Socionomerna i Arvika, Del 1.

Socionomerna i Arvika, del 1.Arvika Socialförvaltning är en förvaltning i kris. Ingen kommer erkänna det för internt är man väldigt nöjd med situationen. Arvika Socialförvaltning domineras av kvinnor och inom förvaltningen har utvecklats en kultur av manshat.

Vi inleder nu en artikelserie där vi visar hur ett barn förlorar sin pappa på ideologiska grunder, på grund av politisk aktivism, hat. Här finns inte ett enda konkret problem, tvärtom är pappan en bevisat bra pappa men på grund av manshat samarbetar olika enheter som BVC-läkare, Socialtjänst, Psykolog och Familjerätt med att fabricera lögner för att få bort en förälder. Kommande artiklar kommer få er häpna.

Genom åren överbevisas lögnerna och aktörerna blir tvungna att flera gånger hitta på nya lögner och ändra motiveringar av beslut. Fallet tar märkliga turer, lögn staplas på lögn och uteslutningen av pappan blir till slut löjligt desperat, som med allt hat.

Pappan, vi kallar honom Erik, har två barn sedan tidigare, barn1 och barn2. Barn 1 bor av eget val hos pappan efter att mamman till barn1 haft en längre sjukdomsperiod. Vårdnaden om barn1 lämnades helt över till pappan, det vill säga pappan var en längre period ensam vårdnadshavare till barn1 men när mamman tillfrisknade lämnade pappan över till gemensam vårdnad för att säkerställa barnet en god kontakt till båda föräldrarna. Barn2 har från början haft gemensam vårdnad och växelvis boende. Både barn1 och barn2 har god närvaro i skola och presterar fina resultat, dock börjar flera års förföljelse från Arvika socialtjänst skapa oro för barnen, det står bortom tvivel att den Socialtjänst som ska hjälpa gör allt för att förstöra, även för barnen.

Bakgrund:
Denna historia handlar om barn3. Pappa Erik träffade mamman till barn3 på en fest, vi kallar mamman Anna. När paret träffades på festen var pappan helt ensamstående, mamman var sambo samt hade en otrohetsaffär vid sidan. Paret kom bra överens och gjorde en del aktiviteter tillsammans. Efter några träffar stod det klart att de gillade varann. Pappa Erik ställde ultimatum att Anna måste avsluta sina relationer om de skulle inleda en relation, han ville inte bli ytterligare en otrohets-affär utan avslutade relationen. 

Anna bröt upp sina relationer och återknöt kontakten med Erik för att starta en relation med Erik. Erik hjälpte Anna med problematik som sjukskrivning, ätstörningar, panikångest attacker med mera. 

Efter att Anna studerat på annan ort ett år flyttade paret ihop, barn3 kom till världen. Av olika skäl föddes barn3 för tidigt och behövde nära omvårdnad dygnet runt på sjukhus. Mamma Anna försöker vårda barnet men när det knöt sig för henne ryckte pappa Erik in. Familjen hade en mycket tuff period, barn1 och barn2 var hemma så mycket de ville med hjälp av mor- och far-föräldrar samtidigt som pappan jobbade dagtid och hjälpte till vårda barn 3 varje timme dygnet runt för att avlasta Anna på sjukhuset.

När den nya familjen kommer hem till sitt nya hem kollapsar Anna första dagen och blir sängliggande, troligen i en depression. Familjen sliter hårt med att överleva en tuff period. Pappa Erik fortsätter arbeta dagtid och tar hand om hushåll, barn och sambo resten av dygnet. Familjen är hårt sliten av sömnbrist, arbete och överlevnad. 

En fredag får pappa Erik ett märkligt telefonsamtal från sitt äldsta barn. Den nya mamman och hennes mamma har sagt till barn1 och barn2 att deras pappa inte är bra, de ska inte bo hemma hos dem längre. Det äldsta barnet, barn1, ber dem sluta flera gånger då barn2 tar mycket illa vid sig, Anna slutar inte så till slut flyr barnen sitt hem och ringer pappa.

Pappa Erik slänger allt för händerna och skyndar sig hem. Väl hemma är allt lugnt, mamma Anna jollrar med barn3 i soffan samtidigt som båda barn1 och barn2 sitter ute på en lekplats och gråter, de vågar inte gå in igen. Enligt mamma Anna har ingenting hänt, allt är lugnt. Pappa Erik som blivit orolig diskuterar att han och barnen kanske bör flytta ut ett tag men mamma Anna övertalar dem stanna.

