Så luras svenska domstolar. 1 : Goda vänners fiffel med protokoll.

Så luras svenska domstolar. 1:Goda vänners fiffel med protokoll
Jag kommer nu i en serie exempel visa hur svenska domstolar ljuger i rättsärenden.
Först ut är ett exempel med manipulering av protokoll i en domstol med hjälp av goda vänner.

Rättsärendet:
I nästan alla rättsärenden finns en person som har stämt någon och en person som blivit stämd till domstol. 
Den som stämt kallas klagande eller KÄRANDE, den som blivit stämd kallas SVARANDE.

I mål T1730-15 i Blekinge Tingsrätt hålls en muntlig förberedelse, ett kortare möte.

Av någon märklig anledning råkar Tingsrättsnotarie Felix Runer blanda ihop KÄRANDE och SVARANDE. 
Plötsligt har hela rättsförhållandet i målet vänts bak och fram.
- Det här var väl konstigt ?

Blekinge Tingsrätt vägrar först korrigera protokollet men ändrar sig till slut och återställer rättsförhållandet, 
det vill säga, Kärande blir åter kärande och Svarande blir åter svarande såsom målet var från början.

Fast det är visst ett litet tillägg som tillkommit, svarande kallas nu gen-kärande ??Genkärande betyder att svarande har inkommit med en mot-stämning av kärande, en så kallad gen-stämning.

Märkligt nog går det inte hitta någon sådan genstämning i ärendet utan detta är ett rent påhitt av domstolen, 
varför upphöra ljuga nu ?

När vi börjar undersöka saken visar det sig att protokollförande Tingsnotarie Felix Runer är god vän med svarandes advokat, Carolina Sandekjer. De är goda vänner på Facebook med insyn i varandras privatliv och känner ju uppenbarligen varandra sedan tidigare.

Det är alltid praktiskt med goda vänner som kan utföra lite...gen-tjänster... =0)

Enligt Rättegångsbalken är detta inte tillåtet. Varken domare eller protokollförare i ett ärende ska kunna misstänkas vara partiska eller oneutral. Vid minsta misstanke ska de själva ge till känna om ett så kallat jävsförhållande föreligger, detta regleras i lagen för domstolarna, Rättegångsbalken.

Rättegångsbalken 6 kap. Om registrering av uppgifter och handlingar :

3 § Vid ett sammanträde skall följande antecknas:
1. tid och ställe för sammanträdet,
2. vilka som deltar i sammanträdet,
...
...
Anteckningarna skall göras i samband till sammanträdet.
Bestämmelserna i 4 kap. 13 § om jäv gäller för den som gör anteckningarna.


- Jaha..??...jäv..för den som anteckningarna..?... 4 kap §13 :


Rättegångsbalken 4 Kap. Om domare

13 § Domare är jävig att handlägga mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap...
...
...
10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.


- Oj, nämen titta, §14, domare ska visst dessutom själv hålla reda på jävssituationer :

14 § Vet domare omständighet föreligga, som kan antagas utgöra jäv mot honom, vare han skyldig att självmant giva det till känna.


Spelar det någon roll ? Jajjamensan, i detta fallet fick det till följd att vårdnadsutredare på Karlskrona Socialtjänst kallade svarande först till vårdnadsintervju inför vårdnadsutredning, inte kärande. I vårdnadsutredningar vinner alltid den som ljuger mest och först. Den som ljuger mest och värst belönas av Socialtjänsten för det finns inga lagar som säger att en vårdnadsutredare måste vara ärlig, en socialtjänstekvinna får ljuga hur mycket hon vill. Mer om det i kommande artikel.

Tips 1 :
- Inför en vårdnadstvist, se till att försöka muta eller bli vän med domaren eller Tingsnotarien, i sverige är det egentligen ett bedrägeri men det är godkänt, även om det adresseras i lag finns ingen åklagare som kommer åtala.

Tips 2 :
- Ta för vana att ALLTID kolla igenom papper från svenska domstolar så de inte lurar dig. Precis som prinsen av Nigeria letar de hela tiden efter möjligheter att blåsa dig, detta är inga halvärliga småtjuvar eller knarkare, detta är brottslingar som kan blåsa dig på det värdefullaste du har, dina barn.


Men vi har ju JO och JK ??
- Njaee, tillsynsmyndigheterna JO och JK som ska se till att domstolar följer lag sitter och super ihop med rådmän och advokater i två intresse-klubbar som heter "Hilda" och "Ruben" så ingen tillsynsmyndighet kommer bry sig om män diskrimineras.

Detta kallas "La Hilda Nostra".


LexNoxa 2018-01-09.