Var slutar korruptionen i Blekinge Tingsrätt ? Del 4, Lagmannen levererar.


Idag redovisar vi hur Blekinge Tingsrätt förmodligen förfalskar bevis och argument åt en part i en vårdnadstvist. Åter igen ett exempel på ett uppenbart intimt samarbete mellan Advokat Carolina Sandekjer och Lagman Dan Sjåstad för att plocka bort en förälder ur barnens liv.

Var ? När ? Hur ?
I Blekinge Tingsrätt hålls muntlig förberedelse i en vårdnadstvist 2016-12-07.

Rådmannen Krister Maxedius kallas in från domar-poolen. Vilka instruktioner Rådman Maxedius erhöll av Lagman Dan Sjåstad vet vi inte men resultatet blev tydligt :

Pappans SAMTLIGA yrkanden avslogs.

Mammans SAMTLIGA yrkanden bifölls.

Den överenskommelse parterna träffar protokollförs INTE för den går emot mammans ursprungliga yrkande.

Överenskommelsen :
Den överenskommelse parterna träffar i Blekinge Tingsrätt ignoreras totalt i rättens beslut och protokoll. Vid förhandlingen kommer parterna överens om att barnen ska vara hos pappan varannan helg, Torsdag till Måndag.

Pappan spelade in hela förhandlingen så vi vet EXAKT vad som hände.

- Vad säger LAGEN om protokoll ?
För sammanträden och protokoll från dessa möten i domstol gäller följande lagar :

- Domstolsverkets handbok, genomförande av sammanträde :


- Lagen om domstolsärenden, §21 :


- Rättegångsbalken, 6 kapitel, §3 :Vid ett sammanträde ska alltså yrkanden OCH medgivanden noteras, ändå "missar" man notera överenskommelsen som träffas mellan parterna ? Hur är det möjligt ?

-Vad säger lagen om beslut ?

-Lagen om Domstolsärenden, §27 :


...och så vidare, jag tänker inte tjata, det finns MÅNGA paragrafer som styr att ett mål ej får avgöras godtyckligt, beslut ska grundas på vad som framkommit i ärendet.


-Beslutet :
Rådman Krister Maxedius beslutar att barnen ska vara hos pappan fredag kväll till söndag kväll ? Rådmannen tar alltså ett beslut som är i STRID med vad parterna kommit överens om ? Hur är det möjligt ? Vet Rådmannen bättre än föräldrarna själva ?

Så här svarar Rådman Maxedius efteråt :Krister Maxedius :-"Att parterna enats om att i visst avseende frångå Tingsrättens beslut, framgick inte med önskad tydlighet"


-Aha, parterna var kanske lite otydliga ?

Vi kollar pappans ljudupptagning :

00:20:18 :
Carolina Sandekjer :  -"så tänker vi oss att vi går med på Torsdag till Måndag fram till dess att vi ska pröva detta vid en huvudförhandling "

00:22:20 :
Carolina Sandekjer :  -"men med det sagt så går vi med på Torsdag till Måndag men det ska vara kvar på ojämna veckor" 

00:23:40 :

Carolina Sandekjer :  -"Torsdag till Måndag medges men det ska fortsätta på ojämna veckor".


Advokat Carolina Sandekjer bekräftar överenskommelsen Torsdag till Måndag TRE gånger under mötet.

TRE upprepningar är väl inte otydligt ?

Lagen är solklar, i flera lagskrifter framgår TYDLIGT att yrkanden och medgivanden ska protokollföras.

Ingenstans i någon lag står någonting hur MÅNGA GÅNGER något ska upprepas för att "framgå med önskvärd tydlighet". 

Varför gör man så här på Blekinge Tingsrätt ?
Avsikten är troligen att bjuda Advokat Sandekjer på bevis och argument. Så här skriver Sandekjer i bevisuppgiften inför huvudförhandlingen i vårdnadstvisten :


Det är synd om denna mamman som sannolikt misshandlat sina barn, bedragit pappan och stulit pengar av pappan. Blekinge Tingsrätt verkar vilja hjälpa denna mamma med bevisning och argumentation. 

Hon får hjälp av Tingsrätten att framstå som lite bättre.

För Blekinge Tingsrätt verkar helt andra lagar än Svensk lagstiftning gälla.

Krister Maxedius : 
"- Det är rätten som bestämmer vad som ska tas med och inte tas med i ett protokoll". 

"- Att parterna hade enats...framgick inte med önskad tydlighet"


- Vad säger chefen för Blekinge Tingsrätt, Lagman Dan Sjåstad, om detta ?  

Ingenting, Dan Sjåstad är fullt insatt i ärendet. Här är hela mejlet från Krister Maxedius. Kolla adresslistan.Sammanfattning:

1. Svensk lagstiftning är mycket tydlig vad som SKA protokollföras.
2. Parters medgivanden ska protokollföras.
3. Medgivanden och argument har ej krav på upprepning för "önskvärd tydlighet".
4. Ingen Tingsrätt bestämmer själv vad som ska protokollföras.
5. Parters överenskommelser ska inkluderas i en domstols beslut, inte negligeras.


LexNoxa 2017-06-06.