Svenska Feministers lögner om mäns våld.

Feministers lögner om mäns våld.
BRÅ-rapport 2014:8, sidan 49, Tabell 4 , länk : www.bra.se/publikationer/2014-05-09-brott-i-nara-relationer.html 


- Svenska mäns våld i nära relationer överdrivs kraftigt för att utmåla SAMTLIGA svenska män som grova brottslingar samtidigt som fakta om kvinnors våld helt tystas. Utländska mäns våld mörkläggs och förvanskas för att inte avslöja bluffen.


Varför ljuger svenska feminister om mäns våld ?

Vi har i Sverige ett sjukt debattklimat där det idag är acceptabelt att i ett svep avfärda forskning, fakta, data och mätningar som "rasism" utan att behöva bemöta ett enda av  argumenten. 

För att helt avfärda all obekväm fakta kan en person stämplas som "kvinno-hatare", case closed, ingen behöver svara eller bemöta ett enda av den fakta som presenterats därför att avsändaren utifrån tyckande och gissningar stämplats som anti-feminist av en "feminist". Metoden har blivit en kvalitetsstämpel, att bli uthängd som rasist eller nazist av Rosanna Dinamarca eller Gudrun Schyman är en parameter för att bedömma sanningshalt, om skribenten inte är stämplad som rasist eller kvinnohatare är informationen troligen fabricerad falsk propaganda av fejk medier som SVT, DN eller Aftonbladet. Om skribenten däremot har betyget rasist, fascist eller kvinnohatare är materialet faktagranskat och tillförlitligt.


För att skapa detta sjuka debattklimat där kunskap och kompetens kasseras och byts ut med "känna" och "tycka" på en arena där det är viktigare "anse" och "tro" än att verkligen veta måste en sinnesstämning etableras, det måste kännas rätt att åsidosätta gällande lagar och regler. Denna  känsla av rättvisa skapas ur "sanningar" baserade på olika lögner och bedrägerier som till exempel svenska mäns våld. Kvinnor utmålas som "offer" för alla svenska mäns brottslighet och förtryck. Baserat på denna "sanning" måste svenska män elimineras, utifrån "sanningen om mäns våld" gäller ej längre lagar om diskriminering av svenska män, grundlagar om allas lika värde har upphört för svenska män, baserat på "sanningen" kan grundlagsvidriga regler införas för att bestraffa män för alla vet att svenska män är våldtäktsmän trots att 99,8% ännu inte begått de brott de anklagas för. 

Om pågående samhällsdebatt återförs till kunskapsbaserad istället för "tyckande", "kännande" och "tro" finns risk att någon vågar efterfråga verklig data för påståenden som "patriarkatets förtryck" och "mäns könsmaktsordning", lögner som vid minsta granskning faller ihop som korthus. Att det i verkligheten förhåller sig TVÄRTOM blir svårt hantera för "feminister".


I min artikel (lexnoxa/lögnen-om-konsmaktsordning) redovisas hur män rensas ut  inom flera myndighetsområden där kvinnor dominerar fullständigt, 70-80% av alla chefer i Sveriges alla kommunala och landstings förvaltningar och myndigheter är kvinnor. Några områden har genomfört en total etnisk utrensning av svenska män, dvs 100% kvinnor.

lexnoxa/lögnen-om-konsmaktsordning
För att kunna fortsätta en argumentation att jämställdheten bland chefer i svenska privata företag måste vara minst 40% kvinnor samtidigt som det pågår en etnisk utrensning av svenska män inom svenska myndigheter måste en extremt aggressiv retorik användas som hindrar svenska medborgare att fundera över om det kan finns en annan verklighet än den katastroftillvaro av våldsamma förtryckande svenska män som "feministorganisationer" etablerat.

Kritiker skräms till tystnad och lydnad, de som vågar granska och efterforska straffas omgående med offentlig avrättning i riksmedia uthängda med förtal som "rasister", "våldtäktsman" eller "anti-feminist", dessa feministiska hat-drev som hittills kostat tre människor livet kommer aldrig synas i någon statistik över kvinnors våld. 


Feminismens början.
Feminismen har sina rötter i grundläggande mänskliga rättigheter och klasskamp för rättvisa. "Kamp" för rättvisa och jämlikhet är fullt berättigat, ett samhälle med stora orättvisor som slaveri eller apartheid kommer aldrig bli stabilt och kommer falla sönder förr eller senare.

