Vem ska få mörda barn i Sverige ?


Vilka ska få mörda barn i Sverige ?Frågan är hemsk men relevant : 

Vilka ska tillåtas få ljuga och bryta mot lagar i Sverige som får konsekvensen att barn dör ?

Sverige är just nu inne i en mycket mörk period, svenska barns rättssäkerhet är idag sämre än den rätt till rättvisa som mördare, bankrånare, snattare och våldtäktsmän har hos polisen. En person under 15 år är idag helt utelämnad till Svensk socialtjänst som tillåts ljuga, förfalska och hemlighålla uppgifter om barn. Dessa bedrägerier görs på grund av mutor, politisk uppfattning som Feminism eller "Manism", Rasism eller bara ren okunskap.

Åtal av socialsekreterare för tjänstefel är ytterst ovanligt trots att deras beslut får oerhörda konsekvenser för barn. Märkligt nog är kommunala tjänstemän inte inkluderad i LOA (Lagen om Offentlig Anställning) som förskriver skyldigheter som disciplinstraff och absolut åtalsanmälan vid avsiktligt eller oavsiktligt tjänstefel, så kallad oaktsamhet. Kvar blir brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel där uppsåt om brott måste bevisas.

Det är märkligt att Socialtjänstutredare som fritt förstör barns och föräldrars liv tillåts agera laglöst och fabricera lögner mot betalning. Det har haft oerhörda konsekvenser för barn som "Jasmine", "Pansarflickan" och Yara, barn som dött på grund av Socialtjänstekvinnors underlåtenhet följa Svenska lagar. Det märkliga är inte bara att dessa personer slipper straff, de får fortsätta i sin tjänst förstöra livet för nya barn, somliga har blivit belönade.

lexnoxa.com/p/sanningen-bakom-mordet-pa-yara del 1.html

lexnoxa.com/psanningen-bakom-mordet-pa-yara-del-2

lexnoxa.com/snart får ett barn ett dödsbud


Det verkar vara en merit döda ett barn "i tjänsten"

ATT DÖDA BARN HAR TILL OCH MED GETT FINFIN SKJUTS I KARRIÄREN INOM SOCIALTJÄNST OCH RÄTTSVÄSENDE.

Barns misär, elände och död blivit kan vara ett smart karriärdrag av samvetslösa tjänstemän inom förvaltningar. Det finns flera exempel på hur det lönar sig att ljuga på barns bekostnad :

Anders Perklev, Riksåklagare :lexnoxa.com/riksaklagaren-rättshaveristenRalf "Bullshit" Larsson, Hovrättspresident.lexnoxa.com/veckans-rättshaverist Ralf "bullshit" Larsson


Maria Persson, Karlskrona Socialförvaltning.lexnoxa.com/psanningen-bakom-mordet-pa-yara-del-2


På onsdag den 31 Januari startar en politisk rättegång i Malmö Hovrätt. Det kommer nu avgöras om barn ska få dödas av obehöriga utredare som Flashiga Advokatbyråer och Vinstrika Konsultbolag. Hovrätten har valt ge prövningstillstånd för en förfalskad Vårdnadsutredning av Medlingsbolaget AB, det råder inga tvivel denna utredning är utförd av inkompetenta lögnaktiga utredare och Hovrätten ska nu bevisa dess legitimitet.

lexnoxa.com/veckans-rattshaverist-medlingsbolaget

Trots att det är förbjudet i grundlag överlämna barnutredningar åt privata företag försöker nu Malmö Hovrätt ljuga sig till att få denna vårdnadsutredning godkänd. Hovrättens problem är att Tingsrätten förkastade utredningen när utredaren själv satt och ljög framför dem. Läget är nu desperat, bara i Karlskrona såldes privata utredningsuppdrag för 14 miljoner,  i Göteborg 32 miljoner, här finns mycket pengar i mutor att håva in.

Anders Sjöö ska i Malmö Hovrätt morgonen den 31 Januari börja med att redogöra rättsärendets legitimitet. En domstol ska enligt Grundlag och Rättegångsbalken se till att ärendet blir utrett och att alla människors rätt tas till vara, även barns :

Regeringsformen 1 kap §2 (svensk grundlag):Rättegångsbalken 43 kap, §4 :

Hovrättsärendet den 31 januari gäller vårdnadsutredningens legitimitet. Överklagandet som Hovrätten beviljade prövningstillstånd adresserar i första hand Tingsrättens förkastande av utredningen. En vårdnadsutredning genomförs på uppdrag av Domstol enligt föräldrabalken 6 kap §19 :
Genom sitt beviljande av prövningstillstånd för överklagandet har Hovrätten med sitt  påstående Tingsrätten agerat fel enligt rättegångsbalken 49 kap §14 nu påtagit sig ansvaret för vårdnadsutredningens legitimitet då en FB 6§19 utredning är ett uppdrag direkt mellan Domstol - Socialförvaltning.

Den centrala frågan för hela rättsärendet är att det är FÖRBJUDET enligt TRE lagar anlita privata vårdnadsutredare.

Regeringsformen 12 kap §4 (svensk grundlag):


Socialtjänstlagen 2 kap §5 :

Kommunallagen 3 kap §16 :Överlämnande MED stöd av lag.

Det finns i vårt samhälle många företag som dagligen utför Myndighetsutövning i sitt uppdrag men detta är noga reglerat i lag. Till exempel Bilprovning, parkeringsböter och säkerhetsvakter är myndighetsutövning. Dessa personer har befogenhet bötfälla dig eller ingripa mot dig om du bryter mot lagen.

Så här ser stöd av lag för Parkeringsövervakning ut : 


- I denna lag är tydligt beskrivet var, hur och vilka som får utfärda parkeringsböter. Det är tydligt beskrivet vilken utbildning och utrustning som ska användas. om en parkeringsvakt plötsligt börjar utfärda böter godtyckligt till höger och vänster har man nog strax flera uppretade medborgare på kommunkontoret :  


Ordningsvakter har ett Myndighetsförordnande enligt Lag 1980:578 :- En ordningsvakt måste uppfylla följande krav. Ganska kloka regler.- Om ordningsvakten INTE uppfyller kraven återkallas vaktens förordnande :


- Bilprovningen utför besiktningar av fordon enligt Fordonslagen 2002:574 :

- Vad ska besiktigas ?- Vilka är lämpliga besiktiga ?- Krav på laglydnad och gott anseende :
- Vad får de som ska besiktiga INTE göra ?


Så alla korrupta råttor i Domstolar och Förvaltningar.

Ovan ser ni tre exempel av lagstöd för myndighetsövning. Om någon av de personer som fått förordnade enligt lagar ovan "råkar" orsaka ett barns död på grund av att personen kände för att ljuga lite eller låta bli berätta hela sanningen är det tydligt i lagarna att de omgående förlorar sitt förordnande om myndighetsutövning. 

I Sverige finns inte "Stafett-socionom-kungörelsen" eller "barna-mördare-författningen". Det är dags att även okunniga och ignoranta personer som Hovrättsråd, Lagmän, Rådmän, Hovrätts-assessoarer och annat pack skärper sig, i Sverige gäller svensk lag oavsett mutbelopp.


Land skall med lag byggas.


LexNoxa 2018-01-30.