Stafettsocionomer, Lagar och förordnande.

Stafettsocionomer, Myndighetsutövning och förordnande :


Sammanfattning :- Om en utredning om barn ska utföras av en fristående juridisk enhet, till exempel ett företag måste avtal ställas MED DEN EXAKTA UTREDAREN SOM UTFÖR UTREDNINGEN, minimum krävs avtal om förordnande om myndighetsutövningsekretess avtal och avtal om handläggning/dokumentation. En tydlig "jävsprövning" av utredare måste utföras (det vore ju inte så bra om utredaren är släkt eller nepotism (kompis) till någon inblandad). Avtalsparterna måste ha en tydlig odiskutabel rätt skriva avtalen, till exempel genom en delegationsordning där alla namn tydligt står uppradade. Ju otydligare ett avtal ter sig desto troligare är risken för korruption.

Med Stafettsocionom menas en inhyrd resurs från ett privat företag. Oftast betyder detta att en utredning om barn kommer utföras mycket dåligt eller på beställning av en part. 

Fasta anställda utredare gör helst ärliga och korrekta uppdrag, de ska ju leva kvar på orten utan rykte att de sålt barn till en våldsam förälder. För skituppdragen där en förälder ska fråntas vårdnaden utan grunder lejer man tveksamma bolag med okunniga utredare som tex Medlingsbolaget i Skåne AB.

Det finns säkert duktiga Stafettsocionomer. Känner du till en bra utredning som är baserad på fakta, verklighet och på ett opartiskt sätt tillvaratar barnens bästa är vi tacksamma få ta del av en sådan utredning. De enda bra utredare vi stött på hittills som verkligen arbetar FÖR BARNEN är moasoc.se men vi listar gärna en länksamling till seriösa företag.

Om en stafettsocionom anlitas för ditt uppdrag måste du se upp. Börja med att kolla alla kontrakt, jävskontroller enligt förvaltningslagen, sekretessavtal och avtal om dokumentation. Utredaren ska ha personliga avtal utställda på den person som utför uppdraget och ett förordnade för myndighetsutövning.

Ansvaret för att Vårdnad, Boende och Umgänge (VBU) -utredningar utförs korrekt har flyttats från Socialstyrelsen till myndigheten MFOF. MFOF har ingen aning om vad de vill göra, bör göra eller kunde ha gjort. Myndigheten känner till hur barn blir misshandlade men vägrar skärpa lagar, de uppfattar som sitt uppdrag att förvilla, förstöra och misshandla människor.

Det finns inga konkreta lagkrav att en VBU utredning måste hålla sig till SANNING, FAKTA eller VERKLIGHET. Detta tycker myndigheten MFOF är bra och har inga planer på att göra något för svenska barns rättssäkerhet utan lämnar barns liv helt till köpslående hos kriminella social förvaltningar. Detta är faktiskt ett mycket märkligt faktum. En brottsling hos polisen får inte dömas mot sitt nekande utan bevisning eller vittnen, ett barn är rättslöst.

Barn kan dömas till vad som helst baserat på totalt nonsens. Ett exempel från just Medlingsbolaget är en utredning där en förälder ska fråntas barnen just för att föräldern ställde kravet att utredarna ska följa Svensk lag. Någon form av rekord är detta.

- För all offentlig verksamhet i Sverige gäller Svensk Författningssamling 1974:152  Kapitel 1, Statsskickets grunder §9 :

Tyvärr har denna grundlag blivit den absoluta favoritlagen domstolar helst ignorerar, svensk grundlag är ett skämt avsedd roa och underhålla jurister.

Socialstyrelsen gav ut handboken "Vårdnad, Boende och Umgänge - Handbok". Handboken är avsedd vara ett rättesnöre för VBU utredare. Du hittar den här :  Socialstyreslsens Handbok VBU .

I handboken på sid 204-205 avhandlas utredning på entreprenad :


Tyvärr bör du ej förvänta dig att utredare följer denna Handbok. De flesta Social tjänster och anställda Socialtjänstehen uppfattar sitt uppdrag utifrån ideologisk världsuppfattning. Ideologier som vegan kan vara styrande, det vill säga om du inte är vegan som utredaren är ska du heller inte ha vårdnad om ditt barn. Ofta drivs en kvinnokamp i utredningar, oavsett moderns lämplighet ska modern ha vårdnaden men det finns även helt korrupta utredare som helt enkelt säljer dig för pengar. 

Känner du till en ärlig utredare hoppas vi få tipsa om dem här.

Åter till juridiken.
Det socialstyrelsen syftar på i sin handbok ovan är Socialtjänstlag 2001:453 och Föraldrabalken 1949:381 . 

FB 6:19 säger egentligen bara att Tingsrätten ska se till VBU frågan blir TILLBÖRLIGT utredd av Socialnämnden (som delegerar till Socialtjänsten) samt att Socialnämnden är skyldig lämna uppgifter som är av vikt för sakens avgörande. 

Ett exempel :
Socialnämnden i Karlskrona brydde sig inte om upplysa Tingsrätten när de fått bevis att utredaren höll tyst om kvinnomisshandel, barnmisshandel, djurmisshandel samt yttrade att modern ville ha enskild vårdnad fast hon i sin stämningsansökan till Tingsrätten begärt gemensam vårdnad om barnet. Mamman spelade in hela samtalet och la fram sina bevis. De flesta VBU utredare är inte bara kriminella, de är dessutom väldigt korkade. Till allas förvåning sitter ordförande Ingrid Hermansson kvar trots MÅNGA bevisade oegentligheter.  

Blekinge Tingsrätt ansåg de ej hade någon kvarstående utredningsskyldighet med denna kunskap och bevisning, det vill säga Tingsrätten ansåg frågan tillbörligt utredd. Förmodligen blev Lagman Dan Sjåstad och Rådman Krister Maxedius nöjda med att frågan om osanning blivit tillbörligt utredd. 

Utredaren ljög i sitt yttrande, utrett och klart, alla fick sin betalning.

LexNoxa återkommer med fler detaljer i denna frågan.

Åter juridiken :
- Utredningar om barn som utförs på ett konsultuppdrag är ett högst tveksamt ämne. I Socialtjänstlagen står det så här ( Socialtjanstlag 2001:453) :

- Justitieombudsmannen (JO) skriver följande gällande myndighetsutövning i ämbetsberättelse 2001/02 på sidan 271 (JO Ämbetsberättelser) :


Sammanfattning :- Om en utredning om barn ska utföras av en fristående juridisk enhet, till exempel ett företag måste avtal ställas MED DEN EXAKTA UTREDAREN SOM UTFÖR UTREDNINGEN, minimum krävs avtal om förordnande om myndighetsutövningsekretess avtal och avtal om handläggning/dokumentation. En tydlig "jävsprövning" av utredare måste utföras (det vore ju inte så bra om utredaren är släkt eller kompis med någon av de som utreds). Avtalsparterna måste ha en tydlig odiskutabel rätt skriva avtalen, till exempel genom en delegationsordning där alla namn tydligt står uppradade. Ju otydligare ett avtal ter sig desto troligare är risken för korruption.