Veckans rättshaverist, vecka 2, IVO - Mördarnas hantlangare.

Veckans Rättshaverist, IVO, mördarnas hantlangare.

Generaldirektör IVO Gunilla Hult-Backlund.
Inspektionen för Vård och Omsorg har i uppdrag se till att svensk omsorg är säker.

Så står det på pappret men det är inte sant. 

Den verkliga avsikten med IVO är att med lögner, bedrägerier och bestickning tysta och mörka brottslighet, genom IVO ska svenskar få klaga och gnälla om brister i sjukvård utan att någon myndighet ska behöva göra någonting.

De områden som IVO inspekterar har oerhört inflytande på våra liv, vård och omsorg är basen i vårt samhälle, det är huvudorsaken till att vi betalar skatt, om vi skadar oss eller blir sjuka behöver vi den vård vi betalat för. Allt för ofta brister idag vårdinsatser för att det ska sparas pengar. Sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden är konstant underbemannade, så pass underbemannade att livshotande situationer uppstår. 

En person utsatt för felaktig vård kan få permanenta skador för resten av livet, några har förlorat livet pga bristfällig vård. 
- Varför underbemanna en verksamhet med avsikt ? - Varför ha en verksamhet som med avsikt saboteras ? Kanske är det bättre stoppa verksamheten helt än att lura vårdtagare att en verksamhet fungerar som man vet inte fungerar för man har själv saboterat den med kostnadsbesparingar ?

Dessa kostnadsbesparingar har nu motiverat att använda hyrläkare. Hyrläkare är ALLTID dubbelt så dyrt än ordinarie anställd personal men vår lögnaktiga samhällsdebatt lyckas alltid dribbla bort nytta med nöje. Nöjet här är att företag gör god vinst på att hyra ut läkare till vården. Personal uthyrning KAN ALDRIG bli billigare, hur ska det kunna bli billigare att betala vinst till bemanningsföretaget, bemanningsföretagets vd-lön, administrativ personal hos bemanningsföretaget OCH hyrläkarens normala lön ? Hela upplägget är en omöjlighet.

Det enda som garanteras är sämre sjukvård. Med stor omsättning på personal upphör all kontinuitet, säkerhet och utveckling. Den tid som behövs för säkerhet och utveckling måste läggas på att utbilda hyrläkaren i att hitta på just detta sjukhuset, lära känna personerna i de olika rollerna just här, lokala rutiner och uttryck. En patient blir tvungen att återberätta sin bakgrund om och om igen för nya läkare istället för att fortsätta omsorgen och ta nya prover för att utesluta sjukdomar.

Raserandet av svensk sjukvård går fort nu, det gäller att flytta över de värdefulla vårdinrättningar som byggts upp med skattemedel till privata företag för det är många korrupta tjänstemän som tjänar grova pengar i mutor. För att lyckas med detta måste vårdinrättningarna först köras i botten under statlig regi så att vad som helst är bättre än att fortsätta förfallet. Till exempel Estland har valt en annan väg. Estlands sjukhus är skattefinansierade men enligt lag är politiker förbjudna styra över sjukhus, istället har men en chef som leder sjukhuste med långsiktiga mål. Estland har på tio år byggt upp en av Europas bästa sjukvård genom att förbjuda ohederliga tjänste-hen.

Som ni ser i nedan graf är antalet tillgängliga sjukhussängar i sverige sämst av EU's 28 länder :Lögnen som trummas ut av vår regering är att sverige är så effektivt att vi behöver inte så många sängar, vår omsättning på patienter är "god". 

Det stämmer till en viss del, vi läser dagligen om patienter som efter undermålig vård blir hemskickade för tidigt varav en del avlidit.

Antal anställda läkare i sverige är en del av mörkläggningen. Sverige har många läkare anställda för att hålla befolkningen nöjd men dessa läkare är sällan tillgängliga för att träffa patienter, Sverige har bland den lägsta läkartillgängligheten i Europa.

Sverige har bland den lägsta faktiska tillgängligheten av läkare i Europa, detta för att mycket tid måste läggas på nya hyrläkare, repetera sjukdomsbakgrund, läkare måste själva lägga mycket tid på administrativa uppgifter som att föra in journaluppgifter i flera olika krånglande datasystem som sällan fungerar men varit fantastiskt dyra i inköp och drift.

