Socialen i Karlskrona anmälde INTE våldtäkt... - IGEN !!!!


Så har det hänt igen !!! 

Precis som fallet med den fjortonåriga flickan som inte fick anmäla våldtäkt. 

I förra veckan redovisas hur en 16-åring våldtogs 2015, hindrades anmäla för att sedan bli misshandlad av samma gärningsman.

Artikel hos SVT :
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/socialen-anmalde-inte-valdtakt-pa-ensamkommande-flicka

Återigen har en våldtäkt ej anmälts, återigen har Karlskrona Socialförvaltning tystat och mörkat grova brott.

I fallet med 16-åringen i artikel från SVT gör chefen för HVB-hemmet följande uttalande : 

-"Chefen för HVB-hemmet har uppgett för polisen att hon inte hade något ansvar att anmäla eftersom våldtäkten inte skett på boendet".

Den första våldtäkten skedde 2015 så Karlskrona Socialförvaltning har haft gott om tid hinna anmäla brottet, så har inte skett. Istället tillåter man att flickan senare blir misshandlad av SAMMA förövare.

Detta liknar ganska väl agerandet i våldtäkten av en fjortonåring. Fjortonåringen försökte polisanmäla upprepade våldtäkter TVÅ gånger men hindrades då den utpekade våldsförövaren var klient hos stans kändaste Advokatbyrå, det hade inte sett bra ut för denna Advokatbyrå om den klient de försvarar plötsligt blir anmäld för våldtäkt.

Då polis och åklagare underlät göra sitt jobb fick barnet inget stöd, hjälp eller beskydd, barnet lämnades helt åt sitt öde och det gick inte bra.

En våldsbrottsling går dessutom fri. 

Att publicera detaljer som kan identifiera fjortonåringen gör mer skada än nytta, om polisen plötsligt ångrar sig och anser våldtäkt vara ett brott är de välkomna erhålla alla detaljer, jag tänker inte försöka anmäla igen och igen och om igen till en uppenbart korrupt polismyndighet.


Karlskrona Socialförvaltning.

Karlskrona Socialförvaltning ska i sitt arbete agera för barns rättigheter och beskydd, 
- så sker inte.Nästan allt arbete inom förvaltningen baseras på att ljuga, förvränga fakta, hemlighålla vittnesskildringar och förvanska information. Bevis förstörs, vittnesskildringar hemlighålls, fakta mörkläggs. Utredningar och uppgifter anpassas för att skydda de som betalar bäst.

Allt för att skydda brottslingar, förövare, våldsbrottslingar och pedofiler. 


Skjut budbäraren.

Att anmäla till Karlskrona Socialtjänst eller Socialnämnd är helt meningslöst. 
En privatperson försökte informera om de missförhållanden som råder. Då anmälaren blev kraftigt motarbetad vände sig denna person till slut direkt till ordföranden för Karlskrona Socialnämnd, Ingrid Hermansson. 


Ingrid Hermansson uppbär som Socialnämndens ordförande ett förtroendeuppdrag, det är hennes yttersta skyldighet leda Karlskrona Socialnämnd och styra Karlskrona Socialförvaltning agera på bästa sätt för barns säkerhet, beskydd och hälsa enligt Svensk lag.

Privat personen informerade Ordförande Hermansson via epost om våldsutsatta barn, kvinnomisshandel och omfattande brottslighet inom Karlskrona Socialförvaltning.

Istället för att undersöka saken om våldsutsatta barn, kvinnomisshandel och brottslighet polisanmälde Hermansson budbäraren för "ofredande" :


I polisanmälan om ofredande påstås en person skickat så pass många mejl att det är trakasseri. Dessutom skickades mejl "mitt i natten".

Enligt motanmälan av Ingrid Hermansson visade det sig att det rörde sig om ca 3 mejl i månaden under perioden oktober 2016 - Mars 2017, samtliga i tjänsten, det vill säga inte ett enda mejl adresserat Ingrid Hermansson som privatperson. 

Inget mejl var avsänt nattetid, den senaste eposten avsändes kl 22:15. Här måste man fråga sig huruvida det har någon betydelse NÄR brev skickas då det är upp till mottagaren när denne väljer att läsa mottagen epost. 

Ingrid Hermanssons tidningsbud har våra sympatier inför sin omöjliga uppgift...

Ingrid Hermanssons avsikt var att hota budbäraren. Om någon plötsligt börjar skicka sanna uppgifter till de som enligt lag måste agera för att skydda barn blir det besvärligt om den som utpekas som våldsförövare redan betalat rundhänt för att Socialnämnden ska titta bort och låta förövaren fortsätta misshandla barn med Ingrid Hermanssons godkännande.


Karlskrona Sociala förvaltning hot mot barns säkerhet.

På LexNoxa har och kommer publiceras bevis som tydligt bevisar att Karlskrona Socialnämnd och Förvaltning är ett hot mot barns hälsa och säkerhet då de upprepat låter våldsförövare, våldtäktsförövare och brottslingar undkomma straff. 

Karlskrona Socialnämnd och Förvaltning har genom bestickning, aktivism och korruption blivit ett hot istället för hjälp. 

Karlskrona Socialförvaltning kan idag vara det största hotet mot barns säkerhet i Blekinge.

LexNoxa 2017-06-19.