Med ökad invandring har muslimska kvinnors direkta grundläggande rätt till liv gett oss insyn till hur "feministernas" bedrägeri är uppbyggt. När den feministiska "kampen" i Sverige plötsligt fått backa flera 100 år tillbaka och istället för maktkamp om chefsposter i privata företag plötsligt handlar om koranens godtyckliga trakasseri och mördande av kvinnor har öppna strider inom feminismen avslöjat bedragarna och deras syften, verkliga Feminister som bevakar ALLAS rätt till liv har systematiskt rensats ut av en konsoliderad kärna av bedragare som använder "feminism" som kamouflage för sina lögner och bedrägerier.


Några exempel :


Amineh Kakabaveh.

Bildresultat för amineh kakabaveh
Amineh Kakabaveh (V), svt.se
Amineh Kakabaveh har på ett mycket märkligt sätt petats från valbar riksdagsplats för vänsterpartiet trots 10 år av erfarenhet i riksdagen och olika utskott. Petningen beror sannolikt på att Amineh stått upp för kvinnors rätt till liv och rättvisa, något som stört "feministerna" i vänsterpartiet.

Kurdiska Amineh Kakabaveh flydde från Iran till Sverige efter att ha tjänstgjort som peshmerga soldat. Amineh blev 2008 ersättare och kort därefter ordinarie ledamot i riksdagen för vänsterpartiet, dessutom suppleant i flera utskott som konstitutionsutskottet, civilutskottet och utbildningsutskottet, ett bevis på kompetens och intelligens. Amineh tror på idealen "frihet, jämlikhet och broderskap" och har grundat föreningen VHEK (Varken Hora Eller Kuvad) som arbetar för kvinnors rättigheter mot bland annat hedersvåld och förtryck. När Amineh i en intervju uttrycker kritik mot bärandet av slöja som hon anser är påtvingade religiösa uniformer började problemen, Amineh blir polisanmäld för rasism för ett Facebook inlägg och är nu petad från Vänsterpartiets riksdagslista och förlorar sin plats om inte minst 5% av vänsterpartiets väljare kryssar Amineh personligen i riksdagsvalet.

Amineh blir alltså petad av vänsterpartiets valberedning trots 
lång erfarenhet av riksdagsarbete och utskott, perfekta ideal för vänsterpartiet och hårt, initiativrikt arbete och engagemang för kvinnors grundläggande rättigheter. Av ett "feministiskt" parti.

Länk : https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ni-begar-ett-stort-misstag-v-19729


Abdirahman Mohammad Ahmed.
Abdirahman var sekreterare i F!'s ungdomsförbund, Unga Feministers (UF) styrelse men blev sparkad av Gudrun Schyman och Hedda Tingskog ur F! samma kväll han publicerat ett debattinlägg om hur partiets resurser bör användas.


Gudrun Schyman, Hedda Tingskog, Abdirahman (svt)
Abdirahmans inlägg på svt opinion :
-”Sverige står för en ökning i hedersrelaterat våld, samtidigt som allt fler kvinnor rapporterar om att de inte vågar gå ut på nätterna. Istället för att fokusera på dessa verkliga problem – väljer nu media och framstående kulturpersoner att rasa kring ett bröstskämt” 
Abdirahman har en klok hållning : lägg kraft och energi på kvinnors rättigheter där den behövs och gör nytta men han får sparken ur F! samma kväll debattinlägget publiceras.

-"Jag blev häpen. Jag trodde att man kunde stå för jämställdhet och individers rätt att uttrycka sig fritt samtidigt" (Abdirahman om uteslutningen ur F!)


- Ovan är två tydliga exempel hur kloka personer som kämpar för kvinnors rättigheter sparkas för att de kämpar för "fel" rättigheter för "fel" kvinnor. Mönstret är tydligt, de feminister som agerar för kvinnors grundläggande rättigheter som kvinnor utsatta för hedersvåld och hedersmord får sparken

Det finns fler exempel : vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-skamtar-du-med-oss-gudrun-schyman


- Så vilka kvinnors rättigheter är "godkända" inom "feminismen" ?
Så här skriver Feministiskt Initiativ på sin sida :

"Rätten till frihet från våld och förtryck"   "Mäns våld mot kvinnor"
- Det står klart att det inte är frihet från hedersvåld och hedersförtryck som prioriteras så "rätten till frihet från våld och förtryck" adresserar alltså svenska mäns våld mot kvinnor.

Hur vanligt är våld från svenska män ?

Myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är den myndighet som forskar och sammanställer information om brottslighet i vårt samhälle men BRÅ citeras sällan av "feminister", istället används en alternativ institution vid Uppsala Universitet kallat Nationellt Kvinnofrids Centrum, NCK, som förmedlar information från BRÅ.

