Var slutar korruptionen i Blekinge Tingsrätt ? Del 5 : Desperata åtgärder.

Publiceringar här på LexNoxa med offentliggörande av trolig omfattande korruption och brottslighet vid Blekinge Tingsrätt har lett till flera desperata åtgärder. Dessa åtgärder är sannolikt högst olagliga enligt den Rättegångsbalk en domstol SKA följa.

En desperat åtgärd var att sätta ut ett mål till huvudförhandling för att hindra att fler frågor ställs till Tingsrätten och mer bevisning MOT Lagmannens sponsor lämnas in. Den bevisning som lämnades in var så graverande att Lagmannen blev tvungen hemlighålla och ignorera bevisningen då den var förödande för beställaren.


- Lagrum :
Innan ett tvistemål kan avgöras i en "Huvudförhandling" (HUF) i Svensk domstol måste "målet" först förberedas. Under förberedelsen ger parterna in bevis och argument för sin sak, eventuella utredningar beställs. Korta muntliga förhandlingar kan hållas, så kallade "Muntlig Förberedelse" (MUF). 

Syftet med "förberedelse" är att klarlägga "tvisten". Så här står det i Rättegångsbalken :

RättegångsBalken 42 kapitel §6 :


RättegångsBalken 42 kapitel §8 :I en vårdnadstvist har domstolen "utredningsplikt", i Föräldrabalken står följande :

Föräldrabalken 6 kapitel, §19 :


- Vad är problemet ?

Problemet är att målet är inte förberett, frågorna är inte "tillbörligt utredda". Socialnämnden har heller inte lämnat de upplysningar de har. Karlskrona Socialnämnd vet att Karlskrona Socialtjänst förfalskar utredningar till Blekinge Tingsrätt, detta har LexNoxa bevisat i flera epost under Januari och Februari 2017 till Lagmannen och Socialnämndens ordförande. Denna epost kommer redovisas men vi sparar den just nu till en artikelserie om Socialnämndens ordförande och medbrottslingar i socialnämnden (S och C).

Förfalskning av dokument till en domstol är en brottslig handling, bevisförvanskning kan ge fängelse upp till två år enligt Brottsbalken, mened likaså. Det skojiga är att Lagmannen är fullt insatt i saken och kan faktiskt vara medbrottsling då alltihop mörkats.

Stor otur att LexNoxa har bevisen... 

- Vårdnadsutredningen :

I detta målet avslutas Vårdnadsutredningen med följande mening :

Vårdnadsutredarna har alltså ej aktuell information för att uttala sig hur barnen bör få träffa sin pappa. Pappan polisanmälde utredarna för olika troliga förseelser. Utredarna bedömde då att pappan är lite tokig som anser att en Socialtjänst kan göra fel. 

Om pappan är tokig måste det undersökas i en utredning, en SoL 11:1 utredning.

- Nästa utredning, SoL11:1-utredningen :

Utredarna av SoL 11:1 utredningen vill inte alls delta i korruptionen, de skriver så här :


Utredarna av SoL11:1 utredningen anser att deras utredning EJ kan användas som underlag i Tingsrätten för bedömning om barnen ska få träffa sin pappa. 

Dessutom blir det problem, utredarna i SoL11:1 utredningen anser att både mamman och PAPPAN är goda föräldrar och ingen insats eller vidare utredning behövs :


- Vad VET Blekinge Tingsrätt nu ?

Det enda som är klart i detta målet är att saken inte är utredd. Utredningarna ger HELT motstridiga uppgifter. Vårdnadsutredarna anser pappan "framstår som god förälder" men eftersom pappan polisanmälde utredarna för att utredarna ej hade något kontrakt för att göra utredningar så måste pappan vara lite tokig. Utredarna som troligen bryter mot sekretessbestämmelser, Förvaltningslagen, Kommunallagen och Brottsbalken anses av Lagman Dan Sjåstad ytterst trovärdiga, vårdnadsutredningen måste till varje pris behållas i målet som fullvärdig bevisuppgift, ytterligare utredning, upplysningar, frågor och yrkanden kommer kullkasta hela vårdnadsutredningen.

Utredarna i SoL11:1 utredningen skriver vad de anser rätt, de vill inte delta i någon korruption eller förfalskning. 

Läget är desperat för Advokat Carolina Sandekjer. 

- Desperat läge kräver desperata insatser.

När pappan nu börjar ställa frågor kring utredningen huruvida Blekinge Tingsrätt uppfyllt sin utredningsplikt enligt FöräldraBalken 6:19 blir läget desperat, den beställda korrupta vårdnadsutredningen som kostat mycket pengar måste skyddas, man kan ej riskera den förfalskade utredningen blir ifrågasatt på uppenbara grunder. 

Än värre, alla inblandade SKA enligt lag vidta ytterligare utredning om saken inte är "tillbörligt utredd". Socialnämnden är SKYLDIG lämna uppgifter som är av BETYDELSE för frågans bedömning, Socialnämnden VET ju att bevis förvanskas.

- Panik !!!

Ytterligare frågor och inlagor från pappan MÅSTE stoppas. Tingsrätten sätter plötsligt ut målet till Huvudförhandling trots att målet är långtifrån förberett. I samma veva ignoreras flera skriftliga frågeställningar, yrkanden och en JÄVSINLAGAEn desperat Tingsrätt levererar.

Mer om detta i nästa artikel. 

LexNoxa 2017-06-08.