskrona Socialtjänst och påstår för en utredare där att barnet vill berätta något. 

Det ville inte barnet.

Barnet pressas utan närvarande anhörig eller stödperson till att ta ställning till olika påståenden och insinuationer från Christina. Till slut blir Christina märkbart arg på barnet, barnet som börjar känna situationen som mycket obehaglig vägrar till slut säga någonting.

Första Socialutredare Christina Olsson lurar ett barn om 7 år på en vårdinsats, istället för att få lufta tankar och problem släpas barnet till ett förhör med påståenden och insinuationer om en av sina föräldrar. 

Vilket förtroende får detta barn för vården i framtiden ?

Finns det fler "Christinor" inom vården som plågar barn ?

Att en Rådman med Lewenhagens brist på förstånd och empati tillåts bestämma i människors öden är skrämmande.

Detta olagliga barnsamtal kommer visa sig få konsekvenser.

LexNoxa 2017-10-17