- Så här skriver NCK om mäns våld mot kvinnor i sin kunskapsbank :
( Länk : nck.uu.se/kunskapsbanken/vald-i-nara-relationer/ )"Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära relation hade 85 procent riktats från en man mot en kvinna, enligt en sammanställning av Brottsförebyggande rådet 2009. Våldet förekommer dock även i samkönade relationer. Det händer också att kvinnor utsätter män för våld i heterosexuella relationer."
...2009...??..varför använder NCK data från BRÅ från 2009 när vi nu är 2018 ?

BRÅ om våld i nära relationer (länk : bra.se/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer) :
"I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen." 
"Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.
...vänta lite...så här skriver NCK :
"Av rapporterat våld i nära relation hade 85 procent riktats från en man mot en kvinna, enligt en sammanställning av Brottsförebyggande rådet 2009."
...och så här skriver BRÅ som NCK refererar, fast i en fem år nyare rapport, BRÅ 2014:8 :
"Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen)."
- Varför är det så stor skillnad mellan vad BRÅ verkligen rapporterar och vad NCK anser BRÅ rapporterar ? 

När NCK ska återge mäns utsatthet för våld blir det konstigt, inte en bokstav om kvinnor :Länk : http://nck.uu.se/kunskapsbanken/mans-utsatthet-for-vald-i-nara-relationer/

Vem slår män i nära relationer ?
Enligt NCK har kvinnor inte någonting med mäns våldsutsatthet att göra utan NCK väljer här att skriva om "partners" och homosexuella män. På NCK vid ett av Sveriges mest välrenommerade universitet utgår man alltså från att homosexuella män går runt och misshandlar gifta heterosexuella män medan frugan är på Zumba ?

När NCK ska beskriva våld i samkönade relationer blir det omöjligt även för de "lärda" vid Uppsala Universitet förneka kvinnors våldsamhet och skylla kvinnors våld på män :
Vad gör NCK ?
NCK väljer att i sin kunskapsbank fokusera helt på BRÅ-rapport 2009:12 fastän den nyare BRÅ-rapporten 2014:8 finns tillgänglig. BRÅ-rapport 2014:8 omnämns bara vid namn i NCK's kunskapsdatabas medan NCK väljer att återge data ur den äldre rapporten 2009:12.

Båda rapporterna sammanställer mätningar från NTU (Nationella Trygghets Undersökningar). 

Brå-2014:8 sammanställer mätningar från 2012-2014, brå-2009:12 mätningar från 2006-2008. Rapporten brå-2014:8 rapporterar att brott i nära relationer (se tabell 4 nedan) är i stort sett jämställda (6.7% män / 7.0% kvinnor) medan BRÅ 2009:12 redovisar att av de 37.500 som svarat har 85% av våldet i nära relation utövats av en man mot en kvinna. Hur urvalet av de 37.500 intervjuade gått till är oklart.


Länk brå-rapport 2009:12 : bra.se/publikationer/2009-05-28-vald-i-nara-relationer

Länk brå-rapport 2014:8 : bra.se/publikationer/2014-05-09-brott-i-nara-relationer

BRÅ-rapport 2014:8, sidan 49, tabell 4:

BRÅ-rapport 2009:12 som NCK valt referera innehåller en annan studie på sidan 14 :
"En svensk pilotstudie av 900 högskolestuderande (Gill och Remahl 2005). En tredjedel av både män och kvinnor uppger att de blivit utsatta för någon typ av våld från sin partner under det senaste året (knuffar, dragande i håret, kastande av saker, slag m.m.). På frågan om huruvida man blivit slagen av sin partner svarade 11 procent män och 5 procent kvinnor jakande. Lika många kvinnor som män uppger att de blivit utsatta för allvarlig misshandel (6 procent)."
"Högskolestudien" nämns inte alls av NCK. BRÅ själva ifrågasätter "högskolestudien" på följande sida (15) där de också framför en viktig reflektion :
"Studien genomfördes med hjälp av en webbenkät och det saknas uppgifter om bortfall. Med andra ord saknas det en representativ svensk studie om våld i nära relationer där både män och kvinnor studeras som eventuella offer och/eller förövare." 
"Sådana studier har däremot genomförts i andra nordiska länder och även  dessa  tyder  på  en  relativt  liten  könsskillnad  i  utsatthet  för  relationsvåld.  I  Norge  har  man  exempelvis  funnit  att  bland  cirka  2 200 unga (genomsnittsåldern 22 år) hade 6 procent av männen och 4 pro-cent av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner (Pape 2003). En annan norsk nationell studie (Haaland m.fl. 2005) har visat att drygt 5 procent bland både kvinnor och män 20–54 år gamla någon gång under det senaste året blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner."
Ingen av de norska studierna refereras av NCK därför att dessa studier tydliggör KVINNORS våld. 
Den BRÅ-rapport NCK valt referera (brå-2009:12) inleds med följande text av BRÅ :