Följande helg blev den mest fantastiska helgen någonsin. Familjen var tillsammans allihop och hade det vanliga fredagsmyset och lördagsmyset, några större utflykter går inte göra med ett för tidigt fött barn men det var skönt vara tillsammans som familj.

Nästa fredag brakar helvetet loss.

När pappan kommer hem är bara barnen hemma. Det visar sig att Anna är hos sina föräldrar. När pappa Erik ber Anna komma hem med barn3 vägrar hon. Däremot är pappa Erik och barnen välkomna till hennes föräldrar. Pappa Erik tar med sig barn2, barn1 leker hos kompisar och vill stanna där men barn2 som är sex år följer gärna med pappa hämta sitt lillasyskon. Så fort pappan parkerar hos Annas föräldrar flyger Annas pappa på Erik med hot, påståenden och anklagelser. Anklagelserna är svepande : "Vad fan har du gjort ?" Det undrar pappan också, vad är det som hänt ? Ingen kan förklara, även Annas mamma flyger på pappa Erik som nu måste skydda sitt barn mot Annas föräldrar. 

Barnet som var med, barn2, var vid denna händelse bara 6år och kommer fortfarande mycket väl ihåg händelsen som inträffade när Annas föräldrar hoppade på och hotade pappa inför hans 6-åring, dessa personer orsakade stort trauma för ett litet barn.

Till slut får pappan gå in och träffa Anna och sitt barn, mamman ammar helt lugnt barnet i en soffa. Pappan som är uppbragt över att ha blivit hotad inför sitt barn undrar vad som hänt, Anna svarar "du får bara ta det". Anna ska till läkare kl 15:00 med barnet och kommer hem efter det. 

Pappa Erik förstår ingenting och åker hem till deras gemensamma hem. Ingen Anna kommer hem, ingen vet var de är. Cirka kl 18:00 ringer en Socialtjänstutredare och berättar han är anmäld, utredaren vägrar berätta vad pappan är anmäld för. Arvika socialtjänst vägrar redogöra vad denna anmälan gäller och vägrar ge pappan en kopia av den anklagelse de riktar mot pappan. Arvika Socialtjänst anklagar alltså en person utan att berätta vad eller varför. Vi återkommer till detta.
AnnaKarin Norbäck, Arvika Socialförvaltning, Familjerätten
AnnaKarin Norbäck, chef Familjerätt.
- Senast nu i fredags, 2017-09-29 vägrar chefen för Arvika familjerätt, AnnaKarin Norbäck ge pappan de dokument han har laglig rätt till. AnnaKarins skyldighet enligt Socialtjänstlag, Kommunallag och Förvaltningslag är att hjälpa HELA familjen, i detta ingår bland annat att ge pappan de dokument han frågar efter.

AnnaKarin väljer istället att vara mycket otrevlig vid kontakt och påstår pappan erhållit alla dokument. När pappan i detalj frågar efter olika dokument som han ej fått se skyller AnnaKarin på andra enheter inom Arvika socialtjänst. Pappan står på sig att han bör få veta vad han anklagas för men detta gör AnnaKarin så pass arg att samtal ej kan fortsätta utan dialog avslutas. 

Enligt lag är personalen skyldig lämna ut all dokumentation om barn till barnens vårdnadshavare. Arvika Socialtjänst har ljugit och hittat på så pass grova lögner att det troligen rör sig om grova brott. Självklart kan de inte lämna ut några papper som bevisar deras brott. Med olika lögner, påhitt och skitsnack slingrar sig chefer inom Förvaltningen för att slippa lämna ut bevis mot sig själva. Situationen liknar i sak den som beskrivs här :

socialnamnd-jo-kritiseras-vagrade-lamna-ut-handlingar

Detta ärende är intressant. När vi läser mamma Annas uttalanden handlar det nog mest om meningsskiljaktigheter. Anna har troligen svårt föra normala diskussioner och problemlösning. När Anna inte får sin vilja igenom anklagar hon pappa Erik vara hotfull, arg och konfliktsökande, pappan har samarbetsproblem enligt Anna. 

En pappa med samarbetsproblem lämnar inte tillbaka vårdnaden om sitt äldsta barn tillbaka till gemensam vårdnad, hade han haft samarbetsproblem hade han behållit ensam vårdnad. Dessutom är både barn1 och barn2 mycket fästa vid sin pappa och vill bo hos honom, allt fungerar bra.Per-Joel Sewelen, Verksamhetschef Arvika kommun
Per-Joel Sewelen, Verksamhetschef Arvika kommun.
- Anna Karin Norbäck anger att en av orsakerna att pappan inte kan få de dokument som efterfrågas är att de finns på en annan avdelning. Pappan kontaktar Per-Joel Sewelen, verksamhetschef för Lärande och stöd som omfattar områden som skola, barnomsorg, socialtjänst mm. Som verksamhetschef ansvarar Per-Joel för att de områden han verksamhetsleder följer Svensk lag, till exempel ger ut dokument.

