Straffet för dumhet.

Äntligen ska dumhet straffa sig.

Svenskar lägger MER tid på att gnälla och klaga än LÖSA de problem de svär över men kanske kommer nu några svenskar lyckas dra sig upp ur denna dumhet. Svenskar lägger MASSOR av tid på att gnälla över politiker, situationen i samhället, ökande brottslighet,. minskande trygghet och sned fördelning av välfärd som tandvård, sjukvård och pension

- MEN FÅ GÖR NÅGOT ÅT DET. 

Idag den 1 Mars 2018 kanske det ändras. Idag träder en ny lag i kraft, SFS 2018:32, som ger föreningar och organisationer rätt att tjäna pengar på att straffa andra. Dessa "organisationer" ska belönas för att leta efter "hat och hot i det offentliga samtalet", regeringen har alltså inrättat en helt ny form av poliser som godtyckligt får söka efter hat och hot och upplägget är genuint korkat, endast värdig Sveriges sämsta Justitieminister någonsin, Morgan Johansson. Den nya lagen, SFS 2018:32, är full av hål då man utelämnat detaljer som att definiera VAD som är "hat och hot", det är heller inte klart hur detta ska anmälas, bevisbörda, anmälningsform, lagrum och vilken åklagare som blir mottagare.

Risken för godtycklighet är garanterad, att belöna föreningar leta "hat och hot" kommer bli en stor frestelse, för stor för de oärliga grupperingar som avsiktligt adresserats med den nya lagen. Vi kommer se många fall av förfalskningar då brottslingar nu satts att vakta bankvalvet, de som utför dessa uppgifter är sammanslutningar av vårt samhälles absoluta bottenskikt som "jagärhär", "afa" med flera andra grupperingar som konsekvent bryter mot lagar.
Länk  : riksdagen.se/forordning-201832-om-statsbidrag-for-insatser_sfs-2018-32

Exempel på hat och hot, SFS 2018:32, §2 :

2 § Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden, i medier, på internet, i sociala medier, i något annat forum som är allmänt tillgängligt eller annars där yttrandet får stor spridning.

- Såååå, VAD är "hat och hot"....?


Vilka "poliser" ska bedömma "hat och hot " ? SFS 2018:32, §6 :

6 § Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.
Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Äntligen straffas dumhet. 
Denna nya lag kan vara bra, det kan bli den spark i arslet vi svenskar behöver. Att vara lat och ointresserad av det som sker i samhället borde vara straffbart, att tyst titta på när samhället går under och gnälla på Facebook blir nu ännu svårare komma undan med regeringens belöningar till privata poliser.

Istället för att lägga massor av tid på gnäll och hat kanske några medborgare nu får den hjälp och motivation de behöver för att lyckas dra sig upp ur hatisk apati och istället bidra till att förändra vårt samhälle, hjälpa till lösa problemen istället för att gnälla om problemen.

Dina rättigheter.

Du har som svensk all rätt att när som helst kräva den regering som skapat de problem du klagar över avsatt, när som helst får du skriva eller stödja ett förslag (petition) om att förändra vårt samhälle. Du har rätt att när som helst fredligt verka för den förändring du vill ha.

Om du inte är nöjd med att vår Statsminister inte klarat en enda utbildning och varje dag bevisat sin totala oduglighet sedan 2 oktober 2014 får DU begära att han slutar ta dina skattepengar. Om du inte gillar att vår Justitieminister dagligen ljuger och bedrar i riksdagen är du i din fulla rätt begära Justitiemnister Morgan Johansson avsatt.

Din rätt står fast i Sveriges första grundlag : Regeringsformen, 1 kap, Statsskickets grunder, §1 :
Hur ska jag förändra ?
Du har massor av möjligheter förändra ditt samhälle. Om flera kräver förändring kommer en förändring ske, om ingen kräver förändring kommer INGENTING att förändras, ganska enkelt va ?

Du kan förändra ditt samhälle genom att skapa eller stötta petitioner, förslag, som du stödjer med ditt namn. En petition är ett kraftfullt verktyg, om många undertecknat och stödjer  kravet blir en politiker chanslös gå emot din vilja. Andra former är protester, demonstrationer och upprop. det viktigaste är att det sker lugnt, stillsamt och fredligt, om någon tar till våld upphör alla möjligheter till dialog.

Skapa en petition.
Du kan skapa en petition nu. Det du måste tänka på är att ha en ganska tydlig formulering och intention, du vill att många ska stödja den så kraften bakom petitionen skapar den förändring du söker.

- här är ett verktyg : https://www.skrivunder.com
- här är ett annat : https://www.change.org/petitions  

Aktiva petitioner. Om du letar lite hittar du säkert en petition som redan kräver den förändring du önskar. Jag försökte själv starta en petition med krav om regeringens avgång och att Rikspolischefen slutar sabotera polisen som myndighet :

Länk : https://www.skrivunder.com/nyval_2017
- Tyvärr lyckades jag bara engagera 93 medborgare, resten av Sveriges 9 999 907 medborgare är jättenöjda med sittande regering och vill inte ha någon förändring.

Fungerande samhälle.
Nyckeln till ett fungerande samhälle är samverkan och samarbete. Det finns ingen som kan driva ett eget sjukhus, vi måste göra det tillsammans, det finns ingen som kan driva egen skola, tandvård och omsorg. Alla kan inte bygga egna vägar förbjudna för andra, vi måste hitta sätt att leva tillsammans och detta kallas solidaritet. Att utesluta grupper som pensionärer, män, kvinnor av olika orsaker kommer inte lyckas väl. Att straffa de som blir sjuka med att ta ifrån dem all hjälp, ersättning och vård kanske är bra för dig för stunden, du lyckas sno åt dig några skattekronor men vad händer om du själv blir sjuk och har hjälpt till ta bort all hjälp, ersättning och vård till sjuka ?

Det är hög tid att tänka till, ditt gnäll på Facebook kommer från och med idag troligen leda till straff och böter så varför inte spara tid och verkligen GÖRA något åt problemet ISTÄLLET FÖR ATT GNÄLLA ?

Det är dags sluta vara fega, lata och oengagerade, det är dags använda den intelligens vi smickrar oss med. Engagera dig, gör något, hjälp till avsätt Sveriges genom tiderna odugligaste regering, oavsett om det är val om några månader kan vi stoppa den mest akuta förblödningen av en döende patient, Sverige.


2018-03-01, LexNoxa, Peter Martinsson.