Var slutar Korruptionen i Blekinge Tingsrätt ? Del 2, Påhittade beslut.

Var slutar Korruptionen i Blekinge Tingsrätt ? Del 2, Påhittade beslut.

I vår kartläggning av vad som verkar vara omfattande korruption i Blekinge Tingsrätt redovisar vi idag ett mycket märkligt beslut :

Lagmannen "Pia" beslutar följande i en vårdnadstvist :

Vad är det som är så konstigt här då ? 

För det första, Lagman "Pia" ? Pia vem då ? Pakistanian International Airlines ? 

VEM har fattat detta slutliga beslut ?

För det andra, frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn får endast beslutas av Domstol TILLSAMMANS med Socialnämnd : 

Så här står det i Föräldrabalken 6 kapitlet, §6, Barns vårdnad :FB 6:14a, Barns boende :FB 6:15a, Barns Umgänge :

( Länk till föräldrabalken ) Föräldrar får alltså träffa avtal men avtalen är ej giltiga förrän socialnämnd OCH Domstol BESLUTAT i frågan.

Rättegångsbalken 17 kap §6 definierar att parter får komma överens :Rättegångsbalken 17 kap §7 definierar hur beslut ska avfattas :


Jag upprepar vad Lagman "Pia" beslutade i detta mål :


Som ni ser saknas en hel del information i Lagman "Pia" beslut jämfört med vad Rättegångsbalken kräver. Det vore ytterst märkligt om ingen av ombuden begär förlikningen stadfäst enligt Rb 17:6 genom dom när de ändå sitter i Tingsrätten, avtalet är ogiltigt om det inte godkänns i Tingsrätt OCH socialnämnd.

I ett beslut skall tydligt framgå vad frågan gäller, vad parterna önskar, vad lagen säger och hur Domaren resonerat i sitt beslut. Denna information bör redovisas så alla kan se, förstå och acceptera en Dom. Våra Domare ska vara våra klokaste människor och för att vårt förtroende för lag och rättvisa ska upprätthållas måste vi förstå besluten. 

I detta fallet är vårdnadstvisten sannolikt ej avgjord då varken Socialnämnd eller Tingsrätt beslutat avtalets giltighet enligt föräldrabalken. Tingsrätten nämner endast att en överenskommelse gjorts och refererar denna överenskommelse som aktbilaga. Målet avskrevs.

Anledningen att Blekinge Tingsrätt i detta fallet troligen vill mörka och undanhålla information är det sätt "avtalet" gjordes upp på. 

Så här ser avtalet ut som refereras i ovan beslut. "Avtalet" gjordes upp av Advokat Karin Åkesson Renholm (ombud för Svarande) och Jur.Kand. Margaretha Lewenhagen (ombud för Kärande). 

Som ni ser på datumen görs detta "avtal" under pågående Domstolsförhandling !! 

"Avtalet" är tidsbegränsat till 30 juni 2014 !!


Avtalet mellan föräldrarna:Vad hände här ?

Den "Svarande" föräldern höll på att vinna målet. Vårdnadsutredningen som inte gjorts av Karlskrona Socialförvaltning var sanningsenlig och baserad på fakta, "Svarande" föräldern är den lämpligaste vårdnadshavaren och boendeföräldern. Vårdnadsutredningen är gjord på annan ort, utredningen är därmed helt utom räckhåll för korruptionen inom Karlskrona Socialförvaltning och kan inte förfalskas.

Den "Kärande" föräldern som är en känd profil i Karlskrona anlitade Margaretha Lewenhagen som ombud, samma Lewenhagen som i JO-beslut 6446-2016 erhöll kritik från JustitieOmbudsmannen för sina tveksamma metoder. När denna vårdnadstvist nu gled dem ur händerna blev de tvungna hitta på något kreativt för att inte förlora helt.

Den "Svarande" föräldern som höll på att vinna vårdnadstvisten övertalas under lunchuppehållet att göra en tidsbegränsad överenskommelse om umgänget. Föräldern var tveksam men efter att ha blivit utskälld i 30 minuter av sitt ombud Advokat Karin Åkesson Renholm gick föräldern till slut med på överenskommelsen.

Avtalet är tidsbegränsat, avtalet dateras 2013-02-14 och gäller fram till 2014-06-30, ändå fastslår Lagman "Pia" detta avtal för barnets framtid. Avtalets delar refereras inte någonstans i beslutet, inga detaljer eller motiveringar ur avtalet benämns i beslutet utan det nämns bara kort att målet avskrivs eftersom parterna gjort en överenskommelse.   

Det ser ut som om en förälder som höll på att vinna vårdnadstvisten om sitt barn lurades av sitt egna ombud, Advokat Karin Åkesson Renholm, Jur.Kand. Margaretha Lewenhagen och Lagman "Pia". Föräldern lurades att ge upp den vårdnadstvist som föräldern höll på att vinna och lurades till att skriva en tidsbegränsad överenskommelse för barnet som Blekinge Tingsrätt på ett ytterst tveksamt sätt sedan fastslår för all framtid.

Jur.Kand. Margaretha Lewenhagen är numer rådman i Blekinge Tingsrätt.

Lagtekniskt kan det vara så att denna vårdnadstvist fortfarande inte är beslutad och avgjord och bör i så fall vara Sveriges nuvarande längsta pågående vårdnadstvist.

Även om detta utspelades 2013 är det ytterligare en variant av Blekinge Tingsrätts Modus Operandi.

Fler delar om Blekinge Tingsrätt följer.

LexNoxa 2017-05-25.