VÅLDTÄKTS LÖGNEN I SVERIGE, "RAPE-GATE SWEDEN"


SVERIGES REGERING MÖRKAR AKTIVT FAKTISKA FÖRHÅLLANDEN OM BROTTSLIGHETEN I SVERIGE !!!

Troligen stiger brottsligheten men vi VET INTE, vår Regering vägrar redovisa fakta.
Så länge FAKTA undanhålls kommer vi aldrig lyckas LÖSA PROBLEMET, att bygga vårt säkra samhälle på lögner blir omöjligt.


Ökande brottslighet.
I Sverige är upplopp och terror-attacker idag en REALITET, det var det inte för tio år sedan. Troligen har all brottslighet ökat, vi vet inte för vår Regering VÄGRAR redovisa detta. Vi har en Rikspolischef som ber allmänheten om hjälp för att klara sitt uppdrag.

Instabilitet hämmar utveckling.
Oavsett vem som begår brott måste vi arbeta för ett tryggt, säkert och stabilt samhälle för alla. Våra resurser ska användas till förbättring och utveckling, idag har vårt samhälle stagnerat. Otryggheten har ökat, vård-skola-omsorg har försämrats.

Vi TROR det är invandrare som begår fler brott, vi VET inte och detta är en dålig situation för alla, både offer som anklagade.

Vad vi med säkerhet vet är att Vår Regering gör allt för att HEMLIGHÅLLA fakta. 

Orsaken är politisk, de partier som agerat för invandring måste till varje pris undanhålla och förvränga fakta om den kriminalitet som KAN ha uppstått med ökad invandring.


Ökande Brottslighet.
Enligt Brotts förebyggande Rådet (BRÅ) ökar andel personer som utsatts för brott. 
Märkligt nog har myndigheten BRÅ bara gamla siffror, data är från 2015 och 2016.
Den gamla och bristfälliga data som finns ger en oroande bild, trenden är stigande.
Sexualbrott.
Det förekommer starka signaler att Sexualbrott ökar lavinartat men det är märkligt svårt sätta samman tydlig statistik. Den lilla data som finns tillgänglig hos BRÅ är oroande.

Trenden är stigande, 2015 hade ca 3% av Svenska medborgare utsatts för sexualbrott :

Nästan 60% av alla sexualbrott 2015 begås på Allmän plats : 

9% av alla unga kvinnor (16-24 år) utsattes för ett sexualbrott 2015 ! 
Hur många utsattes 2016 ? Hur ser det ut idag ?Nästan 70% av alla sexualbrott 2015 utfördes av en för offret okänd person :

År 2015 uppklarades endast 14% av alla våldtäkter, år 2016 endast 11%.

HÄR ÄR DET RIKTIGT OTÄCKA !!

STATISTIKEN OVAN BYGGER PÅ ENDAST 14% UPPKLARADE FALL 2015, 11% 2016 :


Antalet anmälda brott ökade 2016 :

Länk till BRÅ


Media rapportering.
I olika media rapporteras om ökade sexualbrott, Festivaler tvingas stänga, medborgare måste plötsligt använda ett helt nytt säkerhetstänk i vårt samhälle. Våra stora medier är påfallande otydliga i sin rapportering om de brott som begås och orsak.

- Kriminologen Jerzy Sernecki beskriver situationen i Metro 15 Januari 2016 : 

Är alla våldtäktsmän invandrare ?
– " Så är det självklart inte. Men invandrare som gärningspersoner är överrepresenterade bland de våldtäkter som klaras upp av polisen. Forskning om våldsbrott, där våldtäkt ingår, visar att huvudförklaringen är att det finns socioekonomiska skillnader mellan majoriteten svenskar och de med utländsk bakgrund. Vi vet att brottsoffer är mer benägna att anmäla brott begångna av invandrare och att polisen är mer benägna att utreda och rapportera misstänkta med utländsk bakgrund till åklagare. Att invandrare från vissa länder har en annan kvinnosyn kan påverka sexualbrott, men det finns för närvarande ingen forskning som visar ", säger kriminologen Jerzy Sernecki.
Länk till Metro


- Den 15 Januari 2017 framför Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) kravet om nya undersökningar med uppdaterad statistik från BRÅ :
”- Folk tror att inga svenskar begår brott”
Staffan Danielsson vill veta hur mycket vanligare det är att utrikesfödda begår brott – även om det går på tvärs med vad hans parti vill. – "Det gjordes rapporter 1996 och 2005. Nu har det gått elva år och vi har en migration som är på helt andra nivåer ", säger han.
Han menar att det är kontraproduktivt att inte ta fram en sådan rapport.
– " Folk tror att nästan inga svenskar begår brott, utan bara utlandsfödda. Så är det ju inte. Fakta sparkar, fakta behövs. Det är det enda jag är ute efter ".
Länk till SVT


- Justitieminister Morgan Johansson(S) svarar 16 Januari 2017 :
- " Blankt nej till att föra statistik över misstänktas ursprung "

Justitieministern verkar mycket nära ministerstyre av myndigheten BRÅ vilket inte är tillåtet i Sverige.
Länk till SVT nyheter ministern-blankt-nej
- Rikspolischefen.
Vår Rikspolischef Dan Eliasson vädjar till allmänheten om hjälp :
- " Hjälp oss "
Länk till Sveriges Radio, Dan Eliasson : -"Hjälp oss"Censur och Tankeförbud !
Regeringen föreslår till och med censur och tankeförbud av medier i Sverige 2017 : 
Nyheteridag.se : regeringen-vill-inskranka-tryckfrihetenEnsamkommande flyktingbarn ?
Efter tre månader har det visat sig att väldigt få av de "Flyktingbarn" som undersökts är barn enligt RMV. Preliminära siffror tyder på att av alla ensamkommande "flyktingbarn" kan så många som 82% vara 18 år eller äldre, alltså inga barn.