- Om jag överdriver behöver läkare idag vara mer it-specialister än läkare. 

Jag är övertygad det inte var datorer läkarna ville vårda när de utbildade sig. 
En annan del är de märkliga upphandlingar av mediciner och material som förekommit, vi minns till exempel inköpet av strumpor för 6000 kr per par, eller inköpet av vaccinet pandemrix för 1.3 miljarder där vi än idag inte vet om hälften av doserna slängdes. 


Svensk vård är dyrast OCH sämst i norden, hur fan är det möjligt ?

omni.se/svensk-vard-samst-i-norden-och-dyrast

Assistansfusket. De bedrägerier med Assistansfusk som pågår i sverige är nu enligt Försäkringskassan uppe i nästan 4 miljarder. Assistansfusk kan bara förekomma tack vare IVO. https://www.ivo.se/tillstand-och-register/

Det är IVO som utfärdar tillstånden till assistansbolagen, det är IVO som godkänt dessa bedragare inför Försäkringskassan. Om IVO godkänt dem är det bara för Försäkringskassan att snällt betala. 

svd.se/f-kassans-facit-nara-4-miljarder-till-fuskbolag


- Problemet är att IVO godkänner uppenbart falska bolag....varför ?

""IVO ska vara filtret som hindrar oseriösa bolag att komma in på marknaden. Av 49 ansökningar till IVO i år är det bara 6 som gått igenom"".

" - I en färsk utredning från Försäkringskassan, som betalar ut assistansersättning till bolagen, framkommer det att ett bolag vid upprepade tillfällen stulit identiteter för att få tillgång till det statliga bidraget som ska gå till personer med svår funktionsnedsättning. IVO missade detta och ansökan gick igenom".

"– Det är helt otroligt att IVO kunde ge det här bolaget tillstånd, säger en person med insyn i ärendet".

svd.se/assistansbolag-stal-kvinnas-identitet--hade-tillstand-av-ivo


IVO har aldrig och kommer aldrig göra något för svenska patienter. IVO är inrättad för att mörka och underlätta bedrägerier, lagbrott, mord och bestickning, inget annat. 
När besvikna svenska skattebetalare fått klaga lite hos IVO och sedan är nöjda med att få ha gnällt av sig kastar IVO ärendet i soporna....förlåt, arkivet. I lite svårare fall händer det att IVO framför "allvarlig kritik" mot en en vårdgivare som orsakat någons död. - Då är det den kritiserade vårdgivaren som kastar ärendet i soporna, inte IVO, för ingen behöver göra något. Det är det viktigaste, 

- INGEN ska göra NÅGOT åt problemen.

Hela systemet är uppbyggt för att ingen ska agera. Att folk dör är en del av kostnaden för mutor och bestickning. 

Hade man velat åtgärda problemet hade IVO haft ett tydligt lagrum som definierar ansvar för vårdgivare, IVO hade haft en egen åklagare som utrett och åtalat de personer som avsiktligt begått lagbrott. 


IVO utövar "inspektion" över social omsorg, till exempel insatser för barn. Det märkliga i sverige är att en utredning om barn inte behöver vara sann, en utredare inom social förvaltning är fri ljuga och hitta på till förmån för politisk övertygelse eller mutor. En utredare som själv driver ett "barn-hem" eller sitter med i styrelsen för ett lokalt företag som driver barnhem är fri att själv skriva utredningar som garanterar barnhemmet får nya kunder...förlåt patienter. En utredare som är utpräglad feminist och anser svenska män vara mänsklighetens största hot är fri ljuga ihop vad som helst i sina utredningar för att exkludera en pappa ur ett barns liv.

Organisationen Barnets bästa tillsammans med professor Bo Edvardsson genomgång och analys av 24 utredningar av svensk socialtjänst visade att samtliga utredningar var så dåliga att de var direkt rättsosäkra och kan inte ens användas som underlag för att bestämma resten av ett barns liv :


Länk : https://www.barnetsbasta.org/silar-mygg-svaljer-elefanter-del-2-av-3/


Låt mig ge några konkreta exempel :
I sommar har två flickor, "Josefine"(pansarflickan), 14år och "Jasmine" 13år, hängt sig i sina isoleringsceller på sina "vård-hem". 

