Veckans Rättshaverist, vecka 1, 2018, Ralf "Bullshit" Larsson.

Veckans Rättshaverist, vecka 1, 2018, Ralf "Bullshit" Larsson.

Länk sydsvenskan :https://www.sydsvenskan.se/2010-08-23/detta-ar-ren-bullshit


Vem KAN vara rättshaverist ?

"Rättshaverist" är ett av svenska myndigheters favoritord. Ordet rättshaverist används för medborgare som ihärdigt protesterar mot fel begångna av myndigheter.

Ett rättshaveri betyder att en verksamhet saboteras till att inte utföra sin uppgift, en organisation eller myndighet som plötsligt agerar fel eller fattar felaktiga beslut på grund av påverkan som förvanskning av viktiga uppgifter, påverkan av arbetssätt, undanhållande av fakta etc. 

Hur ska en utomstående person kunna påverka agerande, arbetsgång och beslut inom en verksamhet ? Hur ska en utomstående person kunna ändra viktiga uppgifter inför ett beslut ? Hur ska en utomstående person kunna radera fakta i ett ärende inom en myndighet ?

För att kunna sabotera en verksamhet krävs god insyn i rutiner och arbetssätt för att kunna påverka organisationen till ett haveri. En terrorist skulle möjligen kunna vara rättshaverist genom att bomb-hota en verksamhet men då pratar vi om något helt annat, terror.

Endast en person anställd i en verksamhet kan vara rättshaverist, endast en person med god insyn i verksamheten kan påverka beslut, uppgifter fakta och data.

En medborgare som påtalar fel inom myndigheten kan aldrig vara rättshaverist, det är omöjligt. Denna person kan endast vara en rätts-aktivist, personen vill att rätt ska vara rätt, lagen ska följas och agerar ihärdigt för detta.

I sverige har vi många rättshaverister. De samlas inom kommunala förvaltningar och statliga myndigheter. Det är personer som har som yrke att följa lag men som genom mutor, politisk övertygelse, karriär etc väljer att bryta mot lagar och missköta sin uppgift. Ju högre tjänst i en förvaltning, desto smutisgare lögnare, det är ofta en chef som fattar de stora besluten och här förekommer i stort sett alltid smutsig korruption, lögner och förvanskning. Att inte delta i korruptionen havererar en karriär totalt.

Ralf "Bullshit" Larsson är idag Hovrättspresident, chef, i Västra Götalands Hovrätt. 

I sverige har vi grundlagar att alla medborgare i sverige ska få en rättvis prövning. Diskriminering utifrån ras, ställning, kön, religion, politisk övertygelse osv är förbjudet men i strid med svensk grundlag får inte svenska män få en rättvis prövning, svenska män ska avsiktligt diskrimineras genom lögner och bedrägeri.

Den ideella organisationen "minpappa.nu" som sammanställde domslut från vårdnadstvister i sverige bevisade i sin rapport "Lund, staden där barnen förlorar sina pappor" att pappor diskrimineras på grund av kön.
Av 804 domslut beslutades ensam vårdnad i mer än hälften av domsluten. Av dessa beslutades 322 domar till mammans fördel och 100 till pappans fördel. 76% av domsluten till mammans fördel exkluderade pappan.

76% av Lunds pappor ansågs alltså så pass olämpliga att dessa pappor över huvudtaget inte bör få bestämma över sina egna barn utan måste fråntas all rätt till sitt egna barn, endast "rätten" att ensam försörja barnet genom underhållsstöd kvarstår.

Den 23 Augusti 2010 påstår Ralf "Bullshit" Larsson att denna rapport är "bullshit", skitsnack.

Ralf "Bullshit" Larsson påstår att organisationen minpappa.nu ljuger i sin rapport och att verkligheten är helt annan.

Intressant nog vägrar Domstolsverket redovisa statistik för vårdnadstvister.

Dessutom vägrar fler och fler domstolar sända ut domslut från vårdnadstvister, dessa domslut blir plötsligt hemliga eller belagda med en kostnad. Att det inte går sammanställa domslut ur vårdnadstvister är konstigt. Enligt svensk grundlag ska alla beslut i svenska domstolar vara offentliga, detta för att medborgarna ska kunna lita på att domstolar dömer rätt.