BRÅ-2009:12, sid 6 :

"Vilka resultat man får fram är beroende av studiens kontext och sättet att formulera frågan; om syftet är att studera våld eller brott, visar resultaten på att kvinnor oftare än män utsätts för relationsvåld. Studier som snarare fokuserar på konflikter redovisar däremot att skillnaden mellan kvinnors och mäns utsatthet för relationsvåld är liten." 

BRÅ-2009:12, sid 7 :

"Vikten  av  att  inte  låsa  sig  vid  enbart strukturella förklaringar till våld i nära relationer utan även beakta individuella och livsstilsrelaterade omständigheter betonas också av  forskningen. Brå:s slutsats är att våld i nära relationer bör betraktas som ett beteende  där  både strukturella och individuella omständigheter samverkar och där könsmakten är en av flera dimensioner." 

NCK levererar.
Det börjar stå klart vad NCK's uppgift är. NCK sammanställer mest andras forskning men  gör det ytterst bristfälligt, de väljer använda gamla rapporter istället för färskare data för att väva ihop ett kompakt bedrägeri av lögner där uppgifter om kvinnors våld tystas helt och mäns våld förvanskas kraftigt för att skapa en "sanning".

Fördelarna för NCK är lätta se, ju mer våldsutsatta kvinnor framställs, desto mera forskningspengar (900 miljoner ??) får NCK, mera utrymme i media, mera makt åt kvinnor. Det märkliga är att NCK ofta refereras istället för ursprungskällan BRÅ i media fastän det är tydligt hur NCK förvanskar fakta. NCK är leverantören av propaganda för att skapa en etablerad lögn. 

Metodiken är väl inarbetad vid Uppsala Universitet, precis som Rasbiologiska Institutet levererade basen av lögner åt Nazisterna i 1930-talets Tyskland levererar idag NCK basen åt 2000-talets Femi-Nazister så de 70 år senare kan utmåla en grupp människor i samhället som våldsamma, underutvecklade och underlägsna så att över-människor utifrån "tycka" och "känna" utan bevis kan frånta under-människor mänskliga rättigheter.


Konsekvenser av NCK's propaganda :

En konsekvens av NCK's propaganda är att det idag anses jämställt att enbart forska om mäns våld mot kvinnor. Att forska om kvinnors våld mot barn eller kvinnors våld mot män omfattas INTE inom "jämställdhet".

Så här presenterar jämställdhetsmyndigheten sin satsning på "jämställdhet".

(Länk : regeringen.se//regeringen-avser-att-inratta-en-jamstalldhetsmyndighet/) :
"De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor."
Regerings instruktioner till Jämställdhetsmyndigheten 2017-12-28 i deras första Regleringsbrev :


 


(Länk : Regleringsbrev )

Finns det annan data ? 
Det finns mycket forskning om mäns våld mot kvinnor men knappt någon data om kvinnors våld mot barn, djur eller män. Anledningen att det är knappt med data om kvinnors våld är för att det i Sverige råder inofficiellt förbud publicera data om kvinnors våld. 

Sedan BRÅ-rapport 2014:8 får ingen publicera fakta om svenska kvinnors våld...i Sverige. 

Finländska YLE publicerade däremot en artikel i Finland om kvinnors våld i Sverige, med data från de två Svenska forskarna Ghitta Weizmann-Henelius och Susanne Strand.


Länk : https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/02/kvinnor-valdsammare-vi-tror

Ghitta Weizmann-Henelius, docent i rättspsykologi :
- "Men de kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin är ofta betydligt våldsammare än männen".
- "Kvinnor använder i något högre utsträckning än männen våld i uppfostran av barnen".
Susanne Strand, docent i kriminologi som bedrivit forskning inom riskbedömning och riskhantering vid Örebro universitet :
- "Kvinnor begår våldsbrott i högre utsträckning än vi tror".

Det råder ingen brist på tillgång till data från forskning om kvinnors våld, däremot råder stor brist på tillåtelse att publicera oförfalskad fakta och data.


LexNoxa 2018-04-10. Peter Martinsson.