Rädda Barnen - Flyktingsmugglare ?


Rädda Barnen - Flyktingsmugglare ?

I måndags, 23 oktober, bordade Italiensk polis det fartyg Rädda Barnen hyrt för att rädda migranter, Vos Hestia, för att söka bevis om "Påstått olagligt beteende begått av tredje part".

RECENT NEWS 
Save the Children Suspends Migrant Rescue Operations.
On Monday Oct. 23, Italian police boarded the migrant search and rescue vessel Vos Hestia in the port of Catania, Sicily, to search for evidence related to "alleged illicit conduct committed by third parties". The Vos Hestia's charterer, the NGO Save the Children, emphasized in a statement that the search is solely targeting "material for crimes that currently do not concern the work of our organization".
Länk : vesseltracker.com/Vos-Hestia


Det handlar om att Rädda Barnen, internationellt heter de "Save the children", verkar ha ägnat sig åt människosmuggling. På Rädda barnens hemsida beskrivs uppdraget så här :

"In 2016, Save the Children was able to rescue 435 children at sea because of the generosity of supporters like you. This year, Save the Children’s ship, the Vos Hestia, is once again operating out of its port in Sicily — fully equipped to save the lives of innocent migrants and refugees".

Länk : savethechildren.org/Rescue_at_Sea.htm


Det är bra att Rädda Barnen räddar nödställda, 435 barn, men det verkar som om något annat skett i verkligheten. När man följt Rädda barnens Vos Hestia så verkar fartyget ha seglat runt inne på Libyskt territorialvatten, dessutom upp till tio timmar innan nödsignalen sänts från de som räddats. Hur visste Rädda Barnen att någon skulle räddas på ett visst ställe en viss tid på hela stora medelhavet ?

Nedan karta från New York Times har plottat in "räddningar" av NGO-fartyg  i medelhavet, som synes har ett flertal räddningar skett INNE på Libyskt vatten.
(NGO= Non Government Organistions = Icke Statliga Organisationer som tex Rädda Barnen)Upplägget är att en bogserbåt som till exempel bogserbåten Megrez bogserar ut någonting FRÅN Libyen UT till de väntande "räddningsfartygen" som sedan "räddar" flyktingar, inne på Libyskt territorialvatten.


IMO-regler (International Maritime Organisation) kräver att alla fartyg ska hjälpa till rädda liv till sjöss och köra de livräddade till närmaste säkra hamn.

Just närmaste säkra hamn blir ett problem, det gör det lite svårt att "rädda" någon inne på Libyskt territorialvatten strax utanför Libyens kust och köra de räddade till en hamn i Europa på andra sidan medelhavet. 

För att lyckas med detta blir man tvungen fabricera falska nyheter, fake news, som till exmepel påstår att en olycka inträffat på ett helt annat ställe, närmare Europa, så de räddade kan skeppas till närmaste säkra hamn I EUROPA. Till exempel i Strait of Sicily.


Libyens Kustbevakning har tröttnat på smugglarna.
Libyens kustbevakning har blivit så pass trötta på människosmugglarna att de har beskjutit dessa båtar, nedan artikel ger en svag glimt av sanningen :

- "as rescue workers from four groups - French NGOs SOS Mediterranee and Doctors Without Borders (MSF), Italian NGO Save the Children and German NGO Jugend Rettet - were trying to save refugees, a speedboat equipped with four machine guns  and bearing the emblem of the Libyan coastguard arrived at the scene".


Italianinsider.it : italianinsider.it/node/5739
“At 6.15 am on June 18 2017,” the magistrates wrote reconstructing one of three episodes which Jugend Rettet is being investigated for, “an unidentified boat and a Libyan coast guard motor vessel escorted three boats full of migrants in the open sea around Zwara whereIuventa was stationed and then left immediately after the boarding operation of migrants onto the ship started. This process unmistakably demonstrates… an “agreed delivery” of migrants.” The report continued: “The Libyan coast guards passively assisted in the transferal of migrants on board the Iuventa ship without intervening to identify and check the boats used by traffickers during their departure.” Two other similar cases have been reported to magistrates."


Närmare beskrivning med bevis ges av Gefira.org, Länk : youtube.com/Gefira


Det är väl bra att rädda Barnen räddar barn ?

1. - För det första kanske dessa barn inte blev räddade utan i lagens terminologi kan de faktiskt ha blivit kidnappade eller bortförda. De har blivit bogserade ut av en bogserbåt på en överenskommen tid på en överenskommen plats och sedan blivit upp plockade inom Libyens gränser för att på falska grunder köras till Europa.

2. - För det andra verkar det som om väldigt få av de "räddade" barnen verkligen är barn. 
- Enligt Rättsmedicinalverket visade det sig att knappt var femte barn var barn, minst 80% av "barnen" är vuxna män.


3. - För det tredje så är några av de räddade stackars barnen inte så snälla barn :
Enligt Patrik Jonassons medborgar undersökning : pjjonasson/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/

"En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. 
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner".

Det ser alltså ut som om Rädda Barnen kan ha skeppat brottslingar till Sverige på ett högst bedrägligt sätt och dessutom skapat ett ganska stort problem för barn i Sverige.


nyheteridag.se/talesman-for-ensamkommande-doms-for-att-ha-sexofredat-14-arig-flicka
expressen.se/16-aring-haktades-for-valdtakt-pa-skolflicka/
expressen.se/man-domd-for-valdtakt-pa-13-arig-flicka/På vilka barns bekostnad ska Rädda Barnen rädda barn ? 


Hur kunde pengarna ha använts istället ?
Italienska polisen utreder just nu om Rädda barnen ägnat sig åt olaglig människo- smuggling. För att borda ett fartyg krävs husrannsakan och det ges inte lättvindligt utan starka bevis. Oavsett bevis är hela upplägget högst tveksamt. Hyran för en båt som Vos Hestia ligger på mellan 6.000 - 12.000 US dollar per dygn, beroende på uppdrag. Om vi räknar lågt har Vos Hestia kostat Rädda barnen ca 2,2 miljoner $ per år, det blir 18 miljoner kronor/år. För 18 miljoner kronor hade man kunnat ge mat till cirka 3000 barn i ett år i till exempel Somalien, Etiopien eller Malawi. (Källa UNHCR : 2 usd living cost per day).

Oavsett hur båt frakterna har skett blir det ändå märkligt att Rädda barnen finansierar en transport service för att frakta hjälpsökande människor från Afrika till Europa istället för att hjälpa på plats. För samma summa hade kanske livet kunnat förbättras för 3000 barn istället för 435 barn.


Rädda barnen.
Rädda barnen är då och då i blåsväder, bakom fasaden verkar inte allt fungera enligt etiska regler. I media har förts en debatt om löner till de som arbetar inom Rädda barnen, om Rädda barnen ska kunna verka varje dag med katastrof insatser till stöd för människor måste organisationen ha fast anställd personal och självklart måste dessa få lön, något annat är orimligt. 

Däremot förekommer det signaler om att biståndspengar inte används rätt, några berättelser har nått pressen och men ju fler visselblåsare som råkar illa ut desto färre visselblåsare vågar yttra sig.

gp.se/rädda-barnens-pengar-går-till-lyx-1.1084235LexNoxa 2017-10-26