Var slutar korruptionen i Blekinge Tingsrätt ? Del 3, Lagman Dan Sjåstad vet bäst.


I vår långa artikelserie om Blekinge Tingsrätt uppmärksammar vi idag Lagmannen Dan Sjåstads genuina expertis inom Svensk juridik. Lagman Dan Sjåstad vet bäst, han är så pass kunnig att han helt kan ignorera Svensk Riksdags Justitie Ombudsmannens (JO) beslut och riktlinjer.

- Bakgrund :

I en vårdnadstvist vid Blekinge Tingsrätt förekommer en vårdnadsutredning gjord av ett privat bolag. Hela hanteringen av vårdnadsutredningen följer till punkt och pricka JO-beslut 2598-2000, det vill säga utredare OCH uppdragsgivare BRYTER mot VARJE punkt i JO-beslut 2598-2000.


- JO-beslut 2598-2000 :
 

- Vad gör utredare i en utredning ?
- Vilka regler gäller för en utredning ?
- Straffansvar :


JO-beslut 2598-2000 är lite ovanligt då JO faktiskt utvecklar straffansvaret i dessa fall, detta blir således en klockren manual för en åklagare...
Då föräldern upptäckte att vårdnadsutredarna till exempel helt saknade kontrakt för sitt uppdrag polisanmäldes utredarna bland annat för att ha hanterat sekretessbelagda uppgifter om barn utan tillåtelse. Trots att utredarna stod under polisanmälan och förundersökning fullföljde utredarna uppdraget och lämnade in utredningen till domstol. Hela vårdnadsutredningen synes vara en kavalkad av olika brott som delikatess-jäv, partiskhet då utredarna ville hämnas på föräldern för polisanmälan, brott mot sekretessregler, handläggning, dokumentation osv. 

- JO-beslut 48-2013 :

Ovanpå detta är utredningen bristfällig då den i allt stämmer med JO-beslut 48-2013.

En så här bristfällig vårdnadsutredning blir ju ett högst tveksamt dokument. Bör barns framtid baseras på så dåligt underlag ? 

- Yrkande avvisa bevisuppgift :

Lagman Dan Sjåstad erhåller den 26 April 2017 yrkande att vårdnadsutredningen ska avvisas som bevisuppgift då flera brott troligen ligger bakom tillkomsten av utredningen samt att själva utredningen i sig är oerhört bristfällig. Lagmannen erhåller även kopior av JO-beslut 2598-2000 och 48-2013 som stöd för sin bedömning. Även om fri bevisprövning råder i Sverige är omständigheterna här så extrema att inga Rättsärenden bör baseras på en så tveksam handling. Vårdnadsutredningen bör förkastas helt.


- Lagman Dan Sjåstad vet bäst :

Eftersom Lagman Dan Sjåstad anser han kan Svensk juridik bättre än Justite Ombudsmannen väljer Dan Sjåstad att lämna JO-besluten och yrkandet om att förkasta hela vårdnadsutredningen helt utan avseende. Ingen från Blekinge Tingsrätt besvarar detta yrkandet utan beslutar ärendet utrett och klart för huvudförhandling, nu beslutas ett datum för Huvudförhandling i målet. Med andra ord, detta yrkande med tydlig bevisning ignoreras totalt av Blekinge Tingsrätt.


Det är lite konstigt för i Svensk lagstiftning finns regler för hur ett mål i en rätt ska hanteras.

- Domstolars utredningsplikt i vårdnadstvister, Föräldrabalken 6 kapitlet, §19 :


- Förberedelse av rättegångsärenden, Rättegångsbalken 42 kapitlet, §8, andra stycket :- Svensk grundlag, Regeringsformen, 1 kapitel, Statsskickets grunder, §9 :- Min teori :
Blekinge Tingsrätt har fått betalt utföra ett uppdrag och det ska nu utföras oavsett lagstiftning.

För Blekinge Tingsrätt är detta ärende klart, en uppenbart korrupt utredning har fabricerats och Blekinge Tingsrätten har de dokument som krävs för att ta ifrån två barn deras skötsamma och ostraffade pappa. Barnen uttrycker ofta att de vill bo och träffa sin pappa, barnen gråter sig ofta till sömns hos mamman när mamman vägrar barnen träffa sin pappa. 

Detta står i utredningar hos Socialtjänst men allt måste mörkas och tystas. Här ignorerar man fullständigt barnens vilja och hälsa. 

Som i många andra ärenden om barn är Socialtjänsten barns största hot mot deras hälsa och vällevnad. 

Att Blekinge Tingsrätt erhåller odiskutabel bevisning för att vårdnadsutredningen synes vara ett korrupt beställningsjobb OCH tydliga riktlinjer av Riksdagens Justitie Ombudsman för bedömning av ärendet ignoreras totalt. Då utredarna dessutom visat extrem inkompetens i Svensk lagstiftning bör vårdnadsutredningen på sin höjd användas vid toalett bestyr.

Desperationen inom Blekinge Tingsrätt stiger, alla lagkrav och regler knuffas nu åt sidan för att tillmötesgå beställaren. Blekinge Tingsrätt har själva försökt fabricera bevis i detta ärende åt Advokat Carolina Sandekjer : LexNoxa, JO-beslut 6446-2016.


LexNoxa 2017-06-01.