Hos myndigheten BRÅ går att hitta ALL data om domslut och straffpåföljd i brottmål. Data som straffpåföljd per brott i fängelsetid etc kan enkelt sammanställas :


Länk BRÅ : https://bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/kriminalvard.html

Ännu mer detaljerad statistik om straffpåföljd, brottslingar etc kan laddas ner från BRÅ's databaser i ovan länk.

Det är ett märkligt faktum att samma domstolar som dömer i brottmål inte ens klarar redovisa till vem deras beslut tillfaller i vårdnadstvister. För brottmål lyckas de sammanställa precis all data, i vårdnadstvister inget.

Går det se någon annanstans ? Vad blir följden av domsluten ? Var bor barnen ? 

Det vet Statistiska Central Byrån, SCB, som sammanställer data om sveriges befolkning. Hur många bor i Halmstad ? Sundsvall ? Hur många flerfamiljshushåll finns det i Arjeplog ?

Hos SCB kan vi se hur många barn som bor hos ensamstående mamma respektive pappa, tex här :  http://www.statistikdatabasen.scb.se/LE0102B/LE0102T18/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299


Jag har sammanställt denna data åt dig så du slipper rota i tabellerna.

Vi börjar med Lund där Ralf "Bullshit" Larsson var chef för Lunds tingsrätt vid tiden för sitt uttalande. Merparten av sveriges barn bor med båda sina biologiska föräldrar, men av de barn som inte får bo med båda sina föräldrar bor flest hos mamman, det ser ut vara runt 75% som det stod i "bullshit"-rapporten från minpappa.nu :


Organisationen minpappa.nu redovisade fördelningen 76% domslut ensam vårdnad till mammor och 24% ensam vårdnad till pappor för tiden 2007-2009. Som ni ser i ovan diagram består dessa siffror för tiden 2014-2016. Om Ralf "Bullshit" Larsson hade för avsikt rätta till den diskriminering som Ralf "Bullshit" Larsson påstod inte fanns i Lunds tingsrätt så misslyckades han kapitalt.

Ralf "Bullshit" Larsson synes vara en duktig rättshaverist, han belönas 2014 med en chefstjänst för Göteborgs Tingsrätt 2014 och sedan 2015 är han chef för Hovrätten Västra götaland. Ralf "Bullshit" Larsson har haft gott om tid arbeta för jämställdhet men verkar misslyckas hela tiden. Så här ser det ut i Västra götaland :
Som ni ser i ovan diagram från SCB bor i Västra Götaland mer än 80% av barn hos ensam mamma eller ensam mamma med styvförälder.

Jämfört med resten av sverige ligger Västra Götaland klart sämre i jämställdhet :

- Hur kunde Ralf "Bullshit" Larssons jämställdhetsarbete fallera så kapitalt ? 

Ralf "Bullshit" Larsson hade ju tillgång till bättre statistik än minpappa.nu och påstod att rapporten var osann. Ralf "Bullshit" Larsson redovisade aldrig sin statistik som var bättre. Om Ralf "Bullshit" Larsson nu har tillgång till så kvalitativ data som han vägrade redovisa hur kommer det sig att Västra Götaland ligger under riksgenomsnittet i jämställdhet ?

Är det för att Ralf "Bullshit" Larsson inte bara är rättshaverist utan också Femi-Nazist ? Dvs som medlem i Advokatsamfundets feminist organisation Ruben ska Ralf "Bullshit" Larsson verka för Feminism ? 


https://www.advokatsamfundet.se/hilda/Projekt/Ruben/Rubens-medlemmar/


Låt oss granska Feminism. Feminism var från början en rörelse som arbetade mot klass-skillnad och orättvisa, kvinnor hade sämre villkor och lön. 

Diskriminering pga kön är förbjudet i sverige och det är helt rätt, varför ska två olika personer ha olika lön för samma arbete ? Jag stödjer helt och fullt jämlikhet och rättvisa men någonstans har feminismen slagit över från att arbeta FÖR kvinnor till att istället enbart agera MOT män, från feminism till ren Femi-Nazism. 