Länk RMVFörfattaren Stefan Torssell beskriver kärnfullt läget i Sverige :
De ljög för oss när de sa att invandringen skulle rädda framtidens pensioner.
De ljög när de sa att kommunerna tjänar på att ta emot flyktingar.
De ljög när de sa att flyktingarna var barn.
De ljög när de sa att nyanlända inte går att ålderstesta.
De ljög när de sa att de som kom till Sverige var välutbildade.
De ljög när de sa att det inte är några problem för Sverige att ta emot ännu fler.
De ljög när de sa att brottsligheten minskar.
De ljög när de sa att invandringen skulle rädda landsbygden.
De ljuger när de säger att de kan sätta invandrare i arbete.
De ljuger när de säger att det är bra för landet om man sänker lönerna.
De ljuger när de säger att de kan lösa den kris och splittring som Sverige befinner sig i.

Tro dem inte.

-De kommer att ljuga ännu mer.Vem skyddar Sveriges befolkning ?
Att invandrare begår mer brott är inte säkerställt, inte heller faktorerna bakom denna brottslighet. Det är exakt detta vi måste ta reda på. Om våra nytillkomna ska kunna integreras och bidra till vårt Svenska samhälle måste vi VETA VAD som fungerar och vad som INTE fungerar. När Sveriges regering fallerar sin uppgift har olika medier tvingats undersöka saken. Ofta benämns flera av dessa källor som "rasistiska" och här manar jag till logisk eftertanke, dessa medier försöker klarlägga fakta om vilken brottslighet som utövas. Fakta är siffror, Fakta är ALDRIG rasistisk. Fakta kan sammanställas rasistiskt och det är därför den bör utföras av en neutral myndighet med resurser.

När Sveriges regering fallerar har dessa medier gjort jobbet. Dessa medier har på egen hand sammanställt data för att försöka skapa en verklig bild av brottsligheten i Sverige. Kvaliteten på undersökningarna vet jag ingenting om men tecknen är oroande, allting tyder på att flykting grupper är överrepresenterade i brottslighet, precis som Kriminolog Jerzy Sernecki påstår. 

Vår Justitieminister har belagt myndigheten BRÅ med tankeförbud. Om ingen redovisar läget i Sverige idag så försöker olika medier göra jobbet och klarlägga den fakta vår Regering mörkar. Vad vi med säkerhet vet är att vår Regering gör allt för att HEMLIGHÅLLA fakta. 

Den enda rimliga slutsats är att en politisk mörkläggning pågår, förmodligen sopar man igen spåren av en misslyckad integration och politikerna gör allt för att överleva nästa val. Här måste finnas en kavalkad av minister styre, otillbörlig påverkan och korruption.


Reportern Bechir Rabani arbetar aktivt i Facebook-gruppen "White Girls Also Matter " för saken.
Länk till Bechir Rabani, WGM på Facebook.


Följande data har Johan P Jonasson sammanställt hos Avpixlat.info : 


Följande data kommer från www.gangrapesweden.se (Länk till gangrapesweden) :

Namnanalysen avser anmälda våldtäktsfall i tingsrätterna för 2016.
Alla fall mellan Nov 2015 och Feb 2017 är med för slumpmässiga tingsrätter (29 totalt).

Totalt antal våldtäktsmän: 566
Estimerat antal icke svenskar i våldtäktsfall: 295
Estimerat antal svenskar i våldtäktsfall: 271
Procent icke svenskar: 52 %
Om 20 % av Sveriges befolkning har icke svenska namn så har
tingsrätterna en överrepresentation med en FAKTOR 4.4


Straffpåföljd och lidande.

Sexuella övergrepp och Våldtäkter är brott jag anser värre än andra brott. Brott som stöld, snatteri, fortkörning, inbrott är brott där brottsling och offer sällan möts. En inbrottstjuv eller snattare som blir påkommen flyr troligen oftast från offret, förhoppningsvis skamsen.

DET SOM GÖR VÅLDTÄKT SÅ OBEHAGLIGT ÄR ATT FÖRÖVAREN PÅ NÄRA HÅLL SER OFFRET LIDA MEN FORTSÄTTER UPPENBARLIGEN UPPLEVA NJUTNING. 

Denna kategori av brottslingar finner jag EXTREMT obehagliga, jag anser denna typ av brottslingar mycket sjuka, personligen förordar jag fysisk amputation som straffpåföljd för dessa brott då detta är en egenskap jag helst ser avlägsnad ur människosläktet.

Även medhjälpare vid dessa brott bör få mycket hård straffpåföljd, en medhjälpare vid våldtäkt bör vara mycket medveten om offrets lidande men underlåter ingripa.

I detta perspektiv har ett flertal domar i Svenskt rättssystem tett sig mycket märkliga : 

http://www.dt.se/blaljus/brott/hovratten-friar-tre-man-fran-grov-valdtakt
https://www.svd.se/sju-domda-for-gruppvaldtakt
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/valdtaktsutredning-laggs-ned-pa-gotland


Sveriges Regering har misslyckats sitt uppdrag skydda Sveriges medborgare.

Regeringens representanter ljuger och mörklägger fakta, vi har en Regering som använder politisk styrning av rättsapparat och poliskår. Amatörer styr myndigheters arbete istället för att låta proffs själva styra sitt arbete för tryggare samhälle med bästa effektivitet och resultat. RÄTT INSATSER måste sättas in där insatser behövs, låt experterna göra jobbet utan politiskt inflytande.LexNoxa 2017-07-06.     

LexNoxa ansvarar EJ för kommentarer. Modereras i mån av tid.