Av de barn som satts i isoleringsceller i sverige för att Socialtjänster ljugit ihop falska utredningar och anklagelser som förstört barnens liv för evigt har media uppmärksammat två, "Josefine" och "Jasmine". Baserat på de falska utredningarna döms barnen till "vård" i ISOLERINGSCELL där de till slut avslutar sina liv.

ISOLERINGSCELL FÖR BARN ???

"Josefines" föräldrar vägras nu insyn i ärendet "med hänsyn till tredje person". Vem är den tredje personen som föräldrarna måste ta hänsyn till i sitt barns dödsfall ? Vikken hänstyn till tredje person hindrar att föräldrarna får se obduktionsprotokoll, socialtjänstens utredningar och bedömningar av deras eget barn ? 

Vem ska skyddas ?

Detta är vanligt agerande av Polisen och IVO, varje gång ett barn avlider under märkliga omständigheter i statens vård hemligstämplas ALLT. 

I sverige har mördare, bankrånare och snattare större rättssäkerhet än barn. 
En brottsling över 18 år utreds av legitimerade poliser enligt Förundersökningskungörelsen, Rättegångsbalken, Brottsbalken, Åklagarmyndighetens rättspm samt internt regelverk. Polisen står under mycket noggrann övervakning av flera tillsynsmyndigheter och polisens personal-ansvarsnämnd.

För ett barn finns INGENTING. I sverige är barns rättssäkerhet helt borttagen.

Se Jasmines texter på väggarna i hennes ISOLERINGSCELL :


Enligt både Socialtjänstlag och Lagen om vård av unga (LVU) ska barnets behov av kontakt med föräldrar så långt som möjligt tillgodoses. Som ni ser av Jasmines texter höll Socialtjänsten inte ens de telefontider de lovat den trettonåriga flickan. 

Gör IVO någonting ?


En utredare på svensk socialtjänst är fri ljuga ihop vad som helst och döma ett barn till isoleringscell utan att själv riskera straffpåföljd. Socialförvaltningar är helt fria mörda barn efter eget tycke. Vi har lagar mot detta men de åklagare som ska följa absolut åtalsplikt gör INGENTING.

Ett exempel till :
När den stackars flickan Yara, 8 år, blev ihjälslagen med över 200 skador vid obduktion hade en orosanmälan från polisen om flickans situation legat hos Karlskrona socialtjänst i 12 dagar. 

Karlskrona socialtjänst hade inte tid titta i faxen för orosanmälningar för de var fullt upptagna med att hemlighålla ett lagbrott, olagliga barn-förhör de hållt med ett litet barn.

IVO gjorde en granskning av Karlskrona Socialnämnd och "riktar kritik mot nämnden".
Låt mig upprepa. 

Ett flertal Socialtanter använder sin arbetstid för att ljuga för en förälder om de olagliga barn samtal de hållit. De lägger så mycket tid på att mörka brott att de inte hinner kolla orosanmälningar om barn. Polisens anmälan om Yaras missförhållanden blir liggande i 12 dagar fram till Yara blir IHJÄLSLAGEN.

http://www.lexnoxa.com/p/sanningen-bakom-mordet-pa-yara.html

Vad gör IVO ? IVO riktar "kritik" mot de Socialtjänste-hen som ljög om sina brott.ÄNNU ETT EXMEPEL :
Enligt tre olika lagar är det olagligt i sverige använda vem som helst för att straffa svenska medborgare. Att straffa en medborgare kallas myndighetsutövning, en form av myndighetsutövning är att döma ombesiktning på din bil, eller döma parkeringsböter om du parkerat fel. För bilbesiktning och parkeringsövervakning finns särskilda lagar som exakt förtydligar vem som får göra vad. I fallen bilprovning och parkeringsböter har en uppgift med myndighetsutövning överlämnats med stöd av lag, precis som det står i svensk grundlag :

IVO har i ett beslut lyckats göra nästan rätt. År 2014 i Östra Göinge kommun utfärdade IVO ett hot om vite om kommunen inte upphör använda privata utredare från Medlingsbolaget AB för myndighetsutövning :Avtalet var milt sagt bristfälligt, här fanns inget sekretess-skydd för barnen eller föräldrar, ingen delegation av myndighetsutövning, dokumentationsplikt, hantering av känsliga dokument osv osv. Du kan ju tänka dig om vi i sverige hade poliser anställda i ett privat bolag. Vem ska få fängsla vem ? vilket bolag gör störst vinst på fångar ? Får vi plocka in några fler fångar och öka vinsten ? Privata poliser är nog ingen bra ide, myndighetsutövning måste nog ligga hos speciellt utsedda lämpliga personer.

