The purpose of thinking.

The purpose of thinking !!


- Om du ska spika upp en bräda med en spik men slår dig på tummen med en hammare gör det ont. 

Smärtan i din tumme ger dig flera värdefulla budskap : 
1. Du bör sluta slå på din tumme med hammaren. 
2. Du har misslyckats slå i spiken. 
3. Det är inte hammaren som kommer gå sönder om du fortsätter slå på din tumme, det är din tumme.
4. Om du fortsätter slå på din tumme kommer tummen gå sönder.
5. Om du vill slå i spiken måste du göra på ett annat sätt.


En normalbegåvad människa stannar upp och analyserar vad som är fel. 
- Galningen fortsätter slå sönder sin tumme.

Myndigheter som luras.
I mitt arbete på LexNoxa har jag stött på många personer som blivit lurade av svenska myndigheter. Det som förbluffar mig är att dessa personer hela tiden ber samma myndigheter lura dem en gång till, och sedan en gång till, och igen...en gång till...om och om igen.

- Motiveringen är att myndigheter "måste göra rätt".

Det är riktigt att myndigheter måste göra rätt men du har just lärt dig att de inte gör rätt, tvärtom, de gör så fel de kan göra, det är långt bortom "misstag". 

Varför ?

VAD vet du ? Vi provar lista vad vi vet :

1. Tjänstekvinnan beslutade det var bättre göra fel och bryta regler än följa regler.
2. Trots tydliga regler och straffrätt bröts reglerna.
3. Ingen lyssnar på dina klagomål om att regler brutits.
4. Alla ignorerar konsekvenserna av regelbrottet, tex ett barn som hamnar i ett barnhem med mögel.
5. Åklagaren ignorerar sin absoluta åtalsplikt trots klara regelbrott.
6. Ingen tidning skriver om saken trots att barn far illa och i några fall avlider.

Analys:
Det är nu dags att analysera läget, varför väljer tjänstehen inom myndigheter att bryta mot lagar och agera felaktigt mot medborgare ?

Svar : För att de funnit det mer lockande bryta mot regler än följa dem.

Följdfråga : Vad lockar tjänstehen inom svenska myndigheter att bryta mot lagar och regler ?

- Vad kan det vara ? Pengar ? Mutor ? Belöningar ? Politisk övertygelse ?

Om du börjar granska kommer du hitta massor av märkliga händelser och relationer kring den personal som beslutat i ditt ärende, du kommer hitta märkliga släkt relationer som inte är tillåtna enligt lag, du kommer hitta märkliga belöningar som omotiverade ledarskapsutbildningar, du kommer hitta märkliga kurser som inte har med uppgiften att göra.

Allt detta är reglerat i lag men ingen åklagare åtalar idag personal inom myndigheter om inte massmedia skapat ett stort tryck, ilska hos allmänheten. 

Så länge allmänheten sover skiter åklagare i svensk lag.

Kevin-fallet.
Ett bra exempel är Kevin-fallet i Arvika. Åklagarmyndigheten utredde redan 2013 de märkliga barn förhör som hölls i Kevin-fallet. Åklagarmyndigheten kom fram till att det är olämpligt hålla långa förhör med barn utan juridiskt ombud och stöd personal som bevakar barnets hälsa närvarande.

Detta skrev åklagarmyndigheten i rättspm 2014:03, Länk : aklagare.se/dokument/rattspromemorior/

Inom åklagarmyndigheten är det alltså väl känt år 2013 att barn förhören i Kevin-fallet inte gått helt rätt till. När två journalister sänder en serie om sia granskningar i Tv våren 2017 börjar man fundera på om förhören med tv små barn gått rätt till. det visar sig att man troligen inte ens identifierat Kevins mördare.

Detta visste troligen åklagarmyndigheten redan 2013 men de nämner ingenting, hade två journalister inte grävt i detta hade det förblivit hemligt. Slutorden i denna granskning var att de hitta fler märkliga fall som de troligen återkommer med. Hittills har det varit tyst.

"Tjänsteutbytet"
Det står inga tvivel om att de flesta myndigheter upphört fungera. Lagar har ersatts med "tjänster", om du får tjänsten "ledarskapsutbildning" så skiter vi i dessa lagar.

"Tjänsteutbytet" är riskfritt för de tillsynsmyndigheter som ska övervaka att lagar följs sitter själva i klubbar för korruption, klubbarna drivs av advokatsamfundet och heter "Hilda" och "Ruben" och du hittar här tillsynsmyndigheterna JO, JK, DO, RÅ Justitieråd, Hovrättspresidenter, Advokater, Bankföreningen, ARN Rikspolischefen....en jävligt olämplig blandning kort och gott.

