Ingrid Hermansson Ordförande Karlskrona socialnämnd.


Ingrid Hermansson, ordförande Karlskrona Socialnämnd.


Det här är Ingrid Hermansson, till höger på bilden. 
Ingrid Hermansson är förtroendevald för Centern och har uppdrag som ordförande i Karlskrona Socialnämnd.


Som ordförande i Socialnämnden har Ingrid gjort några ytterst märkliga beslut. Ingrid har dessutom vägrat svara på allmänhetens frågor och lämna ut dokument som mötesprotokoll så som Förvaltningslagen föreskriver.


Efter en märklig vårdnadsutredning får jag ögonen på konstigheter inom Karlskrona socialförvaltning. På kort tid uppdagas ytterst märkliga förhållanden och det verkar som om ett konsult bolag som utför utredningar inte har korrekta avtal. Se info här medlingsbolaget .

Enligt Socialtjänstlagen ansvarar Socialnämnden för att Socialförvaltningens arbete utförs korrekt. De oegentligheter jag funnit ser ej ut att följa lagen. Självklart måste vi ju följa lagen, i synnerhet vid hantering av barn så jag väljer då att informera Socialnämnden om de tveksamheter jag funnit via epost. En del av det jag funnit verkar faktiskt ganska allvarligt.

Några exempel på infomejl till socialnämnden :

Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-02-01

Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-02-02

Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-02-07.

Infomejl till Karlskrona Socialnämnd 2017-03-29


Några av dessa mejl finner ordförande Ingrid Hermansson "hotfulla", så pass hotfulla att de polisanmäls.
Se här, svt.se : ( http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/politiker-anmaler-hotfulla-mejl )


Läs gärna mejlen, fler kommer publiceras.

Det är märkligt att man väljer polisanmäla mejlen istället för att ta åtgärd på vad som står i mejlen. Socialnämnden ha tydliga bevis för att barn far illa i Karlskrona kommun. 
Ingrid Hermansson har inte lyft ett finger för att hjälpa dessa barn. 

TVÄRTOM GÖR INGRID ALLT FÖR ATT MÖRKA INFORMATIONEN.

En socialnämndsledamot uppmärksammar informationen och ställer frågor på ett Socialnämndsmöte :

Protokoll 2016-10-17:

Nina Bjelke, sektionschef på Karlskrona Socialförvaltning svarar. Svaren är så pass underliga att ledamoten på nästa sammanträde 2016-11-21 ställer nya frågor om tex myndighetsförordnande, varför kontrakt ej är registrerade (diarieförda) samt varför handlingar inte lämnas ut på förfrågan.

Protokoll 2016-11-21:
 Denna gång svarar Utvecklingschef Jesper Björnson för nu är frågorna besvärliga. Notera att man är väldigt noga ej protokollföra Jesper Björnsons svar ovan. Detta är för att Jesper Björnson slirar på lagen och det vore inte bra om det dokumenterades.

Då Jesper Björnsons svar var otillräckliga fortsätter ledamoten gräva i frågan. 
Mötet 2016-12-19 ställs ytterligare frågor. Fortfarande inga svar :

Protokoll 2016-12-19:
.
Då frågorna nu börjar bli besvärliga bestäms att frågorna ska besvaras skriftligen för att förhindra allmänhetens insyn. 
Ledamoten epostar frågorna till Förvaltningschef Claes Wiriden:
Dessa frågor börjar nu bli ett verkligt problem för ordförande Ingrid Hermansson. På mötet 2017-01-30 besvaras EN öppen fråga. Ordförande Ingrid Hermansson skjuter resten av frågorna till den "hemliga delen" av mötet trots att flera ledamöter högljutt protesterar kraftigt. Frågorna måste mörkläggas.

Varför måste frågorna mörkläggas ?

Inför möte 2017-02-27 är punkten öppna frågor nu helt borttagen. Frågorna om Medlingsbolagets kontrakt blev för stort problem och hela saken måste mörkas. Enklast blir ju då att ta bort punkten helt.Fortfarande har ingen svarat på frågorna och frågorna ställs igen !!! 

Hur göra ?

Tjänstemännen som inte vill svara går nu till attack mot frågeställare och åhörare på Socialnämndens möte :

"Efter att flera tjänstemän i Karlskronas socialförvaltning känt sig påhoppade av politiker och besökare, valde förvaltningschefen i dag att inte låta dem gå på nämndens sammanträde.
Beslutet kommer, enligt förvaltningschefen Claes Wiridén, efter att flera av tjänstemännen under en längre tid känt sig otrygga och mått dåligt av stämningen på sammanträdena. Istället fick förvaltningschefen ta hand om alla tjänstemannaärenden på nämndsammanträdet." 
(källa svt , http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tjansteman-uteblev-fran-mote )

Fortfarande har ingen svarat på frågorna och detta är ett märkligt faktum. Oavsett om tjänstemännen närvarar mötet eller ej bör ju frågor kunna besvaras via epost till uppdragsgivaren Socialnämnden ?

Svaret är här :internmejl-karlskrona-socialtjänst

Nu måste källan till informationen undergrävas. Jag har själv suttit med som åhörare de senaste sex mötena. Det största som hänt är att en ledamot blev nyfiken och frågade vem jag var. När jag frågade ordförande om jag fick presentera mig avböjdes detta och mötet fortsatte. Om någon åhörare någonsin stört ett möte är jag säker på att denna åhörare hade avvisats. Så har aldrig skett. Ändå görs ett väldigt grovt uttalande i media :

"Sydöstran har tagit del av handlingar som berättar att det är speciellt en individ som är i konflikt med nämnden och förvaltningen som orsakat krisen. Han har under sammanträden uppträtt störande och hotfullt. Det är fråga om en person som ogillat beslut som berört honom och hans familj".
(källa Sydöstran : http://www.sydostran.se/ledare/los-krisen-i-namnden/)

Individ ? Det är nog jag. Jag har mejlat och suttit med som åhörare på Socialnämndsmöten, på mötena har jag suttit tyst och antecknat intressanta punkter, ibland tagit något kort av det som presenterats. Vid första mötet i oktober 2016 som jag åhörde fanns en vakt med, det verkade vara för min skull. Claes Wiriden hade kallat in vakten men efter en diskussion om skenrättegång återkallades vakten. Se mer här: Claes Wiriden .

Ingen har någonsin påpekat att någon åhörare stört eller uppträtt hotfullt. Konstigt.

Med största trolighet är detta en manöver att tysta källor som berättar om korruption och oegentligheter. 

NÄMNDENS ORDFÖRANDE VÄLJER ANGRIPA ATT NÅGON SKICKAT MEJL ISTÄLLET FÖR ATT UTFÖRA SITT UPPDRAG OCH ÅTGÄRDA DE AKUTA BRISTER SOM BEVISAS I MEJLEN. 

BARN KAN VARA I FARA I KARLSKRONA

Som ni kan läsa i breven till Socialnämnden pågår ytterst märkliga ting som drabbar barn i Karlskrona kommun. Det finns mycket tydliga bevis att barns rättssäkerhet och hälsa åsidosätts.

Det bekymmersamma är att de som är ansvariga för barns säkerhet och hälsa istället verkar vilja gömma fakta och bevis som påpekar risker, problem och avsiktlig fel hantering.

Läs själva, hela LexNoxa står till ditt förfogande.


LexNoxa 2017-03-30.