Tyvärr gäller inte det för barn i sverige.

Medlingsbolaget AB är återigen inblandat i skumma affärer två år senare. Samma bolag har nu genomfört barnutredningar med förslag till beslut i Karlskrona kommun, fast denna gången utan ETT ENDA AVTAL !!!  Medlingsbolaget och Karlskrona kommun glömmer förnya sitt avtal 2016-07-01. Först 2016-11-09 tecknas ett nytt avtal trots att Medlingsbolaget under tiden 2016-07-01 -- 2016-09-11 genomfört utredningar. 


Inte heller detta avtal innehåller några regler om sekretess-skydd för barn, ingen delegation av myndighetsutövning, dokumentationsplikt, hantering av känsliga dokument etc. Trots att IVO 2014 utfärdade ett hot om vite fortsätter samma bolag på samma sätt i nya kommuner, i strid med lagen genomföra olagliga utredningar.

Det viktigaste är som sagt att inte göra någonting, låt korruption grassera.

Samma bolag som alltså hotades med vite 2014 är nu inblandad i en ännu värre härva, de är nu helt utan avtal men denna gång hittar IVO inte ett enda problem ???


IVO har inte missförstått något i detta ärende, de har kopior av alla avtal, lagar och regelverk. Som ni själva kan se här är båda avtalen i stort sett identiska. 2014 utfärdar IVO hot om vite, 2017 påstår IVO "ärendet om klagomål hanterats korrekt". 

Här förvandlar IVO ett brott mot Grundlagen, Kommunallagen och Socialtjänstlagen till ett ärende om hantering av klagomål. Helt i strid med uttalanden från JO, Socialstyrelsen och IVO själva är det nu tillåtet använda vem som helst i en utredning om barns liv.

Detta är IVO, med lögner och bedrägerier ska mutor och bestickning gynnas. 

Så vad gör IVO ??
IVO jagar duktiga läkare som sköter sig, läkare med unik kompetens. 
I sverige blir fästingburna sjukdomar som TBE och hjärnhinneinflammation allt vanligare. Dessa sjukdomar är svåra behandla. I Tyskland finns en metod med många upprepade kurer med flera olika varianter av penicillin under en längre period. 
Dessa behandlingar orsakar hög förskrivning av penicillin vilket är beklagligt men vi har inte så många andra metoder. 

En duktig läkare, Kenneth Sandström, är en av de få läkare som vågat prova dessa behandlingsmetoder av fästingburna sjukdomar.

Att människor fick hjälp med en svår sjukdom stack så illa i ögonen på IVO att Kenneths läkarlegitimation återkallades, han får inte längre behandla dessa människor. IVO hade kunnat samarbeta med läkaren och undersökt och kanske förbättrat hans metod för denna patientgrupp men för IVO är det viktigare döda människor än hjälpa människor.IVO nomineras härmed till veckans rättshaverist vecka 2, 2018. 
IVO är de som ska bevaka de allra mest utsattas rättigheter. De som nedbrutna söker vård eller skydd har bara IVO att ty sig till. I allt agerande har IVO valt gynna bedragare och företag, inte de människor IVO ska representera och skydda, tvärtemot sitt uppdrag är det företag, landsting och kommuners hälsa IVO skyddar.

IVO är och förblir mördarnas hantlangare. Det är IVO som tystar ner skandalerna och lägger ut dimridåerna. Utåt påstås IVO vara för svensk medborgares säkerhet men i allt agerande blir människor drabbade eller rättslösa. Allvarliga lagbrott förminskas till klagomål, livsfarliga verksamheter hålls under armarna trots att deras medeltida metoder och verksamhet borde stängts med ett stort hänglås på utsidan för länge sedan, utan diskussion. IVO gör allt de kan för att underlätta för brottslingar fortsätta urholka och förstöra svenska samhället.

Det är dags fråga oss om vi får ett bättre samhälle utan IVO.

Förmodligen får vårdtagare större rättssäkerhet om deras fall prövas civilrättsligt utan att Maffia-organisationen IVO förvillar med lögner, bedrägerier och falsarier.

IVO = Ingen Vård eller Omsorg.


LexNoxa 2018-01-14.