Det är inte konstigt våra system upphört fungera.

Det som förbluffar mig är de utsatta människorna. Deras vägran använda sin hjärna. Dessa utsatta människor förstår att något blivit fel i deras ärenden men fortsätter be myndigheterna fortsätta lura dem. Dessa människor ger ofta uttryck för sin besvikelse i hemliga forum på internet där de berättar fruktansvärda historier. De har bevis på oerhörda lagbrott och korruption men väljer att göra....

INGENTING.

De uppmanas av Advokater att vara "samarbetsvilliga", "dra inte upp lagbrott för då söker du konflikt". 

De som utsatts väljer att lyssna på de brottslingar som lurat dem flera gånger att inte agera, möjligen skriva några klagomål till samma myndighet som lurat dem.

Orsaken till advokaters och myndigheters råd är Rättegångsbalken 17 kap §3 :

"3 § Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet,som icke av part åberopats till grund för hans talan."

De bevis som aldrig lämnas in till en domstol eller myndighet behöver myndigheten inte bry sig om, det vill säga om du undanhåller bevis om vad som skett så behöver inte domstol, åklagare och myndighet göra ett skit åt de bedrägerier och lurendrejeri som pågår.Att hjälpa till dölja dessa bevis garanterar följande:
1. De som brutit regler blir inte avslöjade, de kan fortsätta sin brottsliga karriär.
2. Det utsatta barnet som lever i misär kommer fortsätta överleva i misär.
3. Svenska skattebetalare som betalar för att skydda barn blir lurade, deras pengar går till att plåga och mörda barn

Vem är den värsta brottslingen ?
Frågan är nu vem som är värst, myndighetspersonen som tjänade en hacka på att bryta några regler så att barn blir utsatta och till och med mördade eller personen som hjälper till dölja alla bevis om brottet utan att själv tjäna något på det ?


Att myndigheter luras är inget mysterium, olika tjänstemän har goda möjligheter tjäna pengar och karriär på att missköta sina uppdrag, att etiken inom svenska förvaltningar upphört visar hur stora krafter som är i rörelse, hur mycket pengar som finna över till mutor.


Att utsatta personer hjälper dessa brottslingar fortsätta plåga människor är det 

STORA MYSTERIET.


Tillbaka till spiken.
Om du misslyckas slå i en spik måste du analysera varför. Oftast är det din kroppshållning. För att hammaren ska pricka spiken måste den svingas i en planerad bana, för att få en planerad bana måste du stå stadigt och hålla axel - armbåge - hand - hammare i linje med spiken. Du måste koncentrera dig på spiken med din blick, det går inte plocka med telefonen och spika samtidigt. Samma sak när du ska såga. Sågen kommer klämma, svänga och såga snett om du inte för sågens handtag i en rak linje mellan axel-armbåge-hand. Om du står ostadigt och vingligt finns inte en chans sågen kommer föras rakt.Enkelt, eller hur ?

Om det du gör inte fungerar måste du sluta eller göra på ett annat sätt. Att fortsätta göra något som inte fungerar är tecknet på galenskap.


Samma sak med socialtjänster som luras, korrupta domstolar, ljugande åklagare. Om du analyserar läget, står stadigt och svingar hårt men bestämt slår du spiken i kistan, sågar av plankan de sitter på.


Dessa myndigheters absolut största skräck är att DU ska ORGANISERA dig med andra. Om DU berättar VAD DU VET så att alla som betalat skatt för ett fungerande system inser hur lurade de blivit kommer myndigheten upphöra existera.


Lyckligtvis fortsätter de flesta utsatta människor agera som galningar.
- Dessa människor vägrar organisera sig.
- De vägrar offentliggöra sin bevis för andra än de myndigheter som läser i deras "hemliga grupper".
- De vägrar offentliggöra sin berättelse och skyddar hellre brottslingarna än sina egna barn.

De vägrar använda sin hjärna och så länge dessa utsatta människor inte organiserar sig, inte offentliggör myndigheters lagbrott och avslöjar korruption kan jag bara garantera eländet kommer fortsätta.


Vad ska man göra ?
Organisera dig, gå ihop med andra. Lägg din prestige åt sidan och rädda ditt barn. Är det viktigare för dig framhäva din rätt än ditt barns rätt ? Du är säkert förträfflig men klara du inte samarbeta spelar det ingen roll hur duktig du är.


Se till Solidariteten, inte dig själv.


Sveriges första grundlag :Vänligen lyssna till Paul Rulkens TED-talk : "The prupose of thinking".
Själv lyssnar jag ofta till detta för att bli påmind vad det verkligen handlar om.

Länk : youtube.com/PaulRulkens-ThePurposeOfThinking 

LexNoxa 2017-12-25.