#MeToo rörelsen i höstas handlade väldigt lite om de överfallsvåldtäkter som verkar öka i sverige, istället för kvinnors trygghet och säkerhet siktade #MeToo in sig på gubbar i maktposition, bland annat gjordes mycket lösa anklagelser om händelser i en badtunna som konkret inte verkar ha varit ett brott.

Samtidigt har överfallsvåldtäkter av okända gärningsmän exploderat i samhället och vi har stadsdelar där kvinnor inte längre vågar vistas ensamma.

Femi-Nazismen har nu börjat påstå att dessa överfallsvåldtäkter sker i nära relationer av kända gärningsmän, detta är fullständig lögn som är lätt motbevisa :

http://www.lexnoxa.com/p/metoo-kampanjens-morklaggning.html
http://www.lexnoxa.com/p/valdtakts-lognen-i-sverige-rape-gate.html

Det råder inga tvivel i statistiken om vad som pågår. Det märkliga är att den regering som ska skydda sina medborgare gör tvärtom, de har beslutat en total mörkläggning av denna statistik så att polisen inte kan sätta in resurser mot denna brottslighet. Regeringens agerande är extremt rasistiskt, i vår allmänna debatt utmålas ALLA nyanlända som brottslingar vilket är orimligt men de som är skötsamma får inte en chans rentvå sig, de ska klumpas samman med de som ej följer regler :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-blankt-nej-till-att-fora-statistik-over-misstanktas-ursprung

Femi-Nazismens mantra är att pappor i sverige inte ska träffa sina barn för pappor slår barn och kvinnor. Detta är ytterligare en lögn motbevisad av BRÅ rapport 2014:8 som redovisar att våld i nära relationer utövas lika mycket av båda könen :

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2014-05-09-brott-i-nara-relationer.html

Mäns våld är grövre och det beror på att män är fysiskt starkare. Enligt utländska forskningsrapporter slår kvinnor först och det är nog svårt inte bli arg för den person som utsätts för våld.

Ytterligare en svensk studie vid Göteborgs universitet visar liknande data :

https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//man-mer-utsatta-for-vald-i-relationen-an-kvinnor.cid1185940

Våld utövas av personlighetstyper, inte könstyper. Våldtäkter är en annan sak, 70% av alla våldtäkter i sverige 2015 utfördes av en okänd våldtäktsman och utelämnas här då jag utgår från att pappan är känd i en vårdnadstvist, privata utredningar visar att överfallsvåldtäkter av okänd gärningsman kan vara 95% år 2017. 

Trots denna tydliga statistik ska rättshaverister inom svenskt rättsväsende fortsätta ljuga och manipulera, svenska barn ska med lögner och bedrägeri fråntas sin ena förälder för det har nuvarande modetrend, Femi-Nazism bestämt.

Femi-nazismen vet bättre än barnen vad barnen vill och till sin hjälp har man skapat intressanta verktyg, tex FREDA-utredningar där ett hot om våld utreds, det märkliga är att den som anklagas aldrig får se denna utredning för den är hemlig. Hos skatteverket kan en mamma lätt gråta sig till en sekretessmarkering mot pappan. Utan bevis kan skatteverket besluta att barnet ska bo på en adress hemlig för pappan. Utan ett enda bevis, vittne eller ens rätt för den som anklagats få yttra sig har skatteverket enkelt upphävt den möjlighet som barnet får träffa sin pappa enligt beslut i domstol. "Rättssäkerhet" gäller bara för feminister.

SCB har ytterligare en intressant statistik, Antal vårdnadshavare med boende barn :


Det synes som om organisationen minpappa.nu kan ha varit snälla i sin bedömning om 76% vårdnad till mammor, 24% vårdnad pappor. Enligt SCB har mammor ensam vårdnad till 90% om de barn som inte får bo hos sina biologiska föräldrar.

Varför ?

Det blir ganska tydligt varför Domstolsverket inte "klarar" redovisa statisktk från vårdnadstvister.


Så Ralf "Bullshit" Larsson, följer du svensk grundlag eller är du en rättshaverist ?


Så här lyder svensk grundlag, Regeringsformen, kap 1, Statsskickets grunder :

"2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person".

"9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."


LexNoxa 2018-01-07.