Inte heller Per-Joel följer Svensk lag. Istället försöker Per-Joel övertala pappan att släppa detta, inte bry sig om vad han blivit anklagad för utan istället gå vidare, annars kan pappans umgänge med barn3 ifrågasättas....

Japp, du läste rätt, Per-Joel väljer att uttala förtäckta hot mot pappan. Om inte pappan slutar rota i detta och slutar begära ut de dokument han har rätt till kanske han inte får träffa sitt barn....

Ska bli intressant får höra Per-Joels orsak till vägran lämna ut handlingarna.

FREDA-utredning.
En av handlingarna i ärendet som har avsevärt intresse är en så kallad FREDA-utredning. En FREDA-utredning görs om man misstänker det förekommit våld. Mamma Anna har flera gånger i domstol uttalat att inget våld förekommit. Ändå resulterade Arvika kommuns FREDA-utredning i att mamman erbjöds skyddat boende undan pappan. Detta är ett högst märkligt beslut då inget våld har förekommit. 

Någon har ljugit. Antingen ljuger mamma Anna i domstol när hon påstår inget våld har förekommit. Det finns ingen anmälan om våld och ej heller vittnen. Att mamma Anna ljuger är osannolikt, barn1 är ju stadigvarande boende hemma hos pappan så barn1 borde ha märkt om våld förekommer, så har inte skett. Barn1 ville vittna i Domstol men hindrades av socialförvaltningen via en intern anmälan. Sanningen måste till varje pris stoppas. 

Andra alternativet är att Arvika kommun ljugit ihop en falsk anklagelse om våld och därefter tagit ett falskt beslut om att erbjuda skyddat boende till mamman. Mamman tackade nej till skyddat boende, hon ville istället bo kvar hos sin mamma.

Det börjar bli väldigt uppenbart varför Arvika kommun vägrar lämna ut anmälningar, FREDA-utredningen samt beslut med beslutsunderlag, någon har ju ljugit ihop anklagelser utifrån personlig övertygelse, Femi-Nazsim, inte verkliga händelser.

Endast en förälder utreds.
Ett annat intressant faktum är att endast pappa Erik utreds. Mamman har ALDRIG utretts och det har goda orsaker. Mammans psykolog att mamman befann sig i kris-tillstånd. Hade Arvika kommun utrett mamman hade det stått klart att mamman som bor hemma hos sina föräldrar befinner sig i allvarligt kris-tillstånd med ett spädbarn. Pappan som redan uppfostrar två barn med gott resultat är i alla avseenden troligtvis den lämpligare föräldern.

Den utredning av pappan som genomfördes blev ett problem. Utredningen kom fram till att pappan är en jäkla bra pappa, full poäng i alla bedömningar. För AnnaKarin Norbäck är detta ett så pass stort problem att hon nu tjatar om att en ny utredning av pappan omedelbart måste utföras, annars kanske han inte får träffa sitt barn....

Men det måste utredas av en annan utredare. 

AnnaKarin Norbäck har ingen avsikt utreda mamma Anna. Eftersom mamma Annas psykolog säger att mamman under lång tid befann sig i stark kris-situation och det står mycket klart att mamman är labil och har dåligt omdöme i interaktion med barn så behövs väl ingen utredning ? Den dåliga interaktionen med barn är nog ett arv från hennes föräldrar, två människor som hotar och skäller ut en pappa inför hans sex-åring är inte bra förebilder. 

Det står ju klart att mamman är olämplig så vad är att utreda ? Bättre ge sig på pappan som är bevisat lämplig.

Korrupt journal-logg.
Ett besked har Arvika Socialtjänst gett, journal-loggen. Enligt Socialtjänstlagen ställs höga krav på dokument som handlar om barn och föräldrar, papper får inte drälla runt på skrivbord hur som helst utan måste låsas in. Alla som gör en anteckning i ett barns journal måste berätta vem och när de gör anteckningen. Arvika kommun har lämnat beskedet att journal-loggen inte kan lämnas ut för den är havererad. Arvika kommun har alltså ingen aning om NÄR någon gjort anteckningar om pappan och barnen, ännu mindre vet de VEM. Det betyder att vem som helst kan när som helst hittat på lögner om pappan i barnens journal.

Detta är första delen i en lång artikelserie.

LexNoxa